SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU: Na cestě k čisté mobilitě

foto Ilustrační fotografie výrobního procesu na nové lakovně Škoda Auto v Mladé Boleslavi, která byla slavnostně otevřena 22. srpna 2019.

Stejně jako si připomínáme významné výročí sametové revoluce, také Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) oslavilo letos třicáté narozeniny a s ním i moderní český autoprůmysl. Dobrovolné sdružení dnes propojuje téměř 150 finálních výrobců, dodavatelů a přidružených organizací a z pohledu tržeb v sektoru automotive reprezentuje zhruba 90 procent trhu.

Fotogalerie

Dnes už nelze dohledat, kdo byl prvním otcem myšlenky založení sdružení. Faktem však zůstává, že jak na přelomu 80. a 90. let minulého století získávaly jednotlivé podniky ekonomickou samostatnost a volnost rozhodování, začaly si uvědomovat potřebu vzájemné komunikace a spolupráce. A tak se v červnu 1989 sešli zástupci prakticky všech firem v oblasti automobilového průmyslu a podepsali zakládací listinu sdružení, které de facto navázalo na tradici profesních organizací působících v období první republiky, na tradici vyspělého průmyslu, inovací a poctivého řemesla.

Cílem sdružení bylo navenek demonstrovat integritu československého automobilového průmyslu a především sdílet informace.

Začíná éra moderního autoprůmyslu

Zakládajících členů bylo 17, ale jejich počet rychle rostl společně s tím, jak vznikaly další samostatné firmy a přicházeli zahraniční investoři. Klíčovým milníkem v historii českého autoprůmyslu se ukázal vstup společnosti Volkswagen do tehdejší Škodovky, a to nejen pro prosperitu firmy jako takové. Rozhodnutí vlády z té doby lze považovat za položení základního kamene moderního českého automobilového průmyslu. Tento krok měl zásadní vliv na rozvoj celého odvětví a nasměroval naši ekonomiku k prosperitě.

„Nová“ ŠKODA se také hned v roce 1991 stala členem AutoSAPu. Sdružení vzrostla prestiž, v roce 1993 se stalo členem Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel OICA, později přidruženým členem ACEA, Evropské asociace výrobců automobilů, na jejíž půdě může hájit zájmy tuzemských automobilových producentů.

Po vstupu Volkswagenu do mladoboleslavského podniku začali do České republiky pozvolna přicházet další zahraniční investoři, především dodavatelské firmy navázané na výrobu automobilů v tomto středočeském městě.

Samozřejmě že ne všechno se v té době podařilo. Některým výrobcům nová doba nepřála, postupně však došlo k úspěšné transformaci většiny tradičních českých firem, ať už vlastními silami nebo za pomoci zahraničního kapitálu.

Posiluje dodavatelský sektor

Druhá polovina 90. let a začátek nového tisíciletí přinesly masivní rozvoj dodavatelského sektoru, vznikaly nové firmy zaměřené na technologie, konstrukci a různé další služby pro odvětví automotive.

Dalším významným impulsem pro posílení pozice tuzemského autoprůmyslu pak byly zahraniční investice do výstavby nových závodů, především kolínské továrny TPCA či nošovické Hyundai. Obě firmy se hned po svém příchodu také staly členy AutoSAPu.

S příchodem dvou nových automobilek se zásadně zvýšil objem celkové produkce osobních a užitkových vozidel. Současně se otevřely dveře novým dodavatelům a celý autoprůmysl posílil svůj pozitivní vliv na zaměstnanost v České republice a následný rozvoj regionů, kde tyto firmy působí.

V roce 2010 překonala výroba motorových vozidel v České republice poprvé milionovou hranici a dosáhla na hodnoty 1.077.166 vyrobených kusů.

Jak někteří finalisté, tak zejména řada dodavatelů kromě výroby zahájila v České republice i výzkumnou a vývojovou činnost. Příkladem z poslední doby je společnost Bosch, která otevřela v září tohoto roku nové vývojové a technologické centrum v Českých Budějovicích.

Transformace vyžaduje spolupráci

Za letošních prvních devět měsíců tuzemská produkce motorových vozidel opět vzrostla, a to i přesto, že evropská poptávka po nových vozech zaznamenala ve stejné době pokles. I ve světle značné ekonomické nejistoty, kterou svět v roce 2019 zažívá, jsou uvedené výsledky dokladem toho, že český autoprůmysl je vysoce konkurenceschopný a udržuje si silnou pozici především na zahraničních trzích, kam směřuje většina tuzemské produkce.

Kromě ochlazení poptávky na světových trzích musí dnes nejen české automobilky čelit zcela novým, přelomovým výzvám. Zavedení regulatorních pravidel, kterými chce Evropská unie dramaticky snížit emise skleníkových plynů v dopravě, předpokládá urychlené zavádění nízko nebo bezemisních vozidel. Vedle čisté mobility čelí celý sektor dalším technologickým změnám, ať již jde o přípravu na autonomní řízení či rozšíření digitálních služeb vozidla či změny způsobů jeho užití a vlastnictví. To vše dnes vyžaduje obrovské náklady na výzkum a vývoj a značné investice výstavby vhodné infrastruktury a zavádění nových technologií.

Současná transformace automobilového průmyslu představuje nejvýraznější změny od roku 1989. Jde o proces, do kterého musí být kromě automobilek a jejich dodavatelů zapojeny i další sektory, zejména energetické a telekomunikační firmy, ale i obce a města, státní a veřejné instituce. V tom sehrává AutoSAP jako koordinátor významnou roli. Vytváří platformu pro diskuzi a plní roli katalyzátoru při realizaci Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu. Tento dokument, který podepsali zástupci AutoSAPu s vládou, by měl pomoci českému autoprůmyslu, aby prošel transformací nejen bez ztráty konkurenceschopnosti, ale dokonce ještě posílen.

„Evropské státy se vydaly směrem k čisté mobilitě a Česká republika má šanci aktivní podporou tohoto trendu posílit i náš ekonomický a technologický rozvoj,“ říká k tomu výkonný ředitel AutoSAPu Zdeněk Petzl a dodává: „Firmy v automobilovém průmyslu nevyhnutelně čeká inovační skok, na který se musí připravit. Sdružení automobilového průmyslu jim přitom bude v rámci svých možností i nadále spolehlivým partnerem. "

Český automobilový průmysl 2018

* Vyrobil bezmála 1,5 milionu vozů.

* Zaměstnal přímo 170 tisíc lidí.

* Vytvořil 500 tisíc nepřímých pracovních míst.

* Vytvořil téměř 10 procent HDP ČR.

* Představoval 23 procent českého exportu.

* Podílel se 26 procenty na průmyslové výrobě.

* Stojí trvale za více než třetinou investic do výzkumu a vývoje ve zpracovatelském průmyslu.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je úterý 9. srpna 2022

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď