Svaz průmyslu letos chystá nejméně 12 podnikatelských misí na podporu exportu

foto V roce 2020 plánuje Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádat nejméně 12 podnikatelských misí. Na snímku jeho předseda Jaroslav Hanák, v pozadí ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec.

V roce 2020 plánuje Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádat nejméně 12 podnikatelských misí. Na lednovou cestu do Indie by měly navázat exportní výpravy na Ukrajinu, do Spojených arabských emirátů, Afriky nebo jihovýchodní Asie. Svaz to deklaroval na slavnostním zahájení 28. ročníku podnikatelských misí, které se uskutečnilo v prostorách ministerstva zahraničních věcí.

Když na začátku letošního ledna vyrazili zástupci 12 českých firem na podnikatelskou misi do Indie, šlo už o 201. misi Svazu průmyslu a dopravy. V loňském roce svaz zorganizoval 14 podnikatelských misí, které doprovázely české politiky na zahraničních cestách a v letošním roce chystá dalších 12.

„V březnu plánují podnikatelé doprovodit místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka na Ukrajinu. S ministrem životního prostředí Richardem Brabcem vyrazí do Spojených arabských emirátů. Rádi bychom dále letos se zástupci firem navštívili Angolu, Filipíny, Jihoafrickou republiku, Jordánsko, Indonésii, Izrael, Myanmar nebo Spojené státy, zejména stát Texas,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák.

EXPORT MÁ PRO ČESKOU EKONOMIKU OBROVSKÝ VÝZNAM

Česká republika je jako otevřená, exportně orientovaná ekonomika na vývozu vysoce závislá. Exportéři prokazují v posledních letech schopnost získávat zakázky a jejich vývoz trvale stoupá. Podle nejnovějších údajů český export v přeshraničním pojetí překročil za celý rok 2019 rekordní hranici 4,5 bilionu korun. Jeho hodnota dosáhla přibližně 4,563 bilionu Kč.

Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka jsou podnikatelské mise významným nástrojem exportní politiky. „Chceme je uchopit jinak, velmi pečlivě vyhodnocovat a dál pracovat s tím, co se na těchto pracovních cestách předjedná. Jde tedy o aktivnější a zejména kontinuální zapojení státu do získávání konkrétních obchodů tuzemských firem v zahraničí. Předpokladem je mimo jiné průběžné sledování vývoje v daném teritoriu a pomoc přímo z místa obchodu od lidí, kteří dobře znají dané prostředí, jsou perfektně jazykově vybaveni, mají potřebné informace a kontakty,“ doplnil Karel Havlíček.

Návrhy SP ČR na podnikatelské mise v roce 2020.

Svou podporu mají podnikatelské mise také v horní komoře českého parlamentu. „Podnikatelské mise jsou důležitou součástí podpory českých exportérů, kteří tak mají jedinečnou možnost získat potřebné kontakty pro vstup na zahraniční trh. České firmy tuto možnost často zpětně hodnotí jako významný a strategický krok,“ říká 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Zkušenosti s podnikatelskými misemi Svazu průmyslu a dopravy má i ministr životního prostředí Richard Brabec, který v loňském roce vedl výpravy do Peru a Kolumbie a do Malajsie a Vietnamu. „V případě obou cest došlo již v jejich průběhu k zahájení společných projektů a uzavření prvních kontraktů. Podnikatelské mise jsou skvělou příležitostí pro setkání nejen s politiky z konkrétní země, ale také příležitostí, jak propojit české firmy z oboru environmentálních technologií s místními úspěšnými podnikateli. Díky tomu můžeme vyvážet chytrá řešení například z oblasti hospodaření s odpady či s vodou a nabízet další zkušenosti našich firem i expertů při řešení ekologických problémů daných zemí,“ dodává Richard Brabec.

Za prioritní považuje podporu českých exportérů i ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Jsem velmi rád, že jako Ministerstvo zahraničních věcí můžeme pomáhat českým exportérům otevírat dveře i na nové trhy mimo Evropskou unii. Za minulý rok mě na pracovních cestách doprovodili podnikatelé z více než 70 českých firem a i letos plánujeme účast podnikatelských misí na mých cestách do Asie a Severní Ameriky,“ říká Tomáš Petříček.

Právě podpora státu a jeho vysokých ústavních činitelů je pro úspěšný vývoz českých výrobků a služeb klíčová. „Na komplikovanějších nebo vzdálenějších trzích a při obchodování se zahraničními státními subjekty se i konkurenceschopné výrobky bez takové pomoci často složitě uplatňují. Podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele úspěšně vykonávají i další evropské země. Pokud bychom tedy tuto podporu exportérům odepřeli, budou ve znevýhodněné pozici ve srovnání s konkurenty,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Kromě institucionální podpory je pro české exportéry důležitá i finanční podpora. V oblasti státního exportního financování uložila vláda ministryni financí Aleně Schillerové rozhodnout, jak bude Česká exportní banka začleněna plně pod EGAP. „Chceme, aby zůstalo zachováno know-how a plná nabídka portfolia služeb pro exportéry. Sloučení samo o sobě není na závadu, ale obáváme se postupného omezování služeb České exportní banky,“ říká Jaroslav Hanák.

„Podle našich informací zanikne po sloučení agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism několik desítek pracovních míst, včetně těch v zahraničí, což povede k zavíraní některých zahraničních zastoupení. V minulosti jsme podporovali slučování těchto agentur, ale za přesně stanovených podmínek, které by nevedly ke zhoršení služeb pro podnikatele. Svaz průmyslu naopak podporuje další rozšiřování zahraniční sítě kanceláří CzechTrade, a to hlavně mimo Evropu,“ doplňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Meziročně se vývoz českých firem zvýšil o více než 3,5 %. Nejvíce do Ameriky, kam v roce 2019 putovalo o 13,9 % více českého zboží než v roce 2018. Český export je však stále závislý hlavně na evropských trzích. I proto by Svaz v roce 2020 s podnikateli rád zamířil také třeba do Angoly, Jihoafrické republiky, Austrálie, na Nový Zéland nebo do Brazílie a Chile.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

6°C

Dnes je pondělí 27. března 2023

Očekáváme v 21:00 1°C

Celá předpověď