Může Doložkomat (někdy) provozovat český online soud?

V poslední době mě zaujala online aplikace Doložkomat (www.dolozkomat.cz), která dokáže rozpoznat časté nezákonné exekuce a hned lidem vygenerovat návrh na jejich zastavení. Zdarma. V některých zemích podobné aplikace provozují přímo státní online soudy na svém webu. A hrdě se k nim hlásí jako k velmi důležité součásti poskytování přístupu ke spravedlnosti.

Službu Doložkomat zprovoznil před několika málo týdny Člověk v tísni. Zaujala mě svojí jednoduchostí a užitečností. Doložkomat je online aplikace, která dokáže okamžitě rozpoznat neplatné rozhodčí doložky ve smlouvách a pokud jsou v těchto případech vedeny exekuce, dokáže je zastavit. Ve složitějších případech apka obsahuje odkazy na jiné weby, kam se dotčení mohou obrátit o pomoc.

Jeden z autorů apky, Daniel Hůle, prohlásil že je možné, že Doložkomat zastaví až 100.000 nezákonných exekucí. Apka je pěkná, jednoduchá a podle mého názoru velmi užitečná. Bravo, Člověku v tísni!

Apka na své domovské stránce obsahuje vyloučení odpovědnosti Člověka v tísni za případnou škodu, vzniklou na základě provozu aplikace jejímu uživateli. Snižuje to nějak hodnotu Doložkomatu? Asi trochu ano, na druhou stranu Člověk v tísni je soukromým subjektem a být jejich právníkem, poradil bych jim totéž.

Avšak podobná věta by předpokládám zcela jistě nebyla uváděna, pokud by podobnou službu provozoval stát, a to dokonce web státního soudu. Proč mě to napadlo? Protože právě podobné služby a aplikace začínají poskytovat v civilních věcech v nejvyspělejších státech světa online soudy. Např. ve Velké Británii jde o tzv. Online Civil Money Claims proces, který je již v ostrém provozu.

Nejde však jen o “špatné dluhy”, ale např. o sousedské spory, rodinné spory, spory o malé částky apod. Účelem těchto apek je vyloučit co největší množství neoprávněných žalob a snažit se napomoci účinně tomu, aby se strany dohodly bez soudní žaloby. V Singapuru platí dokonce povinnost potenciálního žalobce projít nejprve podobnou apkou jako je Doložkomat (podle typu sporné záležitosti), aby bylo možné podat žalobu – k online soudu.

Tyto soudní apky ze Singapuru, Kanady, Velké Británie nebo např. Holandska jsou k nerozeznání podobné Doložkomatu svou jednoduchostí a užitečností. Opravdu ani trochu nepřipomínají online formuláře Evropské komise nebo “některých” českých úřadů! V USA dokonce soutěží online soudy se soukromými platformami řešení sporů, kdo bude mít jednodušší proces.

V některých zemích, kde jsou zaváděny online státní soudy, mají strany jen omezené možnosti nepoužít pro svůj spor online řízení. V soudních budovách se budují pomocné terminály a asistenční služba pro osoby, které nejsou schopny podat příslušná podání online. V některých zemích (opět např. Velká Británie) je možné podávat podání jak elektronicky, tak na papíře, někdy dokonce také po telefonu. Terminály jsou např. zaváděny v charitách pro staré lidi na základě smluv uzavíraných mezi britským ministerstvem spravedlnosti a charitami.

Zajímavé také je, že se zdá, byť podle prvních statistik a omezeného rozsahu dat, že online soudy vedou u sporů o dlužné částky k vyššímu aktivnímu zapojení stran a k rychlejším úhradám. Snad je to kvůli tomu, že první online soudy začínají být “jazzy”, lidé k nim mají vyšší důvěru, asi protože se snaží být navržené tak, aby jim lidé rozuměli a nebáli se.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je pondělí 5. června 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď