Technologická agentura vyhlásí čtyři výzvy ERA-NET Cofund

foto Koryto potoka. Ilustrační foto.

České výzkumné týmy se oproti evropským podstatně méně zapojují do projektů rámcového programu Horizont 2020. Podle oficiálních statistických údajů z něj Česká republika čerpá méně, než přispívá. Technologická agentura České republiky usiluje o motivaci českých výzkumníků k mezinárodní spolupráci a k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z programu Horizont 2020.

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v rámcovém programu Horizont 2020, který umožňuje poskytovatelům z členských zemí (jako je Technologická agentura České republiky, TA ČR), vyhlašovat společné výzvy s různým tematickým zaměřením. Jde například o oblasti znečištění vodních zdrojů, biodiverzity a klimatických změn, nanomedicíny, materiálů, neenergetických a nezemědělských surovin, kvantových technologií či genderové problematiky v obsahu výzkumu a inovací. Účast v ERA-NET cofundových výzvách umožňuje získat unikátní kontakty, cenné zkušenosti s projekty na mezinárodní úrovni, navázat spolupráci se zahraničními partnery a tím i přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti naší země.

Životní prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicína a informační technologie

Na podzim letošního roku TA ČR vyhlásí čtyři mezinárodní ERA-NET cofundové výzvy zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizaci energetiky, nanomedicínu a informační technologie. Cílem nové výzvy BiodivRestore, kterou TA ČR vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je podpořit projekty, které se věnují ochraně a obnově poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti. Řešení projektů by mělo být zaměřené také na sladkovodní systémy, suchozemská i mořská prostředí. Další novinkou v mezinárodní výzkumné oblasti je výzva EnerDigit Call 2020. V ní mohou žádat o podporu uchazeči se zájmem o digitální řešení energetických systémů a sítí. Na konci letošního roku se budou moci také české výzkumné týmy přihlásit do výzev v oblasti nanomedicíny a informačních technologií díky ERA-NET cofundům EuroNanoMed a CHIST-ERA. V rámci těchto cofundů TA ČR vyhlašovala výzvy už v minulých letech.

Do společně vyhlášených výzev předkládají projektové návrhy konsorcia výzkumníků, která jsou tvořena partnery alespoň ze dvou států zapojených do konkrétní ERA-NET cofundové výzvy. Každý poskytovatel financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země. „Výhodou účasti v těchto projektech je také navázání nových partnerství v zahraničí, získání zkušeností s realizací projektů a jejich hodnocením na mezinárodní úrovni. Řešitelé se zkušenostmi v mezinárodních projektech mají větší úspěšnost při realizaci výzkumných aktivit v tuzemsku a jejich výsledky pak vyšší aplikační potenciál," uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Do mezinárodního konsorcia s českou účastí jsou zapojeny týmy ze sedmi států. „To přináší velké výzvy, například plánování videokonferencí ve dvou časových zónách, a samozřejmě i mnohé výhody. Spolupráce v rámci mezinárodního týmu umožňuje porovnat situaci ve státech s různou kulturou, zvyklostmi i různým typem sociálního státu. V případě našeho projektu je velkým přínosem různorodost přístupu k řešení výzev stárnoucích populací,” říká Lucie Vidovićová, hlavní řešitelka projektu GENPATH, který se zabývá sociální exkluzí lidí ve stáří a dopadem na jejich zdraví s ohledem na gender. „Přihlásili jsme náš projekt do výzvy ERA-NET Cofund, protože se sešla ideální kombinace příležitostí a my jsme moc vděční, že jsme v soutěži uspěli. Zapojení do ERA-NET Cofund nám pomáhá zúročit nastavenou spolupráci a vést ji novým směrem. Musím říct, že s podporou ze strany TA ČR jsme měli, a stále máme velmi dobré zkušenosti,” dodává Vidovićová.

Nový koncept mezinárodní spolupráce

Díky zapojení do ERA-NET cofundových výzev získávají čeští výzkumníci cenné zkušenosti, které mohou využít i v dalších mezinárodních programech, například v Horizontu Evropa, který bude následovat od roku 2021 po programu Horizont 2020. TA ČR může díky ERA-NET cofundům finančně podpořit české uchazeče a zároveň získat příspěvek od Evropské komise na financování více projektů s českou účastí.

„Cílem zapojení TA ČR do Horizontu Evropa je především zajistit kontinuální spolupráci v nadcházejícím programovém období, zejména aktivní účastí při nově vznikajících tzv. Evropských partnerstvích. Tento nový koncept mezinárodní spolupráce v budoucnosti zcela nahradí nástroj ERA-NET Cofund, během roku 2021 budou probíhat jednání o nastavení podmínek spolupráce a spuštění prvních výzev se plánuje v roce 2022," vysvětlil Petr Konvalinka.

TA ČR je už zapojena do dialogů, které se týkají budoucnosti Evropských partnerství. Naše účast v nich je zcela zásadní pro české výzkumníky, kteří vedou projekty s mezinárodními ambicemi. Předpokládá se, že Evropská partnerství budou představovat až 50 procent rozpočtu Horizontu Evropa na podporu kolaborativního výzkumu v daných tematických oblastech.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď