Skutečná podoba Jana Nepomuckého se tváři z baroních děl nepodobá

foto Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku na Plzeňsku představili 19. března 2019 bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Antropologové ji rekonstruovali podle jeho lebky, jejíž model je vpravo.

Nepomuk (Plzeňsko) - Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Od jeho svatořečení uplynulo právě dnes 290 let. Odhaduje se, že na celém světě existuje na 66.000 zpodobnění Jana Nepomuckého, vycházejí ale z barokní doby, kdy světcův kult začal a jeho skutečnou podobu už nikdo nemohl znát, řekl manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Tvář, kterou rekonstruovali antropologové, se tomuto zobrazení nepodobá.

Fotogalerie

S až sedmdesátiprocentní jistotou měl světec krátkou lebku s nízkým obsahem mozkovny, relativně podlouhlý obličej s užším nosem, mírně zanořenýma očima blízko u sebe a s krátce střiženými vlasy s vyholenou tonzurou a bezvousou tváří, řekla dnes novinářům antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea, která se na rekonstrukci s kolegou Ondřejem Bílkem podílela. "Je to možná jediná podoba, kdy Jan Nepomucký nemá vousy," uvedla. Podle odborníků totiž kněz v 14. století svým účesem dával najevo svůj církevní stav. Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost, domnívá se Vaníčková.

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku na Plzeňsku představili 19. března 2019 bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Antropologové ji rekonstruovali podle jeho lebky. Světcovu pravděpodobnou podobu rekonstruovali podle rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, které v 70. letech 20. století pořídil antropolog Emanuel Vlček. Dostat se ke originálním ostatkům ve Svatovítské katedrále není možné. Antropologové tak vycházeli z Vlčkových nákresů, měření, fotografií a rentgenových snímků. Vymodelovali lebku a na ní pak modelovali svaly, které ovlivňují tvar a výraz obličeje. Díky ověřeným vědeckým metodám určí podobu tváře, brady, šířku i délku nosu, umístění i velikost nozder, stejně tak u uší jejich délku i to, zda odstávají či nikoliv. Kdyby měli možnost pořídit sken originálních kosterních ostatků, byla by pravděpodobně rekonstruovaná tvář ještě reálnější.

S myšlenkou zjistit, jak jeden z českých zemských patronů vypadal, přišli v Nepomuku v roce 2017, nemohli ale sehnat potřebných 150.000 korun. Díky dárcům ze Slovenska, kteří věnovali zhruba polovinu sumy, se podařilo projekt rozběhnout, řekl Motejzík. Po navázání spolupráce s brněnskými antropology by se chtěl v budoucnu pokusit ještě o rekonstrukci podoby svatého Vojtěcha, jehož kult je na Nepomucku také poměrně silný.

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea představila 19. března 2019 ve Svatojánském muzeu v Nepomuku na Plzeňsku bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Antropologové ji rekonstruovali podle jeho lebky, jejíž model je vpravo. Busta Jana Nepomuckého bude rok ve Svatojánském muzeu, církev i mikroregion věří, že přiláká do městečka turisty. Pro nepomuckého faráře Jiřího Špiříka je zajímavé, jak skutečně historická osobnost vypadala. "Pro církev až tak není podstatné ta skutečná fyzická podoba, ale pro církev je důležité kým byl, jaký byl život světce, který je v nebi. A to symbolizují jeho atributy. U Jana Nepomuckého je to kříž, palma, pět hvězd a prst přes ústa," dodal farář.

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393. Tělo umučeného generálního vikáře pražského arcibiskupa nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost a skončil na mučidlech. Podle některých pramenů kritizoval krále, podle jiných odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Většina historiků se ale kloní k názoru, že příčinou byly spory krále s pražským arcibiskupem. Václav IV. údajně hodlal omezit arcibiskupovu moc tím, že zřídí nové biskupství, které by finančně zajistilo zrušení benediktinského kláštera v Kladrubech. Jan z Pomuku, který byl také žateckým arcijáhnem, však jeho záměr zmařil.

Nepomuckého kult se objevil během 17. století a svatořečen byl až roku 1729. Posupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce, je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti.

Janu Nepomuckému jsou zasvěceny desítky kostelů a nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku či jižní Americe zdobí jeho socha mosty, hráze rybníků, návsi nebo náměstí.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je sobota 25. ledna 2020

Očekáváme v 3:00 -3°C

Celá předpověď