Vláda se pokouší legalizovat protiprávní poskytovatele právních služeb

foto

Praha 7. června 2021 (PROTEXT) - Stanovisko představenstva ČAK k nařízení vlády č. 208/2021 Sb.: Dne 10. května 2021 schválila Vláda ČR v naprosté tichosti a bez jakýchkoli konzultací s Českou advokátní komorou (ČAK, Komora) návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení hrubě a zásadně porušuje zákon o advokacii a je útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému.

Nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 26. května 2021 pod č. 208/2021 Sb., a to s účinností od 1. července 2021. Novelizační bod č. 5 tohoto nařízení mění přílohu č. 4 nařízení upravující obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, a to tak, že zavádí novou živnost „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, jež jejího držitele opravňuje k jednání jménem nebo na účet klienta a dalším činnostem, které § 1 odst. 2 zákona o advokacii definuje jako poskytování právních služeb. Úplná obsahová náplň této živnosti je k dispozici v příloze na http://www.protext.cz.

Tento novelizační bod je fakticky odůvodněn pouze tím, že do obsahových náplní živnosti volné podle jednotlivých oborů činnosti se promítají změny, které byly provedeny zákonem č. 527/2020 Sb., jímž byl novelizován i živnostenský zákon.

Představenstvo České advokátní komory zásadně nesouhlasí s touto právní úpravou, která ohrožuje principy, na nichž déle než 30 let stojí nezávislá, svobodná advokacie.

Advokacie se bude pokusu legalizovat porušení zákona o advokacii ostře a všemi legálními prostředky bránit. Návrh nařízení vlády nebyl s Komorou nijak konzultován, navzdory tomu, že jde o absolutní zásah do právní úpravy poskytování právních služeb na území České republiky.

Nařízení hrubě a zásadně porušuje zákon o advokacii, je útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému.

Poskytování právních služeb na základě živnostenského zákona je vyloučeno zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, který ke dni jeho účinnosti (1. 7. 1996) zrušil možnost poskytování právních služeb dle živnostenského zákona a veškerá oprávnění k poskytování právních služeb dle živnostenského zákona k touto datu zanikla (§ 70).

Novelizační bod č. 5 nařízení vlády č. 208/2021 Sb. je tudíž v rozporu se zákonem. Současně s tím lze odkázat na čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR, podle kterého Ústavní soud rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, což je právě tento případ.

Nelze vyloučit, že jde o reakci na kritiku právní úrovně vládních opatření přijímaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, kdy advokáti i jejich Komora tvrdě hájili principy právního státu a nutnou ústavnost postupu moci výkonné.

Vláda totiž bez jakékoli konzultace s Komorou přijala nařízení, kterým se pokouší zasáhnout do nezávislosti advokacie tím, že vedle advokátů vytváří kategorii osob, jež budou moci poskytovat právní služby bez nutnosti mít alespoň základní vzdělání (postačí bezúhonnost a svéprávnost), bez povinného pojištění odpovědnosti za škodu, bez povinnosti mlčenlivosti, které bude možno snadno ovládat prostřednictvím živnostenského úřadu a všech dalších státních institucí.

Budeme nezávislou advokacii bránit. Za tímto účelem zvážíme všechny možné postupy, které nám právní řád dává k dispozici. Tento bezprecedentní přístup výkonné moci k jednomu z pilířů fungování nezávislé justice nezůstane bez patřičné rázné odezvy a doufáme, že v naší snaze o zjednání nápravy nás všemi silami podpoří nejen advokáti, kteří si jako členové našeho stavu nepochybně uvědomují nebezpečnost tohoto přístupu státní moci, ale i zástupci dalších právnických profesí.

Představenstvo České advokátní komory

Kontakt:

Iva Chaloupková

vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí České advokátní komory

E-mail: chaloupkova@cak.cz

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je úterý 28. září 2021

Očekáváme v 5:00 14°C

Celá předpověď