Zahraniční obchod se opět blíží ke čtyřem bilionům

foto Ilustrační foto - Testování prototypu letounu L-39 NG, 17. července 2019 v Odoleně Vodě. Na snímku je prototyp při pozemních vibračních zkouškách.

V českém exportu se stále více prosazují výrobci specializovaných produktů, spojených s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Bodují přístroje pro použití v medicíně a letectví.

Zahraniční obchod České republiky se v posledních letech veze na vlně úspěchu. Vývoz v posledních dvou letech překročil hranici čtyř bilionů korun a podle dostupných dat to vypadá, že se mu to podaří také letos. Dovozy rostou vlivem vyšší spotřeby domácností.

Dominantou ve struktuře zahraničního obchodu jsou stroje a přepravní zařízení, které si meziročně upevňují své postavení. Sahají po 59 procentech podílu v oblasti vývozu a 47 procentech podílu v oblasti dovozu. Za sedm měsíců letošního roku dosáhly vývozy přírůstku 7,5 procenta, což znamená nárůst o 108 milionů korun. O 74,2 milionů korun si polepšila celková bilance zahraničního obchodu České republiky.

Už nyní se v českém exportu prosazují výrobci specializovaných produktů, spojených s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Jde například o přístroje a zařízení, které nacházejí uplatnění v lékařství a veterinární medicíně. Vývoz elektrodiagnostických přístrojů mezi lety 2015 a 2018 vzrostl o 71,6 procenta. Uplatnění nacházejí tyto přístroje po celém světě. Do Číny se vyváží téměř 12 procent, více než 10 procent směřuje do Švýcarska a další přibližně desetina na vyspělý německý trh.

Dalším inovativním odvětvím je obor letadel a souvisejících zařízení. Tato branže zvýšila v letech 2015 až 2018 export o více než 39,3 procenta. Hlavními vývozními destinacemi jsou Francie (31,1 %) a Ruská federace (13,3 %).

Zbožová struktura zahraničního obchodu České republiky za 1-7/2019

Vývoz Bilance
1-7/2018 1-7/2019 index 19/18 1-7/2018 1-7/2019
mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč mil. Kč
Celkový zahraniční obchod ČR 2,506.560 100 2,646,378 100 105,6 232.272 306.415
v tom:
Potraviny a živá zvířata 75.896 3,0 79.470 3,0 104,7 -23.730 -26.947
Nápoje a tabák 18.813 0,8 19.986 0,8 106,2 2261 2042
Suroviny nepoživatelné, bez paliv 55.689 2,2 58.696 2,2 105,4 7800 9100
Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 46.931 1,9 48.213 1,8 102,7 -85.935 -82.294
Živočišné a rostlinné oleje a tuky 4401 0,2 5097 0,2 115,8 1003 1417
Chemikálie 156.945 6,3 174.101 6,6 110,9 -97.403 -97.714
Tržní výrobky třídění podle druhu a materiálu 388.336 15,5 390.747 14,8 100,6 908 6848
Stroje a přepravní zařízení 1.449.197 57,8 1.557.269 58,8 107,5 384.630 459.174
Různé průmyslové výrobky 303.934 12,1 304.780 11,5 100,3 43.005 36.126
Nespecifikováno 6417 0,3 8018 0,3 125 -266 1337

 

Dovoz Bilance
1-7/2018 1-7/2019 index 19/18 1-7/2018 1-7/2019
mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč mil. Kč
Celkový zahraniční obchod ČR 2,274.288 100 2,399.963 100 102,9 232.272 306.415
v tom:
Potraviny a živá zvířata 99.626 4,4 106.418 4,5 106,8 -23.730 -26.947
Nápoje a tabák 16.552 0,7 17.944 0,8 108,4 2261 2042
Suroviny nepoživatelné, bez paliv 47.889 2,1 49.596 2,1 103,6 7800 9100
Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 132.866 5,8 130.507 5,6 98,2 -85.935 -82.294
Živočišné a rostlinné oleje a tuky 3398 0,1 3680 0,2 108,3 1003 1417
Chemikálie 254.348 11,2 271.814 11,6 106,9 -97.403 -97.714
Tržní výrobky třídění podle druhu a materiálu 387.429 17,0 383.899 16,4 99,1 908 6848
Stroje a přepravní zařízení 1.064.568 46,8 1.098.096 46,9 103,1 384.630 459.174
Různé průmyslové výrobky 260.929 11,5 268.653 11,5 103,0 43.005 36.126
Nespecifikováno 6683 0,3 9355 0,4 140 -266 1337

 

Zdroj: MPO

Podíl Strojů a přepravního zařízení za 1-7/2019

Název zboží Stat. hodnota
(v tis. Kč, 2019)
Stat. hodnota
(v tis. Kč, 2018)
Meziroční rozdíl
(v %)
Podíl (v %)
na celkovém
exportu
Silniční vozidla 546,174.211 512,701.526 6,53 20,64
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 250,656.718 246,971.045 1,49 9,47
Kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat 199,969.555 182,386.333 9,64 7,56
Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku 191,912.684 155,470.307 23,44 7,25
Stroje a zařízení všeobecné užívaná v průmyslu 186,850.696 179,132.060 4,31 7,06
Stroje zařízení pro odvětví průmyslu 75,335.253 73,682.006 2,24 2,85
Stroje a zařízení k výrobě energie 66,369.287 63,378.456 4,72 2,51
Ostatní dopravní a přepravní prostředky 22,306.868 17,853.304 24,95 0,84
Kovozpracující stroje 17,694.224 17,622.424 0,41 0,67

 

Zdroj: MPO

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

29°C

Dnes je středa 12. srpna 2020

Očekáváme v 5:00 17°C

Celá předpověď