Senát schválil změny na finančním trhu, které vycházejí z předpisů EU

foto Schůze Senátu - ilustrační foto.

Praha - Sjednocení předpisů u přeshraniční nabídky investičních fondů nebo změny kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry přináší vládní novela, kterou dnes schválil Senát. Novela zavádí úpravy, které vyplývají z evropských směrnic. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Upravená pravidla mají podle vlády posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu ve vztahu nejen k vyspělým západoevropským trhům, ale i k úpravám sousedních států. Podle odborníků na finanční právo předloha především může podpořit financování malých a středních firem a slaďuje české předpisy s unijním nařízením i skupinovém financování, tzv. crowdfundingu.

Nově do normy proti původní verzi kabinet začlenil například možnost zahraničních bank a oprávněných finančních institucí poskytovat na území ČR investiční služby bez nutnosti zřízení pobočky, pokud jsou tyto služby poskytované profesionálním zákazníkům. Nově by také měla Česká národní banka určovala u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora. Nyní tak činí soudy a podle materiálu je to zatěžuje a případnou likvidaci prodlužuje.

Podle odborníků na finanční právo z advokátní kanceláře KPMG Legal Pavla Jendrulka a Jana Čermáka sice předloha na první pohled přináší hlavně změny technického rázu, ale současně se dotýká i oblastí zásadních pro usnadnění volného pohybu kapitálu v EU. Jednou z nich jsou služby skupinového financování, tzv. crowdfunding. Novela reaguje na nedávno přijaté evropské nařízení o crowdfundingu. Těmito službami se rozumí párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování. Toto párování může představovat jednak možnost poskytovat úvěry a jednat poskytovat vyjmenované investiční služby ohledně cenných papírů vydaných vlastníky projektů pro účely skupinového financování.

Nařízení o crowdfundingu se vztahuje na nabídky skupinového financování s protiplněním do pěti milionů eur, tedy asi 121 milionů korun. V případě vyššího protiplnění se plně uplatní existující sektorová regulace. Jde zejména o regulaci týkající se veřejných nabídek cenných papírů a povinnosti vyhotovit prospekt, poskytování investičních služeb a úvěrových produktů, uvedli odborníci z KPMG Legal.

Dál předloha upravuje trh pro růst malých a středních podniků. Příslušná ustanovení se do české legislativy dostala již v minulosti, předloha nově do zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňuje odkazy na evropskou legislativu upřesňující podmínky pro zápis do seznamu trhů malých a středních podniků, uvedli právníci.

Platná legislativa již nyní upravuje podporu malých a středních podniků zavedením trhů pro růst malých a středních podniků. Tuto kategorii trhů zavedla směrnice MiFID II jako podmnožinu takzvaných mnohostranných obchodních systémů a jako taková musí být zapsaná do seznamu vedeného příslušným dohledovým orgánem, tedy Českou národní bankou. "V České republice zatím žádný trh není veden jako trh pro růst malých a středních podniků ve smyslu směrnice MiFID II. Do veřejného povědomí se však v poslední době dostává segment Burzy cenných papírů Praha s označením 'START', kde je již nyní obchodována řada titulů emitentů z řad malých a středních podniků," uvedli advokáti z KPMG Legal.

nlm mhm jw

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je čtvrtek 26. května 2022

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď