Výstava v technické knihovně ukazuje spojitost vědy a umění

foto Národní technická knihovna v Praze slavila 9. září 2019 desáté výročí své existence.

Praha - K oslavě desátého výročí otevření Národní technické knihovny v její budově v pražských Dejvicích začala výstava s názvem Techné. Ukazuje staré a vzácné tisky ze sbírek knihovny ve spojení se současným uměním. Historik Petr Nouza a umělec Milan Mikuláštík při dnešní prohlídce výstavy v Galerii NTK řekli, že exponáty z historických fondů knihovny vybírali tak, aby byly vizuálně atraktivní a zaujaly diváky.

Fotogalerie

"Pokusili jsme se alespoň náznakem ukázat, jakým způsobem se ubírala věda a technika v historii, třeba za posledních 400 let. Nicméně důležité hledisko bylo, aby bylo na co koukat," řekl Mikuláštík. "Vybírali jsme tedy publikace, které mají zajímavé ilustrace, přeci jen jsme v galerii, která se zabývá vizuálním uměním," uvedl umělec, který se o program Galerie NTK stará dlouhodobě.

Doplnil, že jedním z klíčových bodů programu v galerii je pokus umění a vědu prezentovat na jedné platformě. "To jsou dvě věci, které spousta lidí vnímá jako naprosto odlišné světy, je tam ale spousta spojnic," řekl. Jeden z ústředních spojujících elementů je podle něj fantazie. "Umělec musí mít fantazii, aby mohl vytvářet obrazy či sochy, a špičkový vědec se také bez fantazie neobejde. Všichni velcí vynálezci si museli představovat věci, které si nedokázali jejich současníci představit," vysvětlil.

Renesanční a barokní knihy z mnoha oborů - matematiky, geometrie, fyziky, mechaniky, optiky, hydrologie, architektury, stavitelství, astronomie a astrologie, kartografie, geologie, hornictví, prubířství nebo alchymie jsou na výstavě konfrontovány s uměleckými díly, která se nejrůznějšími způsoby vztahují k fenoménům souvisejícím s vědou a technikou.

Architektura výstavy vychází z estetiky renesančních kabinetů kuriozit a podobně živelným způsobem zaplňuje prostor galerie pestrou směsicí výpravných historických svazků, map, atlasů, globů, někdy v kontrastu, jindy v souznění s uměleckými instalacemi, objekty a videoprojekcemi. Mezi nejstarší a nejvzácnější knihy z fondu NTK patří práce o geometrii a perspektivě slavného renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.

Zajímavou bizarností je podle pořadatelů spis Biblická matematika, soustředící se na matematické a geometrické problémy v bibli - například architekturu Babylonské věže či konstrukci trupu Noemovy archy.

Výstava je součástí oslav desátého výročí otevření budovy Národní technické knihovny podle návrhu studia Projektil. Historie knižního fondu NTK sahá však až do roku 1718, kdy byla založena knihovna Stavovské profesury inženýrství, jedné z nejstarších technických škol v Evropě. Tyto knihy se staly základem fondu dnešní Národní technické knihovny.

Název výstavy Techné pochází ze starořečtiny a značil dovednost v širokém smyslu - jak zručnost řemeslníka, tak schopnosti lékaře nebo umělce. V přeneseném významu tak zastřešuje svět umění a svět vědy a techniky.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

6°C

Dnes je středa 26. února 2020

Očekáváme v 7:00 3°C

Celá předpověď