Tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích, nejvíce znalostí mají starší

foto České bankovky, peníze, koruna - ilustrační foto.

Praha - Na tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích. Nejvíce znalostí má starší část populace. Velkou sebedůvěru v oboru financí mají naopak mladší respondenti od 18 do 26 let, jejich znalosti jsou však paradoxně nejnižší. Vyplývá to z tzv. Indexu investiční gramotnosti, který připravila investiční platforma Portu ve spolupráci s agenturou Ipsos.

Sebedůvěra populace v investicích je nízká, míra znalostí v oblasti investic a spoření roste s věkem. Největší pochyby mají lidé ve věku 54 až 65 let. Více než třetina z nich se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí méně než pětina. Z hlediska pohlaví jsou sebevědomější muži, za zcela nezkušené investory se považuje 38 procent respondentek a jen pětina respondentů.

Průzkum ale odhalil velký nesoulad mezi tím, jak své znalosti respondenti sami hodnotí a jaké reálně prokazují. Ti, kteří se považují za velmi zkušené a znalé investory, se se svými vědomostmi umístili až na předposledním místě. Dosáhli téměř shodný výsledek jako lidé, kteří se považují v oblasti investic za zcela nezkušené. Vyšší sebejistota mladších ročníků je neopodstatněná, jelikož jejich znalosti jsou paradoxně nejnižší, uvedl průzkum.

Nejlepší znalosti napříč věkovými kategoriemi prokázali starší respondenti od 54 do 65 let. Co se týče pohlaví, vědomosti odpovídají sebedůvěře. Index investiční gramotnosti žen je výrazně nižší než u mužů (79,9 bodu proti 116,6 bodu; výchozí hodnota indexu je 100 bodů). Předpoklad, že lidé s vyšším vzděláním budou mít rozsáhlejší znalosti, se naopak potvrdil. Nejlépe jsou na tom respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Z pohledu zastoupení jednotlivých krajů jsou na tom nejlépe se svými investičními vědomostmi obyvatelé hlavního města, jejichž Index investiční gramotnosti přesáhl 120 bodů, za nimi se se 109 body umístili respondenti z Vysočiny. O třetí příčku se dělí obyvatelé Libereckého a Plzeňského kraje se 101 bodem. Na opačném konci žebříčku se ocitli například zástupci Středočeského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje, tedy regionů, které jsou často charakterizovány jako sociálně slabší a také s vyšší mírou exekucí.

"Kdo chce dnes ochránit své úspory před inflací, musí investovat. Kdo chce investovat, musí riskovat. Kdo chce riskovat tak, aby se dříve či později nespálil, musí být finančně gramotný. Kdo chce být finančně gramotný, ať si ověří své znalosti a změří si svůj Index investiční gramotnosti na www.rozumiminvesticim.cz," uvedl ekonom Lukáš Kovanda, jeden z garantů indexu.

Průzkum Index investiční gramotnosti uskutečnila pro investiční platformu Portu výzkumná agentura Ipsos. Online dotazník vyplnil v říjnu 2021 reprezentativní vzorek populace o 1050 respondentech. Hlavním cílem bylo zjistit úroveň vědomostí o investování, spoření, rizicích výnosu, vlivu inflace a ověřit znalosti trhu s akciemi.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 2. prosince 2021

Očekáváme v 13:00 4°C

Celá předpověď