Světoznámé zbraně pro srdcaře a profesionály

foto Úspěšná rodina pistolí CZ SHADOW 2 kraluje po celou dekádu divizi sportovní střelby.

Česká zbrojovka dokazuje, že nestárne, naopak s věkem nabírá na síle a přitažlivosti. 85 let své existence oslaví kampaní i speciální edicí pistole CZ 75 SP-01 SHADOW LIMITED. Budoucnost podniku zajišťuje spolupráce s univerzitami a stipendijní programy.

Pistole CZ P-10 ve variantách Optics ready a Supressor ready (s optickým kolimátorem a přípravou pro montáž tlumiče), CZ P-10 F v ráži 45 AUTO, celoocelový kompakt CZ 75 P-01 Steel black, nerezová malorážka CZ 457 Stainless, civilní verze samonabíjecí pušky CZ BREN 2 Ms CARBINE.

Zcela nová zbrojní továrna vznikla v Uherském Brodě v roce 1936.A také globální partnerství s IPSC Handgun (International Practical Shooting Confederation), ASAT (Asociace střelců na asfaltové terče), konfigurátor zbraní v Polsku a Německu, podpora Vojenského fondu solidarity, účast na mezinárodním veletrhu IDEX v Abú Zabí a mnoho dalších novinek.

Co mají tyto pojmy a události společné? Dvě věci. Odrážejí poslední úspěchy tradičního výrobce zbraní, společnosti Česká zbrojovka a.s. z Uherského Brodu. Tedy firmy, která si letos připomíná 85 let od svého založení – a jak sama říká, „s vášní a respektem tvoříme nejlepší zbraně a příslušenství pro srdcaře a profesionály.” Nejprodávanějšími výrobky jsou pistole, následují vojenské zbraně a malorážky. V pořadí konkrétní obliby vedou pistole model P-10, samopal CZ Scorpion a malorážka CZ 457.

Od roku 2000 opustily brány výrobních hal více než tři miliony kusů střelných zbraní.Druhým společným jmenovatelem je mateřská společnost, skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE. Vznikla v roce 2013 a má globální ambice. Loni uvedla celou skupinu na pražskou burzu, letos oznámila akvizici světoznámého výrobce zbraní Colt.

Obě, matka a dcera, mají za sebou rušný a úspěšný rok. Podle všeho bude stejný i ten letošní. Hned v několika směrech.

Oslavy pro fandy i sběratele, péče o zaměstnance

Okamžik, kdy byla zahájena výstavba dnešní České zbrojovky jako součásti rozsáhlého přesunu strategicky významných výrobních kapacit tehdejšího Československa co nejdál od západních hranic ohrožených nacistickým Německem, konkrétně do Uherského Brodu na jihovýchodě Moravy, chce podnik oslavit několika způsoby.

Aktuálně zaměstnává podnik 1515 lidí. Mužů je dvakrát více než žen, ty jsou zase firmě věrnější.„Spustíme kampaň připomínající okamžik zahájení naší výstavby. Výročí připomeneme příznivcům značky CZ na sociálních médiích, v tisku i v televizi. Pro sběratele připravujeme limitovanou edici pistole CZ 75 sp-01 Shadow LIMITED. Věříme, že situace dovolí uspořádat den otevřených dveří, který se vždy setkává s obrovským zájmem. Také věříme, že se nám podaří připravit společenskou událost pro zaměstnance současné i ty, kteří jsou na zasloužilém odpočinku v důchodu. Výročí budeme připomínat i na výstavách a akcích, jakou jsou například Dny NATO v Ostravě nebo setkání s obchodními partnery,“ vypočítává generální ředitel a předseda představenstva Jan Zajíc.

O renomé České zbrojovky vypovídá mimo jiné skutečnost, že byla vybrána odbornou komisí Zlínského kraje a Krajské hospodářské komory v kategorii velkých firem jako vítěz ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2019. „Neustále usilujeme o zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců – investujeme do technologií odstraňujících fyzicky náročnou práci, modernizujeme pracovní prostředí, rozšiřujeme nabídku benefitů. V posledních měsících také přijímáme mnoho opatření na ochranu zdraví našich zaměstnanců,” říká Zajíc.

Titul Férový zaměstnavatel mohou získat společnosti, které dbají na rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhají jim sladit pracovní a rodinný život. U přihlášených hodnotí komise například to, jestli zaměstnavatel nabízí svým lidem pružnou pracovní dobu, jaké jim poskytuje benefity, zda podporuje prorodinné aktivity, zaměstnává osoby se zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporuje veřejně prospěšné činnosti a sociální služby. Zbrojovka se prosadila v podkategorii velkých organizací nad 251 zaměstnanců.

Většina přespolních, příkladná věrnost firmě

Mezi pracovníky zbrojovky jsou obyvatelé Uherského Brodu v menšině. Dvě třetiny jich do zbrojovky za prací dojíždí, i když většinou z blízkého okolí. Z pohledu dosaženého vzdělání mají převahu absolventi středních škol s maturitou a vyučení bez maturity. Tito všichni zůstávají firmě dlouhodobě loajální: průměrná délka pracovního poměru přesahuje 12 let, přičemž ženy jsou v tomto ohledu fabrice výrazně věrnější než muži.

Průměrný věk těch, kdo našli ve zbrojovce pracovní příležitost, je necelých 42 let. U mužů se tento údaj nepatrně šplhá nad 40 let, u žen překračuje 45 let. „Věkové rozložení osciluje mezi dvěma vrcholy, jedním okolo věku 28 let, kdy zaměstnanci nabyli praktických zkušeností a sebevědomí a chtějí se zkusit realizovat v jiné firmě. Druhý vrchol ve věku 46 až 47 let, kdy se nám zaměstnanci po zkušenostech ze světa vrací zpět do firmy. Průměrný věk našich zaměstnanců, necelých 42 let, leží v podstatě uprostřed délky aktivního pracovního života zaměstnance,“ konstatuje Tomáš Stoszek, personální a správní ředitel.

Genderově mají muži nad ženami ve zbrojovce dvojnásobnou převahu. To vyplývá z výrobního programu firmy, protože Česká zbrojovka je především strojírenská firma. Na dílnách při obsluze CNC strojů a dalšího strojního vybavení dominují muži. Ženy svou pečlivost, trpělivost a dobré oko využijí hlavně na pracovištích ručních úprav, kontroly a případně balírny.

Aktuálně nabízí Česká zbrojovka téměř 70 pozic, z toho 50 dělnických a 20 technicko- -hospodářských pracovníků (THP). Dělnické pozice obsazuje zejména uchazeči z Uherského Brodu a okolí. U odborných THP pozic není výjimkou, že se do zbrojovky přesouvají zaměstnanci z celé republiky.

„Hledáme posily zejména do obchodu, výzkumu a vývoje, nákupu a informačních technologií. Pokud jde o manažerské pozice, snažíme se dávat příležitost kariérního růstu zejména interním zaměstnancům,” uvádí Stoszek.

V roce 2020 obsadil podnik vice než 40 THP pozic, z toho na 12 z nich nastoupili interní kandidáti. „Abychom posílili povědomí o České zbrojovce, využíváme jak sociálních sítí, tak pracovních portálů. Současná situace nám bohužel neumožňuje účastnit se osobně tradičních job fair veletrhů zejména na vysokých školách, ale v březnu jsme se účastnili on-line veletrhu, který organizovala strojní fakulta VUT v Brně. Byla to velmi zajímavá zkušenost, studenty hledající v budoucnu uplatnění, jsme rozhodně zaujali,” líčí personální a správní ředitel.

Výběr posil už na školách

Důležitá je pro zbrojovku spolupráce s vysokými a středními školami, odkud získává vítané posily do svého týmu. „Od roku 2012, tedy za posledních osm let, našlo ve firmě uplatnění 101 stipendistů z ČVUT Praha, VUT Brno, UTB Zlín, VŠB Ostrava, UO Brno, Trenčanské univerzity Trenčín, VŠE Praha, COPT + SŠ včetně gymnázií,” popisuje Tomáš Stoszek. Aktuálně poskytuje Česká zbrojovka stipendia 40 studentům. Z celkového počtu 101 stipendistů, kteří prošli nebo prochází programem České zbrojovky, je jich 16 v trvalém pracovním poměru.

Česká zbrojovka také zadává odborná témata pro zpracovávání diplomových a bakalářských prací a umožňuje vykonání odborných praxí při studiu vysoké školy. Ve školním roce 2020/2021 využívá těchto možností devět studentů, z nichž čtyři pracují na bakalářské práci, jeden na ročníkové práci, jeden na diplomové práci a tři jsou na praxi ve firmě. „Sami aktivně přicházíme s tématy vhodnými pro závěrečné práce, v lednu tohoto roku jsme oslovili tři vysoké školy – Univerzitu obrany, VUT Brno a ČVUT Praha se zájmem o spolupráci při konkrétních tématech zpracování diplomových prací,“ říká Tomáš Stoszek.

Specialitou je program Junior zbrojovák. Běží od roku 2018 a je zaměřený na podporu technického vzdělávání. Určený je pro všechny studenty technických oborů středních škol již od 1. ročníku. Výhodami pro studenty jsou oborová stipendia (kapesné), prospěchová stipendia (za průměr známek na vysvědčení) a příspěvek na obědy. Ve finančním vyjádření jde o zhruba 15 až 20 tisíc korun za rok. Vybraným studentům nabízí podnik odbornou praxi a garanci zaměstnání v České zbrojovce. Platí, že na jak dlouho je uzavřena smlouva na poskytnutí podpory, tak dlouho musí zůstat podpořený student zaměstnán ve firmě.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je čtvrtek 29. července 2021

Očekáváme v 19:00 24°C

Celá předpověď