RETIA naučí vozidla ASCOD komunikovat

foto Představitelé společností GDELS Jens Bauer (vpravo) a RETIA Roman Bohuněk (vlevo) na brněnském veletrhu IDET.

Na veletrhu IDET bylo na brněnském výstavišti v minulém týdnu podepsáno významné memorandum mezi společnostmi General Dynamics Land Systems (GDELS) a pardubickou společností RETIA. Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní spolupráci GDELS, a Roman Bohuněk, generálním ředitel společnosti RETIA, stvrdili spolupráci na výrobě bojových vozidel pěchoty ASCOD pro případ, že GDELS uspěje v tendru vypsaném českým ministerstvem obrany.

Zapojení pardubického výrobce radarů do projektu přispěje ke splnění požadavku ministerstva, aby alespoň 40 procent kontraktu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty připadlo tuzemským firmám. Společnost RETIA může přispět v oblasti integrace IT struktury a elektronických komponent jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci rozpoznávacích indikátorů IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

Komunikační moduly společnosti RETIA umožňují integraci bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil. Tuto schopnost je RETIA schopna doložit odpovídajícími certifikáty a výsledky na cvičeních NATO Tobruq Legacy. Nedílnou součástí je softwarové aplikační programové vybavení pro podporu velení a řízení bojové činnosti.

V těchto oblastech má společnost RETIA více než 25leté zkušenosti podložené skutečnými realizacemi systémů AGS, ASVŘP RACCOS, IT integrací do vozidel Pandur, Titus či například modernizace vozidla DANA M2. Vysokou profesionalitu a odbornost společnosti potvrzují realizované zakázky nejen pro armády členských států NATO.

Vzhledem k těmto schopnostem je začlenění společnosti RETIA do připravovaného projektu logickým vyústěním a dalším krokem společnosti GDELS k tomu, aby v případě úspěchu v tendru na bojová vozidla pěchoty splnila požadavek na účast českého průmyslu. U IT struktury a schopnosti vozidel komunikovat jde navíc o spolupráci strategického významu, protože přispěje k tomu, aby byla vozidla v této citlivé oblasti méně závislá na zahraničních dodavatelích.

Kromě společnosti RETIA počítá GDELS se spoluprací třeba se společností Ray Service, předním dodavatelem kabelových svazků a elektromechanických celků. Kromě toho se na veletrhu IDET v Brně podepsalo také další memorandum, konkrétně mezi firmami ELBIT Systems a Excalibur Army. To předpokládá, že věže do vozidel ASCOD by byly licenčně vyráběny ve Šternberku.

Kromě průmyslových podniků se GDELS zaměřuje též na navázání spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Konkrétně s Fakultou strojní při ČVUT plánuje spolupráci v oblasti optických senzorů a 3D tisku, s Fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a 3D kartografických oblastí. S VŠB Ostrava plánuje GDELS součinnost v oblasti robotiky a rozšířené reality.

Se společností VR Group má dohodnutou spolupráci na tvorbě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD. A konečně s brněnským výzkumným centrem CEITEC by chtěla GDELS zahájit spolupráci v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů.

Podepsaná memoranda ukazují, že společnost GDELS to myslí – v případě v tendru na nová BVP pro českou armádu – se zapojením českého průmyslu i akademických a vývojových pracovišť opravdu vážně.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je pátek 9. června 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď