Online řešení sporů dnes a zítra (brzy)

V Paříži se ve dnech 12. a 13.6. konala mezinárodní konference o online řešení sporů (online dispute resolution nebo ODR). Jedná se o největší letošní konferenci na téma ODR.

Jedním z hlavních témat konference byla stále rostoucí pozornost státních orgánů, odpovědných za e-justici, věnovaná současným trendům v alternativním řešení sporů a ODR. Země, které e-justici v současnosti vedou, je Francie, Velká Británie, Nizozemsko a USA. V těchto zemích právě dochází k tomu, že se státní orgány nechávají inspirovat ODR projekty a postupy.

Mezi nejzajímavější současné projekty ve Francii patří projekt Portalis, který má pro spory do 20.000 EUR postupně zajistit možnost stran nemít právní zastoupení - v podstatě ODR postupy a technologie by měly poskytnout dostatečné informace pro strany, aby nemusely být právně zastoupeny. Toto bude trendem i v dalších zemích.

V UK a v Holandsku jsou zřizovány speciální online soudy, které mají testovat nové postupy a postupně je rozšiřovat na všechny soudy. Předpokládá se, že určité typy sporů velmi brzy budou moci být zahajovány a vedeny povinně pouze v digitální formě. Zatím většina nových projektů vzniká v rámci IT týmů příslušných národních ministerstev a jde o velmi nákladné projekty - v řádu stovek milionů EUR.

Proto je velká pozornost věnovaná budoucí standardizaci a snižování nákladů. V této souvislosti stojí za zmínku, že autor tohoto blogu na konferenci předložil k diskusi první pracovní návrh mezinárodního quasi standardu pro přístup k ODR systémům, řešícím spory o nižší částky (přibližně do zmiňovaných 20.000 EUR).

Dalším velkým tématem konference byla big data. Byl představen např. systém Predpol, který s vysokou pravděpodobností předpovídá konkrétní místa, kde bude v příštích okamžicích spáchán trestný čin. Matrix revisited! Predpol je již úspěšně používán v několika velkých městech v USA a také ve Velké Británii a má se začít využívat rovněž ve Francii.

Na konferenci byly představeny i další aplikace využívající umělé inteligence (AI). Jde např. o francouzský systém Case Law Analytics, spoluzaložený bývalým soudcem, který využívá matematických prediktivních modulů a nabízí soudům i stranám pravděpodobnost řešení sporů. Další systémy nabízejí např. profilování stran, soudců, porotců, arbitrů aj. Vzniká mezinárodní databáze rozhodců, umožňující zapojení kvalitních mladších rozhodců, kteří zatím nedostávali větší šance.

Velmi zajímavé jsou rovněž online aplikace pro řešení konfliktů s uprchlíky – nové aplikace vznikají v Řecku a v USA.

Na konferenci také vznikla dohoda o nové neziskové mezinárodní organizaci v oblasti ODR. Na dohodě o jejím vytvoření se aktivně podílel autor tohoto blogu. Tato nová organizace bude podporovat kvalitní ODR po celém světě prostřednictvím přípravy standardů, podporou výchovy a vzděláváním a šířením inormací o ODR.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je pátek 7. srpna 2020

Očekáváme v 21:00 24°C

Celá předpověď