Ukrajina se stále hledá

foto Přívrženci krajně pravicové strany Národní sbor na protivládní demonstraci v centru Kyjeva na snímku z 9. března 2019.

Předlužená republika kupuje z Česka telefony, izolace, zemní plyn a karoserie, do republiky dodává železnou rudu, dráty, kabely a minerální dehty.

Po krizových letech 2014 a 2016 se Ukrajina začíná dostávat z potíží. Zatímco v letech 2014 a 2015 se její ekonomika podle údajů MMF smrskla o 6,6 procenta, respektive o 9,8 procenta, během roku 2016 se ekonomika nadechla k opětovnému růstu HDP o 2,4 procenta.

Stabilizace s otazníky

K navrácení země k růstu přispěla stabilizace rozpočtu, zpevnění hřivny a reforma bankovního sektoru, během níž zanikla polovina finančních ústavů. Hospodářská situace je makroekonomicky stabilizovaná, avšak křehká s řadou rizik. Mezi ně patří osud strukturálních reforem či omezování se na obchodování se zahraniční měnou při neplnohodnotné směnitelnosti hřivny.

Reálný růst HDP v roce 2017 činil 2,5 procenta. Tahouny byly obchodní sektor, stavebnictví, doprava a trh s nemovitostmi. Růst byl podpořen zejména investicemi, silnou domácí poptávkou a rostoucím exportem. Brzdícím elementem je implementace ekonomických reforem a přetrvávající politická nejistota.

Inflace dosáhla předloni úrovně 13,7 procenta, nezaměstnanost se pohybovala okolo 9,9 procenta, reálné mzdy vzrostly o 18 procent. Rezervy v zahraniční měně se zvýšily o 21 procento na 18,8 miliardy dolarů. Hrubá zahraniční zadluženost mírně vzrostla na 116 miliard dolarů (103,8 procenta HDP). Vydáním dluhopisů za tři miliardy dolarů se Ukrajina vrátila na mezinárodní finanční trhy, v přepočtu hrubého domácího produktu na hlavu je na tom ale země jako v roce 2010.

Další vývoj bude velmi záviset na efektivitě reforem, v nichž se pokračovalo v loňském roce. V něm se růst dostal na 3,5 procenta. Pro stimulaci investic a produktivity jsou stěžejní změny v oblasti finančního sektoru, protikorupční politiky, privatizace a pozemkové reformy. Příznivější podmínky pro zahraniční kapitál může vytvořit liberalizace podnikatelského a regulatorního prostředí a nastolení vlády práva. V lednu 2018 schválili ukrajinští zákonodárci zákon o privatizaci státního a komunálního majetku, ztrátových státních firem je více než tři tisíce.

Do unie bez cel

Obrat zahraničního obchodu v roce 2017 činil 107,3 miliard dolarů (meziroční nárůst o 19,6 procenta). Záporné saldo zahraničního obchodu se zbožím činilo 6,3 miliardy dolarů, ve srovnání s rokem 2016 se zhoršilo o 3,4 miliardy.

Vývoz zboží činil v předloňském roce 43,3 miliardy dolarů, meziročně stoupl o 19 procent. Import dosáhl 49,6 miliardy dolarů (meziroční plus o 26,4 procenta).

Evropská unie si v roce 2017 upevnila pozici hlavního zahraničně-obchodního partnera Ukrajiny. Z Ukrajiny směřuje do unie 40 procent zboží a služeb, opačný tok se blíží 42 procentům. K největším zahraničně obchodním partnerům patří Německo, Polsko a Itálie.

Druhým důležitým pilířem je obchodování se zeměmi SNS, které rovněž posiluje.

Nejvýznamnějšími položkami exportu jsou zemědělské a potravinářské výrobky (45 procent, kovy a výrobky z nich (24,7 procenta), ve výčtu položek pokračují strojírenské výrobky, nerostné suroviny, dřevo, papír, chemické výrobky a produkty lehkého průmyslu. Nejdováženějšími komoditami jsou nerostné suroviny (29,3 procenta), strojírenské výrobky (19,5 procenta), chemická produkce (13,4 procenta), dále zemědělské a potravinářské výrobky, dopravní prostředky, plasty, kovy a výrobky z nich.

Asociační dohoda Ukrajiny s EU je plnohodnotně platná od září 2017 a představuje „návod“ pro provádění politických a ekonomických reforem na Ukrajině. Od začátku roku 2016 nabyla platnosti ekonomická část Asociační dohody EU s Ukrajinou DCFTA. Doplnila ji autonomní obchodní opatření: v praxi tyto preference znamenají možnost zvýšit objem exportu zemědělské produkce do unie v souladu s asociační dohodou bez placení cel a upevnit pozici Evropské unie jako největšího exportního partnera Ukrajiny.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je středa 18. května 2022

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď