Údaje ČSÚ: Přibývá domácností jednotlivců i rodin s dětmi

foto Žena s dětmi na přechodu. Ilustrační foto.

Praha - V Česku postupně přibývá domácností, ve kterých žijí lidé sami. Za posledních 15 let se jejich podíl zvedl z necelých 24 procent na zhruba 30 procent. Procento úplných rodin, které tvoří manželé či partneři s dětmi i bezdětní, naopak pokleslo. V minulých letech ale začal znovu růst podíl domácností s dětmi. Vyplývá to z údajů o příjmech a životních podmínkách, které zjišťuje Český statistický úřad. V Česku bylo loni téměř 4,5 milionu domácností, před 15 lety zhruba o 470.000 méně. Na dnešek připadá den rodin.

Polovinu domácností tvořily loni úplné rodiny, tedy manželský či partnerský pár s dětmi i bez dětí. V další desetině domácností bydlí s dvojicí a případnými dětmi ještě třeba dospělí potomci či jiní příbuzní. Neúplné rodiny svobodných či rozvedených rodičů s dětmi a případně i dalšími příbuznými žijí v téměř 9,5 procenta domácností. Dvě třetiny domácností byly loni bez dětí. V 17 procentech domácností pak vyrůstalo jedno dítě, ve 14 procentech dvě děti a ve třech procentech tři a více dětí.

Ve třech z deseti domácností žije člověk sám. Jednočlenné a dvoučlenné domácnosti tvoří dohromady víc než tři pětiny domácností v Česku. Celkem 18 procent domácností je tříčlenných, 16 procent pak čtyřčlenných. Pět a více členů má necelých 4,5 procenta domácností. Takzvaných nerodinných domácností, které tvoří třeba kolegové či sourozenci, je necelé procento. Důchodcovských domácností je podle statistik 1,5 milionu, v téměř polovině z nich bydlí senior či seniorka samotní.

Za posledních 15 let vzrostl počet i podíl domácností jednotlivců. Klesal pak podíl rodin s dětmi, ten od roku 2017 ale znovu pomalu roste. V roce 2006 bylo v Česku kolem čtyř milionů domácností a samotní muži a ženy žili v necelých 24 procentech. V téměř 36 procentech domácností byly děti. V roce 2011 bylo domácností zhruba 4,2 milionu. V téměř 24 procentech bydlel člověk sám. Bez dětí bylo zhruba 65 procent domácností. Jedno dítě žilo v 17 procentech domácností, dvě v 15 procentech a ve třech procentech pak tři a více dětí. V roce 2016 bylo domácností téměř 4,35 milionu. Jednotlivci žili ve 28 procentech z nich. Úplných rodin bylo 61 procent a neúplných asi 9,4 procenta. Děti vyrůstaly v necelé třetině domácností. Jedno dítě bylo v asi 16 procentech, dvě ve 14 procentech a tři a více ve třech procentech domácností.

"Během posledních desetiletí prošla česká rodina velkými proměnami na pozadí dynamického společenského a ekonomického vývoje a v kontextu dlouhodobých demografických trendů. Rozšiřující se možnosti různorodého směřování individuálních životních drah se promítají do proměn rodiny a stále rozmanitějších forem rodinného soužití," uvádí poslední národní zpráva o rodině. Zmiňuje třeba nesezdané soužití, odklad rodiny do pozdějšího věku, rozpady svazků a opakované uzavírání nových, růst počtu narozených mimo manželství, oslabené vazby mezi generacemi či nerovnoměrné rozdělení péče mezi partnery.

Podle zprávy lidé mají potřebu mít harmonické vztahy a rodinné zázemí, ale skutečné soužití vypadá pak jinak a rodinné dráhy jsou turbulentní. Nejsou také vždy výsledkem svobodné volby, ale reálných podmínek a společenského očekávání a tlaku. "Manželská rodina je však stále nejvíce uznávanou formou soužití," uvádí zpráva. Zmiňuje potřebu nestranné rodinné politiky, aby některé rodiny stát nepřehlížel a jiné nezvýhodňoval. Ministerstvo práce pod vedením lidovců se chce na rodinnou politiku soustředit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) mluví o podpoře rodin s dětmi.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) se předloni zaměřil i na takzvané duhové rodiny dvou otců a dvou matek. Uvedl, že jejich počet v posledních letech významně roste. "Lze odhadovat, že v takových rodinách dnes žijí tisíce dětí," uvádí studie VÚPSV. Podle ní zkoumané rodiny žily běžný život a děti vedly k samostatnosti, slušnosti a respektu.

Studie poukazuje na to, že děti z duhových rodin mohou mít právně jen jednoho rodiče a registrovaní nemají stejná práva jako manželé. "Chybí společné jmění partnerů, dědické a sirotčí právo, právo na rodičovství, změnu jména," vypočítává studie. Podle ní by bylo důležité prosadit v Česku možnost partnerů a partnerek osvojit si dítě svého protějšku. "Taková možnost existovala ještě před pěti lety v zemích ČR kulturně velmi blízkých, například v Německu a v Rakousku. Dnes je v obou z nich již zpřístupněno manželství všem osobám bez omezení," uzavírá studie.

Celkový počet domácností a podíl jednotlivých domácností v procentech ve vybraných letech

Rok Počet domácností Podíl domácností jednotlivců Podíl úplných rodin Podíl neúplných rodin Podíl domácností s dětmi
2006 4,027.670 23,6 64,2 11,2 35,7
2011 4,180.620 23,7 64 11,4 34,6
2016 4 ,347.840 28,3 61,2 9,4 32,5
2021 4,496.126 29,9 60,1 9,4 33,4

 

* součet podílů nedává dohromady 100 procent, jedná se o různé kategorie domácností

Zdroj: Český statistický úřad, publikace Příjmy a životní podmínky domácností za vybrané roky.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

17°C

Dnes je pátek 24. března 2023

Očekáváme v 19:00 13°C

Celá předpověď