Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce až do tří hodin

foto Schůze Sněmovny v Praze, Sněmovna - ilustrační foto.

Praha - Klienti směnáren budou moci do tří hodin od transakce odstoupit od smlouvy. Schválila to Sněmovna, lhůtu proti vládnímu návrhu o hodinu prodloužila. Sněmovna odsouhlasila i další návrhy. Zelená nafta pro zemědělce zůstane od příštího roku odstupňovaná podle intenzity chovu zvířat, zjednodušit se má vykazování. Zrakově postižení se zřejmě dostanou k dílům chráněným autorským právem v jim přístupných formátech. Posudkoví lékaři zřejmě nebudou od ledna spadat pod státní službu, což by mělo usnadnit jejich nábor.

Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce až do tří hodin

Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce ve směnárnách až do tří hodin od směny peněz. V novele zákona o směnárenské činnosti to schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala lhůtu dvě hodiny, ale poslanci ji na návrh svého kolegy Patrika Nachera (ANO) o hodinu prodloužili. Opatření má chránit hlavně turisty před nekalými praktikami některých směnáren. Změnu zákona musí ještě projednat a schválit Senát, poté ji dostane k podpisu prezident.

Prodloužení lhůty na tři hodiny ministerstvo financí podpořilo. Poslanci nepřijali návrh Jakuba Michálka (Piráti), který chtěl lhůtu pro odstoupení prodloužit až na čtyři hodiny. U směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Zavádí se také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) schválení novely přivítala. "Tato novela vyřeší velice nepřijatelné praktiky, které některé směnárny, zejména na území města Prahy, provozovaly," řekla ČTK. "Já jsem podpořila ten návrh (prodloužit lhůtu) ze dvou hodin na tři hodiny, protože mi to dává smysl. Někdo může přijít skutečně v pátek na konci pracovní doby a může mít problém, tak aby ještě v pondělí měl možnost odstoupení," popsala.

Informace o právu na odstoupení od transakce bude na stvrzence ze směnárny uvedena již na prvním místě. Na dokladu o transakci bude také muset být uvedena webová stránka České národní banky, kde budou uvedeny informace o právech zákazníka.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí. Je podle ní nesystémový. Také Česká bankovní asociace hodnotí změnu zákona jako nešťastnou. Podle ní ohrozí poskytování směnárenských služeb v bankách. Banky budou muset podle asociace vynakládat miliony až desítky milionů korun na úpravy IT systémů zpracovávajících směnárenské operace. Náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík již dříve poslance z rozpočtového výboru varoval, že změna zákona může v krajním případě vyvolat konec bankovních směnáren.

Novela také zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů, evidenční povinnosti směnáren a vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb.

Sněmovna možná zmírní vodákům zákaz plavby pod vlivem alkoholu

Sněmovna propustila do závěrečného čtení poslanecký návrh, který by měl zrušit pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu. Sněmovní hospodářský výbor doporučil návrh upravit tak, aby zákaz plavby pod vlivem alkoholu zmírnil. Stotisícová pokuta by neměla vodákům hrozit, pokud by měli v krvi méně než jedno promile alkoholu.

Novelu iniciovali poslanci Pirátů, ale podepsali se pod ní i poslanci z TOP 09, STAN, ODS, KSČM, SPD, KDU-ČSL a ANO.

Zrušení nulové tolerance k alkoholu by se podle výboru mělo v souladu s původním návrhem Pirátů vztahovat na posádku bezmotorových plavidel, tedy kanoí, kajaků nebo raftů. Limit na alkohol, který navrhl spoluautor novely Lukáš Bartoň (Piráti), má platit pro kapitány těchto lodí.

Důvodem zmírnění plavebního zákona je snaha dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat pití alkoholu na vodě. V platnosti zůstane ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.

Poslanecká novela ruší sankci za plavbu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky jen pro posádky malých plavidel, která nejsou poháněna strojem. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorových člunů se tedy zrušení vztahovat nebude.

Poslankyně STAN Jana Krutáková chce prostřednictvím projednávané novely prosadit návrh, který by zabránil projektu splavnění Berounky v úseku od přístavu v pražském Radotíně zhruba 40 kilometrů proti proudu. "Vzhledem k hydrologickým poměrům na vodním toku lze přitom o splavnění uvažovat jenom za předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl umožňujících splavnění tohoto úseku vodního toku," uvedla poslankyně ke svému návrhu.

Ze zpracovaného generelu, který vypracovalo ministerstvo dopravy, podle ní vyplývá, že jde o mohutný investiční záměr, který by zahrnoval vybagrování dna od Berouna po Radotín, zahrnuje dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence - Dolní Černošice. Poslankyně Krutáková poukazuje na to, že se záměrem nesouhlasí Hlavní město Praha, dotčené městské části ani dotčené obce ve Středočeském kraji. Proto chce vypustit tok Berounky ze seznamu takzvaných využitelných dopravně významných vodních cest.

Poslanci schválili úpravu zelené nafty zemědělcům

Stát bude od příštího roku i nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty odstupňovanou podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu. Zjednodušit se má s tím spojená administrativa. Poslaneckou novelu, která to zavádí, schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k posouzení Senát. Podle platného zákona se měla vratka od příštího roku sjednotit pro všechny zemědělce na úrovni 4,38 Kč na litr nafty.

Pod novelou zákona o spotřebních daních jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD. Původně navrhovali zachovat dosavadní úrovně vratky daně, které mají podle platného zákona platit jen do konce letošního roku. Vláda jejich návrhu vytkla mimo jiné to, že dosavadní systém je složitý pro zemědělce i pro úřady. Sněmovna proto jejich předlohu přijala v upravené podobě podle doporučení zemědělského výboru a pozměňovacího návrhu Vlastimila Válka (TOP 09).

Podle schválené podoby novely má být jednodušší prokazování toho, že pohonné hmoty byly skutečně využité v zemědělství. Nově má stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli. Zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 korun na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci. Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,5 koruny na litr.

Na návrh poslance Válka by měli být zvýhodněni vyšší vratkou také pěstitelé vinné révy. Návrh zemědělského výboru zahrnul i návrh exministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby 9,5 koruny na litr dostávali i pěstitelé citlivých komodit. Jde třeba o ovoce, zeleninu, brambory, chmel nebo cukrovou řepu. U smíšených producentů s rostlinnou i živočišnou výrobou by pak znovu rozhodovala intenzita chovu.

Poslanci chtějí svým návrhem chtějí pomoci udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy.

Jana Černochová (ODS) dnes vzala zpět svůj pozměňovací návrh, v němž nad rámec novely doporučila od spotřební daně osvobodit pivo vyrobené ve školách v rámci výuky pivovarnictví, které není určeno k prodeji. Stažení návrhu zdůvodnila tím, že podle ministerstva financí byl navržený pozměňovací návrh v rozporu s evropskou směrnicí. Obdobný pozměňovací návrh chce vložit později do vládního daňového balíčku.

Nevidomí se dostanou k autorským dílům v jim přístupném formátu

Zrakově postižení lidé se zřejmě dostanou v jim přístupných formátech k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva. Výjimky z autorského zákona přinese v souladu s požadavky Evropské unie vládní novela autorského zákona, kterou dnes schválila Sněmovna.

Pokud předlohu přijme také Senát a podepíše ji prezident, lidé se zrakovým handicapem včetně nevidomých by měli v budoucnu mít přístup k uvedeným dílům na jakémkoli nosiči. Novela také umožní takové kopie převážet přes hranice, a to nejen v Evropské unii, ale po celém světě.

"Postiženým pomůže zákonná licence odstraněním autorskoprávních překážek získat přístup k autorským dílům ve formátech pro ně přizpůsobených, takže budou moci tato díla číst nebo jinak vnímat stejným nebo téměř stejným způsobem jako osoby bez takového zdravotního postižení," zdůvodnilo potřebu novely ministerstvo kultury.

Na změně na unijní úrovni se evropští zákonodárci shodli loni v září. Jednotlivé unijní země měly novinku zavést do svého legislativního rámce už do poloviny letošního října. Sněmovna v souvislosti s pomalejším schvalovacím procesem na návrh Jana Chvojky (ČSSD) podpořila účinnost předlohy jejím vyhlášením ve sbírce místo původně navrhovaného termínu 11. října.

Dolní komora naopak odmítla úpravy Lenky Kozlové (Piráti) ohledně výše nároku na bezdůvodného obohacení při zásahu do autorského práva, částečného uvolnění kopírování notových záznamů a zrušení práva autorských svazů žalovat kvůli bezdůvodnému obohacení ty, kdo by předváděli díla neznámých autorů. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) řekl, že navrhovaným úpravám rozumí, ministerstvo ale novelu předložilo čistě k převzetí unijní legislativy. Prostor pro změny, jak je chtějí Piráti, bude podle něho v plánované širší novelizaci autorského zákona.

Posudkoví lékaři zřejmě nebudou podléhat služebnímu zákonu

Posudkoví lékaři, jichž je nedostatek, zřejmě nebudou od ledna podléhat služebnímu zákonu a budou se opět řídit zákoníkem práce. Změna by měla usnadnit jejich nábor a umožnit, aby nemuseli odcházet po dosažení 70 let věku. Vládní novelu, která to předpokládá, dnes schválila Sněmovna. Poslanci do ní navíc přidali odklad plného zavedení elektronických neschopenek o rok na leden 2020.

Návrh o elektronických neschopenkách prosadil Roman Sklenák (ČSSD) s argumentem, že Sněmovna nestihne včas schválit jinou vládní předlohu, která by nynější zákonný termín zcela zrušila. Novelu předložila ještě jednobarevná vláda ANO, poslanci ji ale projednali teprve v prvním čtení. Sklenák ve zdůvodnění své úpravy připomněl, že zavedení e-neschopenky od ledna příštího roku není technicky připraveno.

O elektronické neschopence se mluví zejména v souvislosti s opětovným proplácením prvních tří dnů nemoci, které by mělo nastat od července příštího roku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že od ledna bude fungovat dotazování se na pracovní neschopnost, od července bude moci zaměstnavatel zjistit, zda je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a od ledna 2020 nastane plný ostrý provoz elektronické neschopenky.

Posudkových lékařů není dostatek. Kvůli zákonnému limitu 70 let věku by musela skončit stovka lékařů, kteří mají zatím výjimku z tohoto pravidla.

Převod posudkových lékařů pod zákoník práce umožní využívat například částečné úvazky a pracovní dohody. Na konci loňska nebyla obsazená čtvrtina míst posudkových lékařů - 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400.000 posudků.

Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují postižení lidé i pacientské organizace.

Posudkovým lékařům by za zánik státní služby náleželo podle předlohy odškodnění ve výši tří průměrných výdělků. Celkem by odstupné činilo podle podkladů asi 50 milionů korun. Pokud lékaři požádají o ukončení pracovního poměru, dosavadní zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

Předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová (ANO) navzdory nesouhlasu Maláčové prosadila zrušení části předlohy, podle níž by o odvoláních proti posudku už nerozhodovaly tříčlenné posudkové komise ministerstva práce, ale jen jeden lékař České správy sociálního zabezpečení. Sociální výbor schválení pozměňovacího návrhu Maxové podpořil. Změna navrhovaná vládou nebyla podle poslankyně připravena a hrozil by další nárůst nedodělků a prodloužení posudkových řízení.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je pondělí 20. května 2019

Očekáváme v 9:00 14°C

Celá předpověď