Kdo bude mít rozhodující slovo: nové technologie a soudci, nebo politici?

Jeden z nejvyšších šéfů Microsoftu, Brad Smith, prohlásil poměrně nedávno, údajně v reakci na vyjednávání s Evropskou komisí, že v blízké budoucnosti převezmou řízení lidské společnosti nové technologie a soudci, že politici na to již nestačí.

Jak mi řekl jeden vysoký úředník Evropské komise, tento výrok je typickým prohlášením představitele globálního obra a je proti všemu evropskému, co nám musí být drahé. Podle tohoto úředníka GDPR ukazuje, jak moc se Brad Smith mýlí, protože GDPR je úspěchem evropských politiků a podpoří vznik nových obchodních modelů a celých nových odvětví.

Který z těchto protichůdných názorů nakonec bude víc odpovídat realitě? Zkusme to. Co je dnes největším stimulem příštích pravidel, podle kterých se bude odvíjet náš život?

Myslím, že sem GDPR a důraz na ochranu soukromí patří. GDPR je výtvorem politiků, tedy 1:0 pro EK. Co dál?

V oblasti technologie si myslím, že se jedná o open source, crowd-sourcing a blockchainy, tedy důraz na otevřenost, standardizaci a důvěryhodnost, založenou na sdílení informací a testování v rámci rozptýlených globálních komunit. Ale také důraz na decentralizaci oproti současnému centralizmu v obchodě (viz globální obři) nebo ve veřejném životě (rostoucí práva státu a jeho institucí shromažďovat data o svých občanech a rozhodovat o omezování občanských svobod ve jménu regulace ve veřejném zájmu).

Dále je to podle mého sdílená ekonomika, včetně Uberu, Airbnb, ale i např. pián na nádražích a letištích nebo knihovniček na veřejných prostranstvích a spousty dalších příjemných a užitečných nápadů.

Mají všechny tyto trendy něco společného? Ano, mají! GDPR, blockchainy, open source a crowd-sourcing posilují postavení jednotlivce, člověka, dávají mu větší slovo. Snaží se ho postavit do středu dění. Vždyť od člověka se všechno odvíjí. Patří sem nevyhnutelně i online řešení sporů (online dispute resolution, ODR) a e-justice. I když je oproti ostatním zmíněným tématům v plenkách, bez ODR a e-justice nelze větší kontroly jednotlivce docílit, jak ve vztahu k prostředí obchodu a služeb, tak ve vztahu k státu a jeho institucím. Navíc spíš platí argument Brada Smithe, že nezávislí ODR experti budou lépe rozumět otázkám nových technologií než – politici.

Bude naše budoucnost decentralizovaná? To by však přineslo oslabení centrálních autorit – a tedy v konečném důsledku i politiků aspoň v některých jejich dnešních činnostech. Nemyslím si, že význam politiků se sníží a budou nás řídit technologické firmy, to bych raději zůstal v současnosti. Ale změní se úkoly politiků. Nové technologie a obchodní koncepty dokázaly i v minulosti nahradit některé tehdejší centrální autority, ať již soukromé (např. inkumbentní telefonní operátoři) nebo státní. Stejný proces se odehraje v blízké budoucnosti, kdy snad dojde ke vzniku širokých globálních komunit, které budou představovat alternativu k současným globálním internetovým obrům, a blockchainové technologie, jak se ukazuje, by mohly nahradit některou státní regulaci.

Například ve Velké Británii vyvíjí společnost Mattereum „chytré“ smlouvy, spojené s online platformami, které umí převést vlastnictví online duševního vlastnictví a současně i automaticky realizovat platbu za něj. Postupně budou tyto smlouvy umět převést např. vlastnictví automobilu nebo dokonce i nemovitosti pouze online, např. prostřednictvím našeho mobilního telefonu. Představte si, že katastrální rejstřík by již nebyl zapotřebí, protože díky novým technologiím by měl každý člověk k dispozici svůj vlastní katastr nemovitostí se všemi potřebnými informacemi, který by byl důvěryhodnější a bezpečnější než současné centrální registry nemovitostí. Co tomu však řeknou státní instituce a politici?

Dojde tedy na základě těchto trendů, včetně GDPR, k oslabování funkce státu v některých jeho současných činnostech? Proč ne, pokud nová řešení nabídnou větší důvěryhodnost a větší kontrolu lidí, a pokud sníží rizika zneužití centrálně držených dat. Zvyšující se kontrola státu a centralizace zpracování osobních údajů zatím nikde na světě nepřinesla snižování masívních úniků dat – spíše naopak. Na druhé straně vznikne nový prostor pro uplatnění politiků – ve sféře strategického řízení a prosazování trendů, v tom čemu se v angličtině říká (internet) governance. Sem bude patřit opět GDPR a důraz na ochranu soukromí, ale i celá řada jiných důležitých témat. Práce politiků v tomto novém prostoru však bude v něčem jiná než dnes. Víc o tom ale někdy příště.

Paradoxně jako by tedy měl také pravdu Brad Smith – v budoucnu nás snad čeká méně státní kontroly, a tedy i oslabení významu politiků ve smyslu, jak to známe dnes…

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je neděle 27. září 2020

Očekáváme v 13:00 12°C

Celá předpověď