Padělané respirátory? Máme už i v České republice

foto

Praha 23. února 2021 (PROTEXT) - Minulý týden španělská policie zkonfiskovala v hotelu na předměstí Madridu skoro čtyři miliony padělaných respirátorů. S nimi byla zabavena i tiskárna nastavená na potisk obchodní značky, která splňuje evropské standardy. Krabice s respirátory byly připraveny na distribuci, a to nejen ve Španělsku.

Momentálně, když je všude velká poptávka po respirátorech, výroba padělků je zřejmě také atraktivní příležitostí na rychlé zbohatnutí. Ale případy nelegálních osobních ochranných a zdravotnických prostředků nejsou problémem jen posledních několika málo dní, kdy vládní opatření spustila nákupní horečku. Je hned několik důvodů na narůstající objem dodávek nelegálních prostředků včetně padělků, které se šíří díky navyšující se poptávce po levnějších produktech, nedostatku regulace, nedostatečně kvalifikované a efektivní kontrole. Podvodníci kreativně zlepšují způsob distribuce osobních ochranných a zdravotnických prostředků, přičemž využívají i sofistikovaných nástrojů jako například direct marketing zaměřený na pacientské organizace.

"Občas nám, jako organizaci, nabízí někdo levné stomické sáčky z Asie, ale vždy odpovíme, že nemáme zájem, naše pomůcky musí být certifikované. Musí být pro pacienty bezpečné a velmi šetrné k pokožce, podložky jsou z léčivé hmoty. Vzhledem k tomu, že limit pomůcek je placen ze zdravotního pojištění, pacienti nehledají jinou levnější variantu," uvádí Marie Ředinová, ředitelka pacientské organizace České ILCO.

Padělatelé a další podvodníci soustřeďují svou pozornost na vysokou vizuální estetiku obalu výrobků i doprovodných marketingových materiálů, ale už ne tolik na bezpečnost, funkčnost a účinnost produktů. Pokud jde přímo o padělky, pak tyto jsou při zběžné kontrole velmi podobné jako originální certifikované výrobky, nebývají však srovnatelně kvalitní a funkční, v některých případech mohou i těžce poškodit své použivatele. Pacient může mít pocit, že mu prostředek nevyhovuje, ale až při poškození zjistí, že používá padělek. V tom lepším případě je to jen poškození pomůcky, a ne pacienta.

Výrobci legálních originálních prostředků se snaží hledat způsoby, jak usnadnit rozlišování padělku od originálu, například pomocí čárových kódů, či dokonce čipů vložených do balení pomůcek. V případě zdravotnických prostředků navíc přichází nové nařízení EU 2017/745, tzv. MDR, které vstoupí v povinnou použitelnost 26. 5. 2021. Tato nová právní úprava extrémně akcentuje potřebu dohledatelnosti každé výrobní šarže. Naopak v oblasti osobních ochranných prostředků si můžeme o nějakém přehledu ve výrobcích na trhu nechat jen zdát. Proto je klíčové, aby trh efektivně čistil orgán dozoru nad trhem, kterým je v ČR Česká obchodní inspekce.

Kromě represe vůči podvodníkům a padělatelům může zafungovat i osvěta a zvyšování povědomí o požadavcích na legální uvádění prostředků na trh. V ČR minulý týden vznikla ojedinělá publikace "Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků", kterou vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zásadní měrou se na vydání publikace autorsky podíleli experti ze vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica. Publikace velmi srozumitelnou formou vysvětluje i úplným laikům, jak si snadno a rychle zkontrolovat základní náležitosti, které musí každý prostředek splňovat, od evropského označení CE až po údaje na obalu výrobku v českém jazyce.

"Nyní je velmi složitá doba a standardní mechanismy včetně efektivního dozoru nad trhem nefungují zcela automaticky, proto je velmi důležité, aby se každý z nás orientoval v úplných základech a byl schopen si zkontrolovat, že skutečně kupuje testované osobní ochranné a zdravotnické prostředky, a nikoli nelegální či padělané zmetky," konstatuje JUDr. Jakub Král, spoluautor publikace a zakladatel Porta Medica.

Aktuální zvýšená poptávka po respirátorech a chirurgických rouškách přináší podvodníkům další příležitost mimořádného zisku za nelegální nebo padělané prostředky. Zatímco některé lékárny hlásí krátkodobý nedostatek respirátorů, na internetu kolují desítky pofidérních nabídek. Má člověk možnost zjistit, jestli jsou to nelegální pomůcky, anebo padělky, a co by měl udělat, když takový výrobek přeci jen koupí?

"Při osvojení si nutného minima z oblasti regulace je možné 70 % nelegálních výrobků odhalit na první pohled. U dobře zamaskovaných padělků je to už těžší, avšak i v tomto případě lze leccos odhalit i bez provádění kontrolních testů v akreditovaných laboratořích. Šance dodatečné reklamace zmetků nakoupených přes internet je řádově nižší než u standardních kamenných obchodů včetně lékáren,“ doplňuje svůj pohled Jakub Král.

Na závěr malé doporučení pro všechny, kteří se právě chystají na velký nákup respirátorů. Na obalu musí být všechny informace v českém jazyce, totéž platí i pro povinně přiložený návod k použití. Dále musí být jasně identifikován výrobce. Vždy je třeba zkontrolovat označení CE, kterého součástí musí být čtyřmístní číselný index označující nostrifikovanou osobu, která respirátor certifikovala a uvedení evropské normy EN 149, třídu ochrany, minimálně FFP2, případně i FFP3.

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků je bezplatně ke stažení na webu ÚNMZ i společnosti Porta Medica.

Jana Petrenko

Koalice pro zdraví

Použití tohoto článku je bezplatné. Prosíme jenom o informaci na info@koaliceprozdraví.cz kdy a kde jste ho použili.

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď