S podporou to jde rychleji

foto Zrekonstruované Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou na snímku z 12. listopadu 2019. V centru města přibyly plochy s novou žulovou dlažbou, osvětlením a dalšími prvky, například květináči, do kterých ještě budou vysazeny stromy. Přibyla též parkovací místa.

Jestli některá města v České republice opravdu dokážou využít maximum z evropských prostředků, které se nabízí v rámci operačních programů (OP), patří Kralupy nad Vltavou rozhodně do této skupiny. S přispěním dotačních peněz mohli rychleji zlepšit komunikaci s občany, vypracovat strategické dokumenty, ale také zateplit budovy a vybudovat parkovací dům.

Efektivně využívat dotační peníze začali v Kralupech nad Vltavou už v prvním programovém období (2004-2006), pokračovali v druhém a třetím (2007-2013, 2014-2020) a chystají se i na výzvy z posledního období, které se váže k rokům 2021 až 2027. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem nemají s přípravou žádostí žádný velký problém.

„Ve většině případů jde o záležitosti, které bychom řešili tak jako tak, ale pokud je možné využít evropské dotační peníze, jde to rychleji,“ říká místostarosta města Kralupy nad Vltavou Libor Lesák.

Nový parkovací dům byl otevřen v Kralupech nad Vltavou, Mělnicko, 29. dubna 2022.Nejvíce prostředků plynulo do kralupských projektů z IROP a OP Životní prostředí, ale významnou pomoc představoval i OP Zaměstnanost, ze kterého se financovaly projekty ve veřejné správě.

Lepší komunikace

Pod názvem projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců“ si možná mnozí nedovedou představit nic konkrétního, ve skutečnosti jde ale o zcela jasné a praktické aktivity, na jejichž konci je benefit pro občany, v tomto případě obyvatele Kralup nad Vltavou a přilehlých obcí.

Zuzana Valášková z odboru realizace investic a správy majetku na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou to vysvětluje: „Projekt Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců sestává ze tří částí. První představuje zjednodušeně řečeno školení úředníků, druhá zlepšení styku s veřejností prostřednictvím instalace nových elektronických úředních desek a třetí zpracování strategických dokumentů.“

Zmíněný projekt týkající se modernizace veřejné správy byl většinově financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z OP Zaměstnanost. Z celkových nákladů téměř deset milionů plynulo z evropského fondu 8,5 milionu korun. Největší část spolkly elektronické úřední desky; zde bylo potřeba nakoupit i příslušné technické vybavení včetně softwaru.

Kralupy nad Vltavou mají samy 18 tisíc obyvatel. Jsou zároveň obcí s rozšířenou působností, takže „pod ně“ patří ještě dalších 17 obcí. Třináct z nich projevilo zájem o instalaci elektronické úřední desky, aby jejich občané našli všechny užitečné informace v místě svého bydliště a přímo na jednom místě. „Tyto jednotlivé úřední desky jsou propojené s tou v Kralupech. Občané tam tedy najdou jak informace z městského úřadu, tak i z jejich obce, všechny vyhlášky a nařízení, seznam dokumentů, které potřebují například k vyřízení záležitostí v sociální oblasti,“ upřesňuje Zuzana Valášková a dodává, že velkou výhodou těchto desek je, že jsou interaktivní a jejich prostřednictvím lze s městem komunikovat.

Zároveň město Kralupy z této části dotace zafinancovalo také vznik nových webových stránek města, které jsou nyní významně přehlednější.

Školení a strategické dokumenty

Druhou oblastí, na kterou byly prostředky z OP Zaměstnanost využity, se týkala profesionalizace veřejné správy, jinými slovy školení úředníků. Jak opět vysvětluje Zuzana Valášková, zaměstnanci tím získali vyšší kvalifikaci a můžou poskytovat kvalifikovanější a kvalitnější služby občanům. Šlo například o školení v oblasti správního řádu, spisové služby, kontrolního řádu, územního plánu a podobně. Tato školení si ve velké míře zajišťovali v Kralupech vlastními silami, protože úřad má ve svých řadách k tomu akreditované pracovníky. Finanční prostředky šly v tomto případě na náhradu mezd za školení. Zúčastnilo se více než 90 procent úředníků.

Externí firmy přišly na řadu v případě kurzů k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky, k finančnímu řízení, stavebnímu zákonu, k registru smluv, datové službě a některým dalším oblastem.

Třetím směrem, kterým putovaly prostředky z OP Zaměstnanost, byla tvorba strategických dokumentů města. Konkrétně šlo o vypracování energetického plánu, plánu sociálních služeb, koncepce dopravy ve městě a generelu cyklistické dopravy, projektu likvidace odpadu na celém území obce s rozšířenou působností a některých dalších dokumentů.

Materiály zpracovávaly ve spolupráci s městem externí organizace.  Schválené dokumenty usnadňují strategické řízení města a pomáhají zastupitelům města při sestavování krátkodobých i dlouhodobých městských investic.

Lepší doprava a energetické úspory

Samotné zpracování dokumentů nemá pro občany žádný význam, ale na jejich základě se realizují akce, které už může zaznamenat každý. Příkladem může být výstavba Nový autobusový terminál byl otevřen v Kralupech nad Vltavou, Mělnicko, 29. dubna 2022.parkovacího domu a autobusového terminálu, což byla právě doporučení, která vzešla z dotací podpořených materiálů. Na obě tyto zmíněné investice v souhrnu za 135 milionů korun město opět využilo prostředky z evropských fondů, a to z IROPu (Integrovaný regionální operační program) prostřednictvím programu ITI (Integrated Territorial Investments, Integrované územní investice). Pro vysvětlení, ITI jsou nástrojem regionální politiky, který přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených ministerstvem pro místní rozvoj. Kralupy patří do jednoho z těchto území - Pražská metropolitní oblast.

Také energetický plán už se z velké míry přetavil do reálných projektů – a opět s využitím peněz z IROPu. Přesněji řečeno, se snižováním energetické náročnosti budov ve vlastnictví města se začalo již dříve, postupně se dočkaly školy a školky, plavecký bazén, sportovní hala i další domy a dnes je vše hotovo. Výsledkem je, že město dosáhlo 45procentních energetických úspor.

V minulosti Kralupy nad Vltavou využily dotačních peněz také na vybudování Budova bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku na snímku z 15. května 2020. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní kulturní centrum, jehož součástí bude výstavní sál městského muzea, knihovna, základní umělecká škola, koncertní sál a domov dětí a mládeže. Všechny tyto subjekty by zároveň měly mít samostatné vstupy do budovy. V prostorách by měla fungovat také restaurace a kavárna, případně i malý pivovar.podzemních kontejnerů, nákup kompostérů pro občany, přestavbu zastávek veřejné dopravy, výstavbu nového infocentra či aktualizaci digitálního povodňového plánu. Ve stadiu budování jsou nové cyklostezky.

Město bedlivě hlídá, jaké nové výzvy se v programovém období 2021-2027 vypisují. Projektů, s nimiž by opět chtěli žádat o podporu, mají stále dost. Například tři etapy rekonstrukce hlavního náměstí a přilehlých ulic financovalo město ze svého, na čtvrtou závěrečnou etapu by ale podporu chtěli využít. Stejně tak by pomohla při revitalizaci brownfieldu – bývalého městského pivovaru. 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď