Do infrastruktury v evropských regionech půjde 30 miliard eur

foto

Evropský parlament přijal modernizovaný Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a uvolnil nové prostředky na projekty v oblasti dopravy, digitalizace a energetiky pro současné finanční období 2021–2027.

Záměr, na němž se europarlament a Rada EU dohodly v březnu, bude mít v rozpočet 30 miliard eur. Tyto prostředky budou sloužit k financování projektů v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií, které přináší evropskou přidanou hodnotu. Díky tomuto navýšení prostředků bude možné do roku 2030 dokončit nejdůležitější transevropské projekty, jako je Rail Baltica, infrastrukturu pro alternativní pohonné hmoty a pokrytí důležitých dopravních uzlů sítěmi 5G.

Poslancům Evropského parlamentu se podařilo dosáhnout toho, že 60 procent prostředků z Nástroje půjde na projekty, které přispívají k dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Až 15 procent prostředků bude určeno na přeshraniční projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Projekty příští generace

Nástroj pro propojení Evropy je rozdělen do tří oblastí: přibližně 23 miliardy eur je určeno na dopravu, pět miliard eur na energetiku a dvě miliardy eur na digitalizaci. Přibližně 10 miliard eur pro přeshraniční projekty v oblasti dopravy bude pocházet z Fondu soudržnosti. Tyto prostředky členským státům pomohou doplnit chybějící dopravní spojení. Na rychlejší dokončení významných přeshraničních spojení v železniční dopravě bude vyhrazeno 1,4 miliardy eur. Projekty, které podporu obdrží, vybere Evropská komise ve veřejné soutěži.

V digitálním odvětví bude Nástroj pro propojení Evropy podporovat rozvoj projektů společného zájmu, jako jsou bezpečné a vysokokapacitní digitální sítě a systémy 5G a digitalizace dopravních a energetických sítí.

Cílem programu bude rovněž zvýšit interoperabilitu energetických sítí. Financované projekty musí být v souladu s unijními i národními plány v oblasti klimatu a energetiky.

Urychlení dopravních projektů

Parlament rovněž v úterý schválil nová pravidla pro transevropskou dopravní síť (TEN-T), jejichž znění je výsledkem dohody s Radou. Díky těmto novým pravidlům se zjednoduší postupy pro udělování povolení projektům v oblasti TEN-T. Tím by se mělo zrychlit i jejich dokončení. Členské státy budou muset určit kontaktní místo pro předkladatele každého projektu a dbát na to, aby na povolení k zahájení projektu nečekal déle než čtyři roky.

Nástroj pro propojení Evropy zmodernizuje dopravní spojení v celé EU. Pomůže Evropě čelit výzvám spojených s dekarbonizací tohoto odvětví a přispěje zejména k tomu, aby se slogan o přechodu na železniční dopravu stal realitou. Doplnění chybějících spojení současně podpoří také pohyb osob a zboží,“ uvedl rumunský zpravodaj Výboru pro dopravu a cestovní ruch Marian-Jean Marinescu (EPP).

Modernizovaný Nástroj pro propojení Evropy vstoupí v platnost, jakmile budou jeho nová pravidla zveřejněna v Úředním věstníku EU. Budou platit zpětně od 1. ledna 2021. Členské státy budou mít dva roky na to, aby se připravily na provádění pravidel, kterými by se měla zjednodušit opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je pátek 22. září 2023

Očekáváme v 21:00 14°C

Celá předpověď