Vláda: Počet operačních programů se sníží z deseti na osm

foto Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Praha - Počet operačních programů při čerpání evropských dotací by se měl v příštím období snížit ze současných deseti na osm. Česko by rovněž při čerpání evropských dotací chtělo mít větší možnost vlastního rozhodování o tom, na co dotace použije. Vyplývá to ze strategie pro čerpání evropských dotací v programovém období 2021 až 2027, kterou v pondělí projedná vláda. Sníží se také míra spolufinancování unie u jednotlivých projektů.

"Doporučujeme přijmout variantu s osmi programy, která zajistí plynulý přechod mezi programovými obdobími, využití know-how, kapacit a zkušeností napříč obdobími. A tím i větší předvídatelnost pro příjemce," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Chce také zachovat poskytování evropských dotací i pro velké podniky. Evropská komise podle ní plánuje podporu velkých podniků vyškrtnout. V evropských ekonomikách podle ministryně panují velké rozdíly, když některé jsou postavené na malých a středních podnicích, jejichž podpora má zůstat. "Česká ekonomika však stojí hlavně na velkých podnicích a některé oblasti, které budou podporované z evropských fondů, bude možné realizovat jen díky nim. Navíc jsou to právě velké podniky, které mají větší motivaci zkoušet nové a inovativní postupy, jako je třeba vývoj samořiditelných aut a podobně," doplnila.

Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v příštím programovém období u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Nová podoba výpočtů spolu se solidním ekonomickým výkonem a nízkou nezaměstnaností mají za následek, že státy jako Česko, Polsko či Maďarsko získají v příštím víceletém finančním rámci méně, než kolik mají v tom nynějším. Při započtení inflace by měl český podíl na dotacích dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard eur. V případě nesplnění určitých podmínek však může na konci letošního roku o šest procent z této částky přijít.

Návrh: Na sociální podnikání by mohl být zvýhodněný úvěr i dotace

Na sociální podnikání by se mohly od příštího roku poskytovat zvýhodněné úvěry, dotace či příspěvky od státu. Sociální firmy budou muset svůj zisk dávat na prospěšné účely a brát ohled na životní prostředí. Integračním podnikům, kde aspoň 30 procent pracovníků budou tvořit dlouhodobě nezaměstnaní, příjemci dávek či lidé před penzí, by měly připadnout vyhrazené veřejné zakázky. Vyplývá to z návrhu zákona o sociálním podniku, který na svém webu zveřejnila vláda. Sociální podniky v Česku i přes nejasná pravidla už fungují. V internetovém adresáři jich je 230.

"Činnost sociálních podniků bude přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí, protože sociální podniky budou povinny ve zvýšené míře jednat v souladu s dobrými mravy a jejich účelem bude dosahovat společenského prospěchu," uvedli v podkladech pro vládu autoři. Integrační podniky mají rozšířit nabídku práce pro lidi, kteří místo hledají obtížně.

Zákon o sociálním podnikání slíbila už v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců premiéra Bohuslava Sobotky. Norma měla původně platit od roku 2017. Tým tehdejšího ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) návrh sice připravil, shoda na něm ale nebyla. Zákon se tak do voleb nepodařilo předložit, projednat a prosadit.

Podle návrhu by měl sociální podnik zisk využít ke svému dalšímu rozvoji či k naplňování prospěšného cíle. Ohled by měl brát na životní prostředí. Integrační sociální podnik by měl navíc mít aspoň 30 procent zaměstnanců znevýhodněných. Mezi ně chystaný zákon řadí postižené, víc než rok nezaměstnané, starší pracovníky, lidi bez vzdělání či s trestním záznamem, příjemce dávek i rodiče malých dětí. Sociální firmy budou moci zřizovat také města a obce. Práci by mohly dát třeba obyvatelům ghett.

Na sociální podnikání je nyní možné získat dotace z EU. Podle podkladů k zákonu dvě pětiny firem uvedly, že po ukončení čerpání evropských peněz musely činnost ukončit. Řada zbývajících podniků se pak změnila a zavedla chráněná místa pro postižené. Na jejich zaměstnávání stát poskytuje příspěvky. Zaměstnavatelé uvádějí, že bez podpory je sociální podnik těžko udržitelný.

Podle návrhu zákona by dotace měly tvořit nejvýš 70 procent příjmů sociální firmy. Českomoravská záruční a rozvojová banka by měla poskytovat zvýhodněné úvěry a záruky. Vyplácet by se měly příspěvky na investice, pracovní místa či provozní náklady. Integrační podniky by mohly získat vyhrazené veřejné zakázky. Ty byly dosud jen pro firmy s aspoň polovinou postižených pracovníků. Zákon by měl také zabránit vyplácení dvojí podpory. Pokud už firma získala peníze například na chráněná místa pro handicapované, nemůže příspěvky dostávat i jako sociální podnik.

Sociální podniky by měly mít povinně webové stránky. Každý rok by měly také připravovat zprávu o své činnosti. V integračním podniku by se pracovníci měli s poradenstvím a psychosociální pomocí chystat na běžné zaměstnání.

Vzniknout by měla nová vládní rada pro rozvoj sociální ekonomiky. Status sociálního podniku by mělo přiznávat ministerstvo práce, vést by mělo i registr. Autoři zákona poukazují i na možná korupční rizika a snahy ovlivňovat úředníky, kteří budou o sociálních podnicích a podpoře rozhodovat.

Kvůli agendě by mělo vzniknout deset nových míst. Vyjít by to mělo na 8,75 milionu Kč. Vybudování registru by mělo stát 3,4 milionu a jeho roční provoz 680.000 korun. Zajištění činnosti vládní rady by přišlo na 100.000 korun. Fungovat by měly i odvolací komise. Výdaje na jednoho jejich člena by ročně činily asi 288.000 korun. Nezaměstnaný stojí stát pak ročně kolem 207.000 korun, a to na dávkách a nezaplacených daních. Autoři podotýkají, že při zaměstnání těch, kteří jsou dlouhodobě bez práce, přínos převáží.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je pátek 23. srpna 2019

Očekáváme v 7:00 13°C

Celá předpověď