Velvyslanec Číny: Budujeme most česko-čínského přátelství

foto Velvyslanec Čínské lidové republiky Čang Ťien-min (na archivním snímku).

Nový čínský velvyslanec v České republice Čang Ťien-min věří, že v současnosti za společného úsilí obou stran vstoupily čínsko-české vztahy do nejlepšího období v historii. „China Investment Forum může přispět k tomu, aby byly ještě lepší,“ prohlásil ambasador před zahájením fóra, které začíná příští týden v Praze.

V Praze se nyní koná Čínské investiční fórum, věříte v jeho úspěch a v uspořádání příštího ročníku i dalších?

China Investment Forum Čínské investiční fórum patří mezi důležité formy realizace rámce „16+1“. Ta slouží jednak k podpoře obchodní a investiční spolupráce mezi Čínou a Českem, ale také k povzbuzení ekonomické a obchodní výměny a spolupráce mezi Čínou a všemi zeměmi střední a východní Evropy. Od založení tohoto fóra bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků, a tudíž se obecně očekává, že bude možné pořádat ho i nadále. Věřím, že pokud bude fórum přispívat ke spolupráci „16+1“ a bude znamenat reálný přínos pro lidi z Číny a ze zemí střední a východní Evropy, bude mít určitě silný náboj. A věřím zároveň, že se bude nejen nadále pořádat, nýbrž bude stále lepší. Všechny zúčastněné strany této akci přikládají velkou důležitost, program je velmi bohatý a věřím, že prostřednictvím výměny na fóru bude možné ještě lépe propojit iniciativu „Pásmo a stezka“ s rozvojovými strategiemi zemí střední a východní Evropy a se strategií Evropské unie „Euro-Asian Connectivity Strategy“, což přinese neomezené všestranně výhodné obchodní příležitosti podporující společný rozvoj.

Co považujete za silné stránky české ekonomiky? Jakým způsobem je možné proniknout na čínský trh a přilákat čínské spotřebitele?

Česká republika je členem Evropské unie a důležitou zemí střední a východní Evropy. Díky své poloze v centru Evropy má komfortní dopravní spojení se sousedními zeměmi. Je to také důležitá země ležící na ose projektu “Pásmo a stezka” a plně podporuje iniciativu “Spolupráce 16 + 1”. Česká republika má významnou průmyslovou základnu, řada jejích průmyslových odvětví zaujímá přední místo v regionu i ve světě. České automobily, obráběcí stroje, textilní stroje, optické přístroje, ekologická zařízení, biofarmaceutika, pivovarnictví jsou známé po celém světě. Vidíme také, že Česká republika implementuje strategii Průmysl 4.0 a úroveň využívání digitalizace a umělé inteligence se neustále zvyšuje. Premiér Andrej Babiš ve své vizi pro Českou republiku do roku 2035, tedy v knize „O čem sním, když náhodou spím“, napsal, že smart cities a smart vesnice jsou důležité cíle, kterých se v budoucnu bude snažit Česká republika dosáhnout. V budoucnu budou Čína a Česká republika nacházet široký prostor pro rozvoj spolupráce při hledání společných strategických řešení, při modernizaci průmyslu a zlepšování úrovně digitalizace a umělé inteligence. Čína je obrovský trh s 1,3 miliardy obyvatel. Čína se už stala nejdůležitějším zahraničním trhem pro společnosti Home Credit a Škoda Auto. Věřím, že spolu s dalším prohlubováním reforem v Číně a díky širšímu otevírání se světu, se bude nadále zlepšovat životní úroveň čínského lidu a na čínský trh se tak dostane čím dál tím více zajímavých produktů a technologií z České republiky.

Může být čínská ambasáda mostem, který spojuje Čínu a Českou republiku?

Jeden český přítel mi řekl, že v ohledu na počet obyvatel a rozlohu je Česká republika prostě malá země. Avšak v Číně máme rčení „Někdy se může stopa zdát krátká, zatímco palec dlouhý“. Znamená to, že se musíme aktivně učit ze silných stránek ostatních, abychom kompenzovali své nedostatky. V Česku pracuji zatím krátkou dobu, ale už vnímám, že tato země má mnoho jedinečného a že například v oblasti ochrany kulturního dědictví, školství, zdravotnictví nebo zimních sportů se zde můžeme hodně naučit. Jak řekl prezident Si Ťin-pching, „Touha lidí po lepším životě tvoří cíl našeho úsilí.“ Prostřednictvím vzájemného učení a reflektování můžeme lépe využít potenciál vzájemné spolupráce a prohlubovat naše strategické partnerství, což je ve společném zájmu lidí obou zemí.

Jako velvyslanec v České republice jsem připraven spolu se svými kolegy usilovat o to, abychom budovali most čínsko-českého přátelství a sloužili spolupráci mezi národy našich dvou zemí.

Jste v České republice rovný měsíc. Jaké jsou vaše první dojmy z Prahy a případně ze zbytku země, který jste za tu dobu stačil navštívit?

Na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky pracuji skoro třicet let a pověření úřadem velvyslance v České republice považuji za velkou čest a zároveň za velkou odpovědnost. Od nástupu do úřadu jsem se dostal do kontaktu s lidmi napříč českou společností, a díky tomu jsem hluboce pocítil pracovitost, zkušenosti, vřelost a profesionalitu Čechů. Při procházkách Prahou jsem si všímal dlouhé historie českého národa, jeho bohaté kultury, krásného prostředí a skvělého řádu, který zde panuje. Využil jsem možnosti navštívit Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde jsem se přesvědčil o silné průmyslové základně republiky a o zdejších vynikajících inovačních schopnostech. Dá se říct, že čím víc se toho o Česku a Češích dozvídám, tím víc se mi tu líbí. Současně roste i moje motivace a důvěra, že zde odvedu dobrou práci.

Na jakých základech mohou česko-čínské vztahy stavět především?

Čínsko-české vztahy mají hluboký historický základ. Česko bylo jednou z prvních zemí, které s novou Čínou navázaly diplomatické styky, což v Číně zanechalo velmi dobrý dojem. Na začátku padesátých let poskytlo tehdejší Československo Číně přes 670 zemědělských strojů a ve městě Cangzhou v provincii Hebei byla založena Farma čínsko-československého přátelství o rozloze více než 6660 hektarů, která tehdy byla nejvíce mechanizovanou farmou v celé zemi. Na této farmě jsou dodnes zachovány sochy českých odborníků a čínských traktoristů, které Češi zaučovali. V roce 1959 se prvního ročníku strojírenského veletrhu v Brně zúčastnila čínská delegace vedená tehdejším místopředsedou Státní rady Xi Zhongxunem.

V současnosti za společného úsilí obou stran vstoupily čínsko -české vztahy do nejlepšího období v historii. Prezident Si a prezident Miloš Zeman se během několika krátkých let setkali už šestkrát a dosáhli významného konsenzu ohledně prohlubování politické důvěry a podpory vzájemné výměny a spolupráce ve všech oblastech. Největšího pokroku bylo dosaženo v březnu roku 2016, kdy prezident Si Ťin-pching uskutečnil historickou státní návštěvu České republiky a obě strany uzavřely strategické partnerství. Prezident Zeman zanedlouho povede delegaci, která se zúčastní prvního ročníku Čínského mezinárodního veletrhu dovozu v Šanghaji, China International Import Expo. Čínsko-české vztahy mají stále bohatší obsah a jejich význam již překročil bilaterální rozměr. Česká republika je důležitým partnerem Číny také v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a spolu- práce ve formátu „16+1“. Zároveň se těšíme, že v budoucnosti budou čínsko-české vztahy ještě lepší.

Jaký je hlavní cíl zmíněného China International Import Expo?

V současné době už nastala transformace čínské ekonomiky z fáze rychlého růstu do fáze takzvané high quality economy. Vidíme neustálý nárůst poptávky po kvalitním a osobitém zboží a službách. V následujících pěti letech doveze Čína zboží a služby za více než 10 bilionů amerických dolarů. Doufáme, že díky tomuto prvnímu roční- ku China International Import Expo se nám podaří vybudovat otevřenou platformu pro mezinárodní spolupráci, s jejíž pomocí se do Číny dostanou zajímavé, osobité a konkurenceschopné služby a zboží z celého světa. China International Import Expo je první veletrh na světě pořádaný státem, jehož hlavním tématem je import. Zároveň jde o politické vyjádření čínské vlády, že podporuje a nadále bude podporovat novou etapu otevírání se světu na vysoké úrovni.

Česká vláda považuje China International Import Expo za velmi důležitý. Pro české podniky zarezervovala výstavní plochu o rozloze téměř 500 metrů čtverečních. Delegaci českých podnikatelů, kteří se zúčastní veletrhu, povede sám prezident Zeman. Přál bych si, aby česká média o veletrhu přinášela co nejvíce informací a napomohla ještě širší účasti předních českých firem a společností. Aby se na čínský trh dostalo ještě více českých výrobků a služeb nejvyšší kvality, a tím se podpořil vzájemně prospěšný rozvoj obou našich zemí.

Čang Ťien-min

Má vysokoškolské vzdělání a titul magistra. v letech 1990–2000 pracoval jako referent, atašé, tajemník a tajemník kanceláře pro překlady a tlumočení na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky. V období 2000–2004 působil jako zástupce vedoucího oddělení, vedoucí oddělení kanceláře pro překlady a tlumočení ministerstva zahraničí. v letech 2004–2009 byl zástupcem ředitele kanceláře pro překlady a tlumočení na stejném rezortu. Od roku 2009 do roku 2011 pracoval jako rada čínského velvyslanectví ve spojených státech amerických, po návratu se stal radou tiskového odboru na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2011–2013). V následujících letech byl tamtéž na pozicích ředitel kanceláře pro překlady a tlumočení (2013–2015) a ředitele odboru pro překlady a tlumočení (2015–2018). Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Číny v České republice je od 13. září 2018. Je ženatý, má jednoho syna.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je čtvrtek 28. září 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď