TOS VARNSDORF: Obráběcí stroje, které drží krok s dobou

foto

Akciová společnost TOS VARNSDORF si loni připomněla 115 let od svého založení. Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu kovoobráběcích strojů určených pro opracování obrobků, a to od velikosti jednoho m³ s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru.

Fotogalerie

Elitní továrna, režimům navzdory

V roce 1903 založil Arno Plauert ve Varnsdorfu strojírnu. Malá soukromá firma, tehdy spíše dílna než továrna, vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, se časem vyvinula v prosperující továrnu, specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů. Továrna nepřerušila svoji činnost ani v jedné ze dvou světových válek. Během své dosavadní existence třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy, fungovala za dvou císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšského kancléře. Založena jako rakousko-uherská firma německým kapitálem se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje (stále s německým kapitálem). Na několik let se pak stala součástí německého hospodářství. Po osvobození unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se postupně vyvinula v jednoho ze špičkových výrobců obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je opět soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem. V čele společnosti stojí správní rada, pozici statutárního ředitele zastává Jan Rýdl ml.

Arno Plauert postupně vybudoval silnou firmu, orientující se na výrobu strojů na obrábění kovů. Ke konci první světové války se výroba natolik rozšířila, že se objevila potřeba postavit novou továrnu. Firma se přestěhovala do nového areálu, který slouží dodnes (nyní zde sídlí sesterská společnost RETOS). Ve dvacátých letech firma pronikla na vyspělé evropské trhy, začala sériová výroba vodorovných vyvrtávaček. V roce 1931 byla získána velká zakázka pro SSSR, do té doby nevídané množství 21 strojů v jedné zakázce, tehdy za ohromující částku 3,5 milionu korun. Po obsazení Varnsdorfu německou armádou se firma stala součástí říšského průmyslu se vším, co toto členství přinášelo po stránce normativů, technologie, ale také ideologie. Změny po květnu 1945 se nevyhnuly ani firmě: byla ustavena národní správa, majitelé byli odsunuti, firma byla zkonfiskována a zestátněna.

Pravidelný medailista v Brně

Ještě v roce 1945 se firma přeorientovala výhradně na vodorovné vyvrtávačky. Od roku 1950 se osamostatnila pod názvem TOS VARNSDORF n. p., do firmy se začlenila rumburská slévárna, později také strojírna v České Kamenici. Ke konci 50. let byl zahájen vývoj numericky řízených vyvrtávaček. Od začátku šedesátých let došlo k velkým investicím v novém areálu v Dolním Podluží, kam se také brzy přestěhovaly jednotlivé provozy. Řada strojů z Varnsdorfu pravidelně získávala Zlatou medaili na MSV Brno. Objevily se stroje, z nichž některé v obměnách firma vyrábí dodnes. V roce 1971 začala sériová výroba stroje WHN 13 NC, předchůdce nejprodávanější vodorovné vyvrtávačky posledních desetiletí WHN(Q) 13 CNC. V roce 1978 začala sériová výroba stroje W 100 A, který se vyrábí v různých modifikacích dodnes.

Od roku 1980 pokračuje koncernový podnik TOS VARNSDORF v investicích, firma pořizuje nové technologie. Od poloviny roku 1989 se TOS VARNSDORF stal státním podnikem. Vznikají nové verze stroje WHN(Q) 13 CNC, objevují se obráběcí centra WHN 110 (Q, MC) a WHN 130 (Q, MC). Další Zlatou medaili na MSV Brno získal deskový stroj WPD 130 (Q), jenž má po velké modernizaci pokračovatele ve strojích WRD 130/150 (Q).

Celosvětová obchodní síť

V srpnu 1995 byla firma privatizována přímým prodejem, od roku 1996 je akciovou společností, v červnu 1996 získala certifikát ISO 9001. Firma mohutně investuje do výrobní základny, do informačních technologií a do vývoje. Objevují se nové výrobky, obráběcí centra TOStec. Velkým impulsem se opět stala zakázka směřující na východ, v roce 1999 firma dodala běloruské automobilce BELAZ celkem 14 strojů.

Společnost si postupně vybudovala celosvětovou obchodní síť. Zastoupení má ve více než 50 zemích. Od roku 2005 firma zakládá obchodní a servisní dceřiné společnosti, nejprve v USA a Kanadě, v roce 2011 v Indii, Číně a v roce 2012 v Rusku. Všechny tyto kroky měly za cíl více se přiblížit náročným zákazníkům a umožnit získání lepší pozice na těchto významných trzích. V čínském Kunmingu pracuje od roku 2005 společný podnik TOS KUNMING Machine Tool, jehož úkolem je znásobit prodej strojů v Číně. Další výrobní podnik vznikl v Rusku (GRS Ural) se stejným úkolem pro ruské teritorium. Nejmladší je výrobní podnik na Tchaj-wanu, jehož založení má ještě více posílit pozici na čínském trhu. Investice do výrobní základny mateřské společnosti pokračovaly neztenčeným tempem, v roce 2007 byla uvedena do provozu nová montážní hala. Modernizovány jsou další výrobní haly a postupně i strojový park.

Firma vybudovala moderní školicí středisko a v roce 2016 založila první firemní střední průmyslovou školu v severních Čechách, která vznikla jako reakce na nedostatek kvalifikovaných absolventů škol. SPŠ TOS VARNSDORF se v letošním roce přestěhovala do moderně vybavené budovy, která v areálu společnosti vznikla přestavbou bývalého výrobního objektu.

Čelem k výzvám

TOS VARNSDORF je významně exportující společnost, každým rokem se podíl vývozu pohybuje kolem 80 procent z celé produkce. Sortiment výrobků se dá rozdělit do čtyř hlavních skupin podle typu technologického užití a zákazníků. Nejznámější a nejoblíbenější skupinu tvoří stolové horizontky pro univerzální použití. Do druhé skupiny se řadí velké deskové stroje pro nejtěžší technologické operace. Třetí skupinou strojů jsou moderní obráběcí centra (WHT 110/130), při jejichž vývoji se klade velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost a servisní a uživatelskou přívětivost. Samozřejmostí je šetrnost k životnímu prostředí, neboť stroj – díky své konstrukci a dalšímu vybavení – umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také aerosolu bez negativního dopadu na okolní prostředí. Další možnosti pro využití stroje nabízí systém jeho správy TOS Control, což je velké nakročení ke konceptu Průmysl 4.0. Čtvrtou skupinu tvoří letošní novinka – stolové portálové stroje řady WVM, jež firmu směrují do nových technologických oblastí.

Stroje vyrobené v TOS VARNSDORF se uplatňují i v nejnáročnějších aplikacích leteckého a automobilového průmyslu, v energetice, v ropném průmyslu. Díky univerzálnímu použití ve strojírenském průmyslu má řada zákazníků ve svém strojovém parku celou flotilu varnsdorfských výrobků. Velkou zakázkou byla například dodávka speciální sestavy deskových strojů WRD do Jihoafrické republiky.

TOS VARNSDORF nestaví jen na historii. Základem jeho pronikání na světové trhy je především dovednost a nápaditost jeho lidí, odhodlanost být jedním z největších evropských výrobců obráběcích strojů a zejména schopnost dát svým zákazníkům to, co potřebují pro svůj vlastní rozvoj a úspěch.

Historie podniku

1903 Založení strojírny ARNO PLAUERT, výroba jednoduchých soustruhů, vodorovných obrážeček, hoblovek a vrtaček

1915 Zahájení výroby přesných vodorovných vyvrtávaček

1945 Dekretem prezidenta republiky je zřízen SPOTOS, národní podnik.

1950 Zřízení samostatného subjektu TOS VARNSDORF, národní podnik

1960 Prototyp vodorovné vyvrtávačky WH 100

1970 - 1980 Začíná převažovat export. Na světové trhy je vyváženo přes 60 % produkce. Vzniká koncern TST.

1989 Vytvořen státní podnik TOS VARNSDORF

1995 Privatizace státního podniku přímým prodejem, vzniká TOS VARNSDORF s. r. o.

1996 Změna právní formy na akciovou společnost

1997 Vyroben první stroj WHN 130 a WHN 130 MC

1998 Firma se poprvé prezentuje na internetu.

2001 Poprvé překročen roční obrat 1,5 miliardy korun

2002 Vyroben první stroj TOStec VARIA

2005 Založena společnost TOS KUNMING Machine Tool Co., Ltd. v Číně

2007 Nová těžká montážní hala a administrativní budova

2008 Překročen roční obrat 3 miliardy korun

2012 Založena společnost GRS Ural LLC v Rusku

2014 Vyroben první stroj WRD 180 H s hydrostatickým vedením

2016 Otevření Střední průmyslové školy

2017 Založena společnost TOS LITZ Machinery Corpration na Taiwanu

2018 Vyroben první stroj WHT 130 C

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je pondělí 8. srpna 2022

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď