Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému soudu

foto Ilustrační foto - Vdova po Karlovi des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová čeká na chodbě krajského soudu v Hradci Králové, který začal 11. června 2019 v odvolacím řízení projednávat restituční kauzu rodu Walderode.

Brno - Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému soudu. Podle nejvyšší instance chyboval, když mezitímním rozsudkem vyšel vstříc restituentům. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovoláním Lesů ČR, města Turnov a Státního pozemkového úřadu. Rozhodnutí dnes zveřejnil na elektronické úřední desce, plyne z něj, že Karel des Fours Walderode po válce nezískal zpět řádně československé občanství. Dovolání památkového ústavu soud odmítl, bylo podle mluvčího soudu věcně neprojednatelné. Ve sporu jde například o zámek Hrubý Rohozec, lesy a pozemky na Turnovsku.

Soud v Semilech mezitímním rozsudkem uznal Karla des Fours Walderode za oprávněnou osobu z hlediska restitučního nároku. Neznamenalo to automatické navrácení majetku. Justice měla u každé nemovitosti či parcely zkoumat, jaký je současný stav a zda jsou dány předpoklady pro vydání. Postup semilského soudu potvrdil jako správný také Krajský soud v Hradci Králové.

Nejvyšší soud ale nesouhlasí. "Podmínky k vydání mezitímního rozsudku v nyní posuzované věci splněny nebyly," konstatoval ve svém rozsudku.

Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Benešových dekretů. Justice se proto zabývala také tím, zda se za druhé světové války neprovinil proti československému státu. Legitimitu restitučního nároku založil semilský soud na tom, že Walderode po válce, v roce 1947, znovu získal československé občanství.

Zámek Hrubý Rohozec u Turnova na Semilsku (na snímku z 28. prosince 2016). NS ale nyní vyjádřil přesvědčení, že Walderode oprávněnou osobou nebyl, protože po válce nebylo řádně rozhodnuto o zachování jeho československého občanství. Osvědčení ministerstva vnitra z roku 1947 označil NS za "paakt, jenž nemohl vyvolat zákonem předvídaný právní účinek".

Rodina Walderode se majetku v hodnotě kolem tří miliard korun domáhá od roku 1992, nyní nárok uplatňuje vdova po Karlovi des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová.

Verdikt Nejvyššího soudu přivítal státní podnik Lesy České republiky. "Věříme v úspěšné dovedení kauzy do konce," řekla ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová. Spor se v případě majetku Lesů ČR týká asi 165 hektarů pozemků v hodnotě kolem 30 milionů korun. Dovolání Lesy ČR podaly proto, že nesouhlasily s právním posouzením a výkladem oprávněnosti žadatele o restituci odvolacím soudem. Podnik tím podle mluvčí také naplňuje své poslání, tedy řádné obhospodařování majetku ve vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj.

I když Nejvyšší soud dovolání památkářů odmítl, ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec jeho rozhodnutí vítá. "Podrobnosti sice zatím neznám, jsem ale rád, že se to vrací, že to bude znovu prošetřeno, protože se domníváme, že restituce není oprávněná. Ale samozřejmě doufáme, že soudy budou rozhodovat rychle, protože ten soud se vleče už skoro 30 let a je tam problém s investováním do objektu (zámek Hrubý Rohozec). I když nějaké finance tam plynou, tak je to pořád jen odstraňování havarijních stavů,“ řekl dnes Kadlec ČTK.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je pondělí 17. května 2021

Očekáváme v 13:00 15°C

Celá předpověď