Přehled změn úsporného balíčku schválených stranami vládní koalice

foto České bankovky, peníze, koruna - ilustrační foto.

Praha - Přehled změn konsolidačního balíčku schválených stranami vládní koalice na jednání 23. srpna:

Funkční měna - firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

- možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024

- tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

- u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy

Ponechání 100 procent výnosů daně z nemovitostí obcím

- sazba daně se zvýší o 1,8 násobek

- veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ni nebude mít podíl

- výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč)

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

- obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu

- schéma: 55 procent státu, 22,5 procent obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 procent všem obcím podle počtu obyvatel

- nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku - 35 procent loterie a herní automaty a 30 procent ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)

- nadále platí, že stát obdrží 100procentní výnos z on-line hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

- zvýšení minimální daně za jeden herní automat na 13.400 Kč (z 9200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

- návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému

- podrobnosti připravuje MPSV

DPH

- tištěné noviny budou daněny 12procentní sazbou DPH, stejně jako časopisy

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu

- zkrácení období na tři roky (2024-2026) z navrhovaných čtyř let (2024-2027)

- zvýšení daně ve schématu 10 + 10 + 5 procent (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 procent)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků)

- navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů

- zavádí se čtyřletý postupný růst zdanění

- e-cigarety ve čtyřech letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)

- u nikotinových sáčků se kromě čtyřletého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO - Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

- týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO - včelaři

- zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na jedno včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

- zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům

- přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Další méně významná opatření

- zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:

- schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně

- návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. září 2023

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

ČTK

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je čtvrtek 28. září 2023

Očekáváme v 19:00 17°C

Celá předpověď