Rodí se nový internet?

Před 14 dny se v Londýně konala konference a třídenní diskusní seminář iniciativy, která se jmenuje Internet of Agreements. Jde o komunitu specialistů na technologii tzv. blockchainů, o níž jsem se v jednom ze svých předchozích blogů zmiňoval. Měl jsem možnost se této akce zúčastnit.

Internet of Agreements usiluje o to připravit, vyvinout a uvést do praxe nové typy smluv, využívající mnohem víc a v mnohem širším měřítku moderní technologie než smlouvy, jak je známe dneska. Uvedu to na příkladu z oblasti online řešení sporů (online dispute resolution, ODR), což je oblast, kterou se zabývám, a taky důvod proč jsem se iniciativy zúčastnil. ODR je typem smlouvy, v níž se zúčastněné strany dohodnou, jakou metodou chtějí řešit své spory z jiných smluv nebo vztahů. ODR představuje online systém, který umožňuje řešit spory nebo stížnosti mezi zúčastněnými stranami pouze online, bez jakékoliv papírové komunikace. ODR systémy jsou krok za krokem zaváděny ve vyspělých státech v různých oblastech. Např. v Praze funguje při Rozhodčím soudu při HKČR a AKČR ODR systém pro řešení mezinárodních sporů o doménová jména (ADR.EU).

Představte si, že by byl vytvořen mezinárodní standard, popisující všechny možné ODR systémy ve všech jazycích a sektorech. Pak by aplikace, implementující tento standard, byly snadno propojitelné všude po světě, lidé by mohli používat jednoduché aplikace, které by jim umožnily komunikovat s libovolnými centry pro řešení sporů, různá sudiště by spolu mohla komunikovat online. Standard ODR i aplikace jej implementující budou muset být otevřené, aby bylo možné je průběžně doplňovat, opravovat, připravovat další a další jazykové verze aj.

A teď si představte, že podobné standardy by byly vytvořeny i pro další typy smluv, např. pro přepravní smlouvu, kupní smlouvu, pojištění aj. Všechny smlouvy by byly schopné se propojovat… Přitom by smlouvy nemusely být jenom ve formách, které známe, ale mohly by díky technologii nabývat nové nebo staronové formy. Např. pojištění by bylo možno řešit formou “sebepojištění” firem z určitého oboru, kdy by se všechny firmy dohodly, že se budou vzájemně podílet dohodnutým způsobem na krytí dohodnutých nákladů každého člena spolku firem – např. na náklady na zaslání nového zboží za to, které se ztratilo nebo bylo poškozeno během přepravy.

Možných variant a nápadů je v rámci Internet of Agreements mnoho. Zajímavé je, že tato iniciativa zatím působí mimo oficiální státní pozornost a podporu. Na konferenci byli účastníci hlavně z Velké Británie a USA, ale také z Francie, Kanady nebo Ruska. Z Česka jsem tam byl, myslím, sám. Účastníci byli nejen vývojáři blockchainových technologií, ale take investiční bankéři, vizionáři v různých oborech včetně např. úsporného zemědělství a také právníci. Pestrá společnost diskutovala, vyměňovala si informace a názory v kreativním kolegiálním duchu. Jak poznamenal jeden účastník, velmi to připomínalo počátky rozvoje internetu. Pokud by tato paralela odpovídala, znamenalo by to, že za přibližně 20 let by se myšlenky Internet of Agreements mohly začít naplňovat a ovlivňovat náš každodenní život.

Myslím, že Internet of Agreement je v podstatě obdoba průmyslu 4.0 pro oblast dodavatelsko-odběratelských vztahů a spotřebitelských smluv. Je stejně disruptivní, ale zdá se, že bude zasahovat bezprostředněji do každodenního života lidí. Znamená velikou reformu toho, jak lidé právo používají. V současnosti jsme na samém začátku, není řešena governance – tedy jak budou tyto nové struktury mezinárodně řízeny a celá řada dalších otázek.

Ve stejné době, jako se konala v Londýně konference Internet of Agreements, se v Kalifornii konala konference iniciativy VRM (VRM je zkratka Vendor Relationship Management). VRM, o kterém ve svém blogu občas píši, se snaží připravit standardy, které umožní lidem vyjednávat si své uživatelské podmínky s velkými firmami, tedy nepřistupovat mechanicky na předepsané podmínky firem, včetně toho mít faktickou kontrolu nad svým soukromím. Účastníci Internet of Agreements vyslali do Kalifornie zprávu v tom smyslu, že oběma iniciativám jde o stejnou věc.

Uvidíme v příštích 12 měsících, zda obě tyto iniciativy získají širší podporu a v jakých směrech. Podle mého jde opravdu o počátek konce internetu, jak jej dnes známe, a o začátek budování nového internetového prostředí.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je úterý 22. září 2020

Očekáváme v 17:00 26°C

Celá předpověď