Otevřený prostor mezi třemi kostely

foto Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, se podařilo získat pro komunitní centrum v Tetíně 18,4 milionu korun. Tento příspěvek představoval téměř 90 procent nákladů přestavby.

Na začátku byla svatá Ludmila a o mnoho let později sdružení místních nadšenců, které si předsevzalo oživit poutní místo, kde tato světice pobývala a zemřela. Na konci příběhu je komunitní centrum, které vzniklo nejen díky iniciativě dobrovolníků, ale také díky prostředkům z evropských fondů. Vlastně to rozhodně není konec. Centrum funguje dva roky a lidí, kteří tam přicházejí za kulturou, za odpočinkem nebo pro radu, přibývá. Takže je to vlastně teprve začátek.

Konec srpna a začátek září je pro komunitní centrum i pro celý Tetín jedním z nejrušnějších období v roce. "Teď tady máme příměstský tábor pro děti, který organizujeme společně s CHKO Český kras,“ říká Kateřina Ostatnická, ředitelka Komunitního centra svaté Ludmily na Tetíně. Je předposlední srpnový týden, který vyvrcholí v neděli oslavami druhých narozenin centra. V dalším týdnu tady bude už třetí ročník Legoprojektu, akce, kdy mají děti k dispozici řadu stavebnic lego a po čtyři dny si s nimi celé odpoledne můžou hrát a skládat.

V polovině září bude komunitní centrum jedním z míst, která budou hostit doprovodný program tradiční svatoludmilské pouti. "Pouť, která se koná každoročně v polovině září, kdy byla na Tetíně zavražděna svatá Ludmila, přivítá stovky lidí z širokého okolí. V komunitním centru se nejen koná část kulturního programu, jako jsou besedy nebo divadelní představení, ale také poskytujeme zázemí části organizátorů,“ vysvětluje Kateřina Ostatnická.

Když stodola přestane být stodolou

Tetín je malá vesnička s 800 obyvateli kousek od Berouna, mimochodem jedna z historicky doložených nejstarších osad v České republice. Mezi třemi kostely stojí stará fara s dvorem obehnaným hospodářskými budovami, mezi nimiž donedávna stávala i stará stodola. Nachází se v místech, kde v raném středověku pravděpodobně stával knížecí dvorec svaté Ludmily. Právě kolem fary v roce 2009 vzniklo Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, spolek dobrovolníků, kteří si vytkli jako cíl oživit toto poutní místo, pečovat o zdejší památky a rozproudit kulturní život.

Členů spolku přibývalo a začaly se zde – na faře, v kostelích i ve staré stodole – pořádat výstavy, koncerty, besedy, divadelní představení. K myšlence dát stodole důstojnější ráz nebylo daleko. Naštěstí se mezi dobrovolníky našli lidé, kteří našli možnost čerpat na tento účel prostředky z fondů Evropské unie, a v roce 2017 získala Římskokatolická farnost Beroun, která je majitelem objektů, dotaci na přestavbu starých hospodářských budov na nové komunitní centrum.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, se podařilo získat 18,4 milionu korun, které představovaly téměř 90 procent nákladů přestavby. Zbytek prostředků dala místní farnost a Pražské arcibiskupství.

S přestavbou se začalo v roce 2017. Vznikly klubovny, sál i pohodlné zázemí pro ty, kdo připravují programy. V roce 2020 už se centrum otevíralo.

Filmové produkce i sociální poradna

"Naší vizí je být otevřeným prostorem, kde se budou lidé scházet a kde jim bude dobře,“ říká Kateřina Ostatnická a pokračuje: "Chceme, aby tady ti, kdo přijdou, realizovali to, co sami chtějí, nechceme jim nic vnucovat. Cílovou skupinou jsou jednak Tetíňáci, tedy místní obyvatelé, ale také lidé z Berouna a dalších obcí v okolí. Přijíždějí i poutní skupiny ze vzdálených oblastí Čech, které tady u nás nacházejí zázemí.“

Jak je široké spektrum lidí, kteří sem přicházejí, je široký i výčet programů, které se v komunitním centru realizují. Jsou kulturního rázu – besedy přednášky, filmový klub, divadlo, dále vzdělávací – anglické kurzy, promítání ekofilmů, občanské besedy, další zase z oblasti sociální – sociální poradna, programy pro sociálně ohrožené skupiny a podobně. Je tu také logopedická poradna a probíhají tady i křesťanské duchovní programy. To všechno jak pro děti, tak pro dospělé.

V současnosti poskytuje komunitní centrum azyl i lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině.

Učíme se uživit sami

"Většina aktivit, které tady děláme, je pro ty, kdo se jich účastní, buď zcela zdarma, nebo za nějaký spíše symbolický obnos, případně za příspěvek na dobrovolné bázi,“ vysvětluje ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily.

Komunitní centrum se rozbíhalo v roce 2020, tedy v době, kdy byla celá společnost paralyzována koronavirem covid-19. Nebýt toho, že Římskokatolická farnost Beroun požádala ještě předtím o dotaci z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, bylo by mnohem obtížnější provoz rozběhnout. Žádost byla úspěšná a centrum získalo na vlastní aktivity téměř 1,5 milionu korun.

"Dotace nám tehdy opravdu velmi pomohla, mohli jsme v té době realizovat některé činnosti alespoň on-line,“ říká Kateřina Ostatnická. "Letos jsme poprvé bez příspěvků z EU a učíme se fungovat v novém režimu. Stále děláme mnoho akcí zdarma, nebo jen za nákladové vstupné, ale musíme se rozhlížet i po jiných možných zdrojích, respektive příspěvcích.“

V případě finančních problémů by pomohl i zřizovatel, Římskokatolická farnost Beroun. Dlouhodobým cílem ovšem je, aby si centrum na sebe dokázalo vydělat samo. "Pokud budou vypsané vhodné evropské programy, z nichž by bylo možné získat nějaký příspěvek na činnost, určitě to zkusíme,“ dodává Kateřina Ostatnická.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď