Vláda schválila pravidla pro spolufinancování fondů EU z rozpočtu

foto Mince o hodnotě jednoho eura jsou na vlajce Evropské unie.

Praha - Vláda dnes schválila pravidla pro spolufinancování fondů EU z rozpočtu. Pro méně rozvinuté regiony zůstane podíl peněz EU na financování projektů na 85 procentech. U rozvinutějších projektů klesne v novém programovém období 2021 až 2027 podíl financování z peněz EU na 40 procent z předchozích 50 procent. V nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 procent. Na internetu o tom informovalo ministerstvo financí.

Ministerstvo uvedlo, že zatímco v končícím programovém období představoval odhad objemu peněz na národní spolufinancování ze státního rozpočtu 59,7 miliardy korun, v novém programovém období to je 67,6 miliardy korun.

MF v dokumentu dále upozornilo, že státní rozpočet bude v programovém období 2021 až 2027 spolufinancovat projekty organizačních složek státu a příspěvkových organizací státu, škol a jejich zřizovatelů, veřejných vysokých škol a výzkumných organizací, soukromých subjektů vykonávajících veřejně prospěšné činnosti, obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, hlavní město Prahu nebo mezivládní organizace zastoupené v ČR. "V případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní rozpočet nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce bude hradit celou národní část spolufinancování," uvedlo MF.

Příjemci dotací budou platit z celého projektu v případě mateřských, základních a středních škol pět až deset procent, v případě veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost pět procent. V případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací s výjimkou škol bude podíl na financování 15 procent u investičních projektů a deset procent u projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Malé obce do 3000 obyvatel se u projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti budou podílet pěti procenty. V případě hlavního města Prahy ministerstvo počítá se spoluúčastí státního rozpočtu na financování projektů pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost a také pro samotnou Prahu a její městské části.

"S novými pravidly dochází k přesunu hned tří tuzemských regionů mezi ty, které v evropském měřítku patří mezi bohatší. Zároveň s tím pak Evropská komise vyžaduje v jejich případě vyšší podíl národního spolufinancování. Jsem proto ráda, že jsme se i se zástupci samospráv dohodli, že na národní úrovni nadále nebudeme regiony rozdělovat na chudé a bohaté a zachováme jednotný přístup ke všem příjemcům. Chceme, aby evropské financování na národní úrovni zůstalo jednotné a přehledné, ve výsledku z toho budou těžit především příjemci evropských peněz," uvedla Schillerová. Přesun mezi bohatší regiony se týká jižní části ČR a Středočeského kraje.

Maximální míru spolufinancování stanovila Evropská rada loni v červenci v případě ČR na 85 procent pro méně rozvinuté regiony, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v období 2015 až 2017 byl nižší než 75 procent průměru EU. Celkem 70 procent bylo stanoveno pro přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele byl mezi 75 procenty až 100 procenty průměru EU a které v období 2014 až 2020 spadaly mezi méně rozvinuté regiony. U rozvinutějších regionů, kde HDP na obyvatele bylo vyšší než 200 procent průměru EU, je možná maximální míra spolufinancování 40 procent. V případě Fondu soudržnosti je stanovená maximální míra na 85 procent a pro programy v rámci Evropské územní spolupráce 80 procent.

Již 1. března vláda schválila rozdělení evropských dotací pro ČR v programovém období 2021 až 2027 mezi operační programy, a to přes odpor koaliční ČSSD. Ze schváleného materiálu vyplývá, že celkově by v letech 2021 až 2027 mělo být rozděleno mezi většinu operačních programů 18,8 miliardy eur (zhruba 488,5 miliardy korun). Návrh obsahoval rozdělení peněz z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu soudržnosti (FS).

Dnes schválený materiál definuje podmínky národního spolufinancování v případě grantové podpory, na podporu poskytovanou formou finančních nástrojů se nevztahuje. Jde o pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti (FS), Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz.

V programovém období 2014 až 2020 bylo pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních fondů vyčleněno zhruba 24 miliard eur (624 miliardy korun).

Česká republika bude mít podle ministerstva pro místní rozvoj v novém programovém období 2021 až 2027 k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z další evropských iniciativ.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je středa 12. května 2021

Očekáváme v 21:00 13°C

Celá předpověď