Akademici VŠE navrhují kvůli pandemii změny v daních

foto Daň z příjmů, daňové přiznání, formulář - ilustrační foto.

Praha - Akademici Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) doporučili vládě, aby pro podporu ekonomiky zasažené šířením koronaviru zrušila daň z příjmu fyzických osob placené poplatníky za loňský rok, zrušila letos placení daňových záloh živnostníky, snížila druhou sazbu DPH z 15 na deset procent nebo zkrátila dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na deset dnů. Zároveň by se podle akademiků měla zrušit platba emisních povolenek. O doporučeních Národohospodářské fakulty VŠE informoval ČTK hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

"Tým NF VŠE důrazně upozorňuje, že používání keynesiánských nástrojů, ve formě stimulace poptávkové strany v ekonomice, tedy plošné vyplácení finančních částek, různých dotací a subvencí, je podstatně více finančně náročné, než jít cestou stimulace nabídkové stránky ekonomiky," uvedli akademici.

Zrušení daně daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky za rok 2019 a zrušení záloh živnostníků podle výpočtů NF VŠE připraví letos státní rozpočet o 5,6 miliardy korun. Snížení sazby DPH by příští rok připravilo rozpočet o 20 až 25 miliard korun. "Toto opatření může působit na cenovou stabilitu a sníží ohrožení sociálně slabších skupin obyvatelstva při nákupu nezbytného zboží a služeb," uvedli akademici.

Tým NF VŠE zároveň podpořil zrušení daně z převodu nemovitostí, ovšem bez dalších podmínek. "Tým NF VŠE doporučuje zvážit, zda nenastala doba ke snížení spotřební daně u nafty a benzinu na úroveň, která by nepřesahovala minimální sazbu stanovenou EU," uvádí materiál. Navrhované zrušení plateb za emisní povolenky by pak umožnilo zastavení či zpomalení případného růstu cen energií a za jistých okolností i snížení cen pro konečné spotřebitele.

Pro získání peněz na uvedená a další opatření NF VŠE doporučuje jednorázově snížit provozní náklady jednotlivých kapitol státního rozpočtu letos o deset procent, uspořit snížením výdajů na neziskové organizace kromě těch, které vykonávají sociální služby v oblasti sportovních aktivit v ČR a emitovat státní dluhopisy.

Akademici nesouhlasí s rozvolněním rozpočtové kázně. Vláda 1. dubna v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. "Považuje tento proces za nezodpovědný a ve svém důsledku může poškozovat především mladou generaci. Pokud si průběh hospodářského cyklu vyžádá uvolnění rozpočtové kázně, mělo by toto opatření skončit bezprostředně poté, co ekonomika zaznamená dvě po sobě jdoucí období růstu," uvedli.

Deficit veřejných financí podle členů Národohospodářské fakulty VŠE letos určitě přesáhne tři procenta HDP. "Česká republika si může výše uvedené dovolit i z toho důvodu, že dosud patříme k nejméně zadluženým zemím Evropské unie," dodali.

Doporučení vypracoval tzv. Koronavir tým Národohospodářské fakulty VŠE. Jeho členy jsou například Miroslav Ševčík, Křeček nebo bývalý ministr hospodářství Karel Dyba.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

16°C

Dnes je úterý 26. května 2020

Očekáváme v 17:00 16°C

Celá předpověď