Výpadek vzdělávání dětí a studentů je v ČR druhou největší katastrofou

foto Prorektor Univerzity Karlovy Miroslav Bárta

Teprve s odstupem času bude možné objektivně hodnotit, jak se se současnou epidemií vyrovnala naše společnost jako celek, akademická obec zvlášť. Nicméně je namístě již nyní podívat se na to, proč naše univerzita, troufám si tvrdit, obstála na výbornou.

Mám za to, že to bylo kombinací několika vzájemně souvisejících faktorů: leadershipu na všech úrovních řízení, které ani na okamžik nerezignovalo na její chod a dokázalo překonat přicházející komplikace; principiálních etických i profesionálních postojů všech členů akademické obce, kteří se účastní výuky a výzkumu, kvalitě a rychlosti celoplošného zavedení online výuky a zodpovědného vystupování nejen odborníků, ale i studentů na veřejnosti při osvětlování podstaty boje s epidemií a principiální důležitosti očkování.

Pokud mám být alespoň trochu konkrétní, tak to bylo poskytnutí lidských zdrojů, a to jak dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců univerzity, vědecká spolupráce s jednotlivými ministerstvy – zejména zdravotnictví a školství při analýze efektivity jednotlivých opatření, podpora při zakládání testovacích míst, vývoj testovacích sad a odběrových souprav pro děti, studenty a podniky pro účely PCR testování. I nadále probíhaly konference a workshopy, kterým přirozeně dominovaly otázky spojené s aktuální společenskou situací.

Epidemie je a dlouho i nadále zůstane ať již svým aktuálním působením nebo i dlouhodobým dopadem v centru pozornosti našich analýz a opatření. Krátkodobé charakteristiky jsem se již snažil pojmenovat. V dlouhodobé perspektivě není pochyb o tom, že bude třeba pochopit jevy, jakými jsou ekonomické změny fungování společnosti, nárůst sociálních problémů, zanedbání dlouhodobé zdravotnické péče, sociální nerovnost nebo tragický výpadek vzdělávání dětí i studentů, což osobně pokládám, vedle ztráty mnoha lidských životů, za druhou největší katastrofu naší země. To bude jen několik z mnoha výzev, s kterými se bude muset naše společnost dlouhodobě vyrovnávat. Ve všech těchto oblastech je naše univerzita činná již nyní.

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím především statečnost, zásadovost a principiální postoje jak pedagogů, tak studentů, vědců a administrativních týmů jednotlivých fakult. A jsem osobně hrdý, že právě toto je to, co nás charakterizuje.

Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

32°C

Dnes je pátek 18. června 2021

Očekáváme v 9:00 26°C

Celá předpověď