Podmínky užití

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez souhlasu ČTK zapovězeno.

Copyright © 1995 - 2023, ČTK

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu ČTK je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích a včetně automatického vytěžování textů a dat z této internetové stránky ve smyslu čl. 4 směrnice 2019/790/EU.

Etický kodex přebírání zpráv na internetu