Počet zaměstnanců placených z rozpočtu vzrostl, nejpočetnější jsou učitelé

foto Paní učitelka ve třídě. Ilustrační foto.

Praha - Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace letos zaměstnávají 499.056 lidí, což je o 10.177 víc než loni. Nejpočetnější skupinou státních zaměstnanců jsou učitelé, tvoří 38,9 procenta z nich. Následují nepedagogičtí pracovníci ve školství a příslušníci ozbrojených sil. Na platy státních zaměstnanců by mělo letos jít 265,1 miliardy korun. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti.

Učitelů je podle ministerstva financí 194.125, o 7300 víc než loni. Nepedagogických pracovníků ve školství zaměstnává stát 77.053, zhruba o 1000 víc než loni. V ozbrojených silách, jako jsou policisté, hasiči, vězeňská služba nebo celní správa, pracuje 69.227 lidí, jejich počet se zvýšil zhruba o 750. Vojáků je 28.134, o 1100 víc než před rokem. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

Na platy státních zaměstnanců by z letošního rozpočtu včetně peněz z EU mělo jít bez příslušenství 265,1 miliardy korun, o 18,7 miliardy víc než loni. Průměrný plat státních zaměstnanců činí 42.403 korun.

Rozpočet pro letošní rok předpokládá celkové výdaje 2,223 bilionu korun, výdaje na platy státních zaměstnanců tak tvoří zhruba 11,2 procenta veškerých výdajů. Největší výdajovou položkou jsou důchody, na kterých by měl stát letos vyplatit 671,7 miliardy korun.

Příjmy státního rozpočtu by letos měly dosáhnout 1,928 bilionu korun, z toho zhruba polovinu tvoří daňové příjmy, 35 procent odvody sociálního pojištění a zbytek ostatní příjmy, jako jsou například kapitálové příjmy nebo přijaté transfery peněz. Schodek letošního rozpočtu je by měl být 295 miliard korun.

Počet učitelů v MŠ, ZŠ a SŠ vzrostl za pět let o 16 procent na 180.000

Počet učitelů v mateřských, základních a středních školách v Česku narostl za posledních pět let zhruba o 16 procent. Na začátku aktuálního školního roku v nich učilo asi 180.000 lidí. O rok dříve bylo učitelů téměř o 8000 méně a ve školním roce 2017/2018 o přibližně 28.000 méně. Oproti tomu na konzervatořích a vyšších odborných školách je množství pedagogů za posledních pět let poměrně stabilní. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo ministerstvo školství.

Nejvíc učitelů přibylo v porovnání s předcházejícími roky v základních školách. Podle dat ministerstva učí na prvním stupni v tomto školním roce 44.976 pedagogů, starší školáky vzdělává 47.815 učitelů. Oproti tomu ve školním roce 2017/2018 učilo v základních školách 75.379 pedagogů, což je asi o 19 procent méně než nyní. Rostoucí počet učitelů souvisí i s výrazným nárůstem počtu školáků. Množství žáků v základních školách podle ministerstva v tomto školním roce poprvé v historii ČR překonalo jeden milion.

V mateřských školách pracovalo na konci září 2022 podle statistik úřadu 36.637 vyučujících, což je zhruba o 12,6 procenta víc než před pěti lety. Počet učitelů ve středních školách činí 50.528 a je o 11 procent vyšší než před pěti lety. Podle statistiky úřadu navštěvovalo ke konci září školky 369.205 předškoláků, základní školy 1,007.778 školáků a střední školy 463.181 studentů.

Počet vyučujících ve školkách, základních a středních školách se v posledních pěti letech zvýšil i v poměru k počtu žáků, takže průměrné množství dětí na jednoho pedagoga se tím snížilo. Zatímco před pěti lety se například ve školkách dalo k jednomu pedagogovi přiřadit v průměru 11,33 dítěte, nyní je to asi deset předškoláků na učitele. V základních školách činil ve školním roce 2017/2018 přepočet žáků na učitele 12,29 dítěte a loni na podzim to bylo 10,86 školáka. Ve středních školách připadá na jednoho pedagoga nyní 9,17 dítěte, zatímco v minulosti to bylo 9,37.

Méně se počty vyučujících mění v konzervatořích a vyšších odborných školách. V konzervatořích, které poskytují vzdělání v hudebním nebo dramatickém umění, působí aktuálně 1666 učitelů. Před pěti lety jich bylo o 41 méně, v září 2021 naopak asi o 20 více než nyní. Podobně stabilní je množství pedagogů zaměstnaných ve vyšších odborných školách. V tomto školním roce v nich přednáší 4051 lidí. To je o 41 víc než před pěti lety a o 265 více než v předchozím školním roce 2021/2022. Konzervatoře navštěvovalo loni na podzim 3801 studentů a vyšší odborné školy 20.609 lidí, uvedlo ministerstvo.

Struktura zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací v roce 2023:

Počet Podíl v procentech
Pedagogové 194125 38,9
Nepedagogičtí pracovníci 77053 15,4
Příslušníci ozbrojených sil* 69227 13,9
Ostatní zaměstnanci organizačních složek státu 46300 9,3
Vojáci 28134 5,6
Civilní zaměstnanci bezpečnostních sborů 17109 3,4
Zaměstnanci Generálního finančního ředitelství 14923 3
Ostatní zaměstnanci příspěvkových organizací 14620 2,9
Zaměstnanci Úřadu práce 12103 2,4
Zaměstnanci soudů 9640 1,9
Zaměstnanci ČSSZ 8574 1,7
Zaměstnanci katastrálních úřadů 4376 0,9
Zaměstnanci státních zastupitelství 1466 0,3
Státní zástupci a odvození ústavní činitelé (MF, ÚOOÚ, ČSÚ, ERÚ, ÚOHS) 1406 0,3
CELKEM 499056

*celníci, policie, hasiči, vězeňská služba, GIBS

Zdroj: Státní rozpočet v kostce 2023, MF

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je pátek 2. června 2023

Očekáváme v 19:00 17°C

Celá předpověď