Ředitel TDV Tomáš Mohapl: Naše společnost je důležitou součástí českého obranného průmyslu

foto Výroba pancéřované kabiny pro vojenské verze automobilů Tatra.

Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) vznikla v roce 2016. Je výjimečná tím, že představuje první zbrusu nový podnik obranného průmyslu, který v České republice za poslední tři dekády vznikl. Dá se dokonce říci, že jde o první zcela nové kapacity na výrobu pozemní vojenské techniky v Česku od konce druhé světové války.

Fotogalerie

Tatra Defence Vehicle (TDV) patří do strojírenského holdingu Czechoslovak Group, sídlí v kopřivnickém průmyslovém areálu v blízkosti automobilky Tatra Trucks. I přes krátkou dobu existence je TDV velmi aktivním a ekonomicky prosperujícím podnikem, který se zaměřuje na moderní pozemní vojenskou techniku. Své produkty dodává například Armádě České republiky a spolupracuje s významnými světovými producenty obranných technologií. O vzniku, současnost i budoucnost a plánech společnosti TDV hovoří její generální ředitel Tomáš Mohapl.

Podnik TDV vznikl před třemi roky jako nová výrobní kapacita v rámci holdingu Czechoslovak Group. Proč vznikl a jaká je jeho role? Ve struktuře holdingu je přece jen více společností zabývajících se obrannými technologiemi..

TDV vznikla jako zcela nová společnost především kvůli nedostatečným výrobním kapacitám zbrojního průmyslu v Česku. Musíme si uvědomit, že většina výroby vojenské techniky se po druhé světové válce přesunula na Slovensko, v Česku zůstalo jen několik výrobních prostor a dělal se tu především vývoj. Po roce 1989 nastal útlum zbrojní výroby i exportu, a tak ani nevznikla potřeba rozšiřovat výrobní kapacity v Česku. To se v posledních letech změnilo. Navíc nastala doba, kdy u starší vojenské techniky končí životnost. A také se vyčerpaly možnosti její modernizace. Ke slovu tedy musí přijít technika nová.

S tím souvisí i role TDV v rámci holdingu. Například podnik Excalibur Army se historicky zaměřoval na opravy a modernizace existující a osvědčené pozemní vojenské techniky, což zcela naplňovalo jeho kapacity. Nové projekty a spolupráce se zahraničními výrobci obranných technologií přinesly potřebu výrobní i vývojové kapacity rozšířit. Proto vznikl podnik TDV, který nestojí samostatně. Má synergické vztahy s dalšími podniky holdingu a spolupracuje s nimi na mnoha projektech. Dnes se z velké části věnujeme vedle výroby i vývoji nové kolové obrněné techniky. Právě ta představuje naši budoucnost.

Kolik má TDV zaměstnanců a jaké profese se u vás uplatňují především? Potýkáte se i vy s nedostatkem pracovníků?

Ke dnešnímu dni máme 83 kmenových zaměstnanců, s tímto počtem si umíme zajistit většinu činností vlastními silami. Nad to zaměstnáváme několik externistů, kteří rozšiřují naše schopnosti na vybraných projektech. Jde většinou o pracovníky působící v rámci holdingu Czechoslovak Group, tedy o odborníky z partnerských společností. V malé míře využíváme i agenturní pracovníky. Vedle výroby se zabýváme především vývojem, proto u nás převažuje počet techniků nad výrobními dělníky. Jen na konstrukci a technologii máme nyní patnáct zaměstnanců, protože pracujeme na rozsáhlých modifikacích vozidel podle požadavků zákazníků. Zabýváme se speciálními projekty i výrobou a spolupracujeme s významnými zahraničními partnery, proto potřebujeme zkušené pracovníky. Zároveň chceme nové specialisty, snažíme se tedy tomu zaměstnaneckou skladbu přizpůsobit a vychovávat si vlastní odborníky. Mladší se učí od starších přímo. To je také cesta, jak čelit nedostatku kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce.

Jakými projekty se TDV konkrétně zabývá? Jaký je její výrobní program?

V současnosti je stěžejním programem výroba nových vozidel Pandur II 8x8 a s nimi spojené servisní služby. Vyvíjíme také nové verze tohoto obrněnce, přičemž spolupracujeme s mnoha českými firmami nejen z holdingu CSG, ale i dalšími. Vedle toho zajišťujeme opravy a modernizace tanků a těžké obrněné techniky, montujeme a vyvíjíme pancéřované kabiny pro vojenské verze automobilů Tatra, nebo zabezpečujeme servisní služby vozidel na platformě Land Rover Defender. Budeme se rovněž podílet na výrobě a konfiguraci vozidel TITUS, které si nedávno objednala česká armáda.

V jaké fázi je výroba nových vozidel vozidel Pandur II 8x8 pro AČR?

Náš podnik má práva na výrobu, vývoj a servis vozidel Pandur II 8x8 i jejich prodej na vybraných teritoriích na základě smlouvy se společností General Dynamics European Land Systems. To je jeden z našich velmi významných partnerů a současně společnost, která dodala pandury české armádě. Na základě našich schopností i referencí jsme v roce 2017 získali kontrakt na výrobu 20 speciálních pandurů ve velitelské a spojovací verzi, včetně dodávky k nim příslušných polních velitelských pracovišť pro AČR.

V současnosti na projektu intenzivně pracujeme, první čtyři vozidla právě dokončila vojskové zkoušky. Výsledky naší práce si mohla odborná a laická veřejnost prohlédnout i na veletrhu IDET 2019 nebo akci Bahna 2019, kde jsme nový spojovací pandur vystavovali. Prohlédli si jej i premiér Babiš nebo mistr obrany Metnar. Myslím, že jsme spolu s dalšími firmami, které se na projektu podílejí, odvedli velmi dobrou práci. Další možnost vidět výsledky naší práce se naskytla na Dnech NATO, kde jsme prezentovali obě varianty speciálních pandurů.

Vedle výroby nových pandurů zajišťujeme od roku 2017 na základě smlouvy s Ministerstvem obrany i servisní služby pro pandury, které má česká armáda ve své výzbroji.

Nabízíte pandury i na dalších trzích v Evropě, případně i jinde ve světě?

Ano, hledáme nové obchodní možnosti ve spolupráci se společnostmi holdingu Czechoslovak Group, především s podnikem Excalibur Army. Náš podnik je držitelem výrobní licence na vozidla Pandur II, nicméně naše firma vznikla teprve před pár roky, proto využíváme spolupráce s dalšími společnostmi holdingu, které jsou již na trzích etablovány. Teď připravujeme dodávky servisních vozidel Pandur II pro velkou zakázku do Indonésii, kterou zajišťuje právě Excalibur Army.

Pracujete na dalších novinkách pro typ Pandur II 8x8, na jeho celkovém technologickém vývoji nebo na nějakých nových speciálních verzích?

Ano, pracujeme. Vyvinuli jsme kompletně nové speciální spojovací a velitelské verze pandurů pro AČR a uplatnili jsme u nich několik novinek. Jde například o nový typ pancéřování a zvýšenou balistickou i protiminovou ochranu. Máme dostatečné vývojové a výrobní kapacity, abychom mohli reagovat na jakékoliv požadavky stávajících i potenciálních zákazníků. Stále analyzujeme možné potřeby, takže jsme před časem představili zástupcům AČR vozidlo Pandur II ve verzi samohybný minomet.

Na jakých dalších projektech pracujete?

V současnosti vyvíjíme nové pancéřované kabiny pro vojenská provedení vozidel řady Tatra Force. S českými firmami Dajbych, Excalibur Army a Optokon spolupracujeme na vývoji lehkých bojových vozidel LRPV a RDV Gepard, která jsou určena pro výsadkové a speciální jednotky. Představují možnou náhradu za speciální verze vozidel Land Rover Defender 110 a 130, která už poměrně dlouho používají speciální a výsadkové jednotky AČR a která bude nutné v příštích letech nahradit. Vedle vývoje a výroby obrněnců Pandur II 8x8 se pro nás stane zásadním projektem i dodávky nových vozidel TITUS, která si AČR objednala v počtu 62 kusů.

Pancéřované kabiny pro tatrovky jste dodávali také v minulosti, o jakou novinku jde v případě vozů pro platformu Tatra Force?

Dosud jsme vyráběli pancéřované kabiny pro tatrovky ve spolupráci s izraelskými partnery. Nyní můžeme dodávat vlastní domácí konstrukci. Vyvinuli jsme kabinu s balistickou odolností úrovně 1 podle standardu NATO a úspěšně jsme s ní absolvovali balistické zkoušky. Navíc jsme schopni ji dále vyvíjet a zvyšovat její balistickou odolnost. Nové kabiny jsou ve dvou- a čtyřdveřovém provedení, dají se uzpůsobit i pro speciální vozidla na bázi modelové řady Tatra Force, třeba pro nové samohybné houfnice. Prozatím máme zákazníky v zahraničí. Věříme, že do budoucna najdeme pro naše kabiny uplatnění i v rámci české armády.

Na několika veletrzích a výstavách se předvedla lehká bojová vozidla řady Gepard. O jaký koncept jde?

Vozidla Gepard jsou určena pro použití u speciálních a výsadkových jednotek. Mají potenciál nahradit dosluhující speciální verze vozů Land Rover Defender 110 a 130, zařazených do výzbroje Armády České republiky. Základem je osvědčený podvozek Toyota Land Cruiser řady 70, který nabízí mnohem větší potenciál a výkony než původní defender, který se už navíc nevyrábí. Integrátorem projektu je společnost Dajbych, my jsme pro projekt vyvinuli a provádíme montáž speciálních konzol, držáků a lafet pro předepsanou výzbroj a výstroj, Excalibur Army má zase na starosti elektroinstalaci a výrobu i montáž ochranných prvků.

Před několika týdny podepsalo Ministerstvo obrany smlouvu na dodávku 62 obrněných vozidel TITUS na podvozku Tatra. Jaká bude role TDV v tomto projektu?

Budeme zastávat roli systémového integrátora v rámci sublicence společnosti Eldis, která má dodávky pro armádu na starosti. Podílíme se na projektování finální podoby těchto strojů a budeme ve spolupráci s partnerskými firmami Tatra Trucks a Retia i francouzskou Nexter Systems zajišťovat i jejich výrobu. Vozidlo TITUS je postaveno na podvozku Tatra, což je pro českou armádu logistická výhoda, neboť automobily Tatra tvoří páteř jejího vozového parku. TITUS patří do kategorie MRAP, tedy balisticky vysoce odolných vozidel. Ve spolupráci s Nexter Systems jsme dokonce schopni jeho odolnost dále navyšovat při zachování přijatelných provozních vlastností. Celý projekt musí být podle smluv dokončen do roku 2023. Bude to vedle pandurů pro AČR hlavní výrobní program pro nadcházející období.

Vedle vývoje a výroby nových vozidel se TDV vždy zabývala i opravami a modernizacemi pozemní techniky. V jaké míře tyto služby poskytujete?

Opravy vozidel tvořily důležitou část naší činnosti na počátku existence TDV. V současnosti jsme vytíženi především vývojem a výrobou nových vozidel. Od roku 2017 zajišťujeme smluvní servisní služby pro flotilu pandurů, které má ve své výzbroji Armáda České republiky, v menší míře servisujeme vozy na platformě Land Rover Defender. Chceme se rovněž podílet na zajištění životního cyklu vozidel TITUS, popřípadě ve spolupráci s Tatra Trucks i speciálních vojenských aplikací na podvozcích Tatra. Hlavním náplní je však nyní výroba a vývoj nových vozidel.

English Summary:

Tatra Defence Vehicle – flagship defensive operations

Tatra Defence Vehicle (TDV) was founded in 2016, and is the first entirely new defence manufacturer to emerge in the Czech Republic for the past thirty years. Indeed, TDV can also be described as offering the first entirely new capacities for the manufacture of Czech ground-based military technology since the end of WWII.

The manufacture of the Pandur II 8x8 armoured vehicle, along with accompanying services, represents TDV’s flagship operation. TDV is also developing a new version of this vehicle, working in conjunction with a number of Czech companies, both within CSG group and beyond. Asides from this, the company carries out maintenance and modernisation of tanks and heavy armoured vehicles, as well as assembly and development of armoured cabins for military versions of Tatra vehicles. It also offers vehicle servicing as part of the Land Rover Defender platform. Tatra Defence Vehicle will partake in the production and configuration of TITUS (infantry mobility vehicles), recently ordered by the Czech Army.

TDV is licensed to manufacture, develop and service Pandur II 8x8 vehicles and to sell these in selected territories on the basis of a deal with General Dynamics European Land Systems. GDELS serves as a notable partner for TDV, and is also the company that has provided Pandur vehicles to the Czech Army. In 2017, TDV’s capabilities and reputation led to the signing of a contract with the Czech Army to provide 20 special Pandur vehicles in both command and utility versions, including the supply of associated field command stations.

At present, Tatra Defence Vehicle is hard at work fulfilling this order – the first four vehicles have completed a series of military field tests. The results of TDV’s efforts can be viewed by both the expert and lay public at the IDET 2019 trade fair.

Asides from manufacturing new Pandur vehicles, since 2017, via an agreement with the Czech Ministry of Defence, the company has been providing maintenance services for Pandur vehicles used by the Czech Army.

TDV is presently also developing new armoured cabins for military version Tatra Force vehicles.  Additionally, in conjunction with Czech firms Dajbych, Excalibur Army and Optokon, TDV is developing new light LRPV and RDV Gepard combat vehicles, designed to be used by parachute units and special forces. These represent a potential replacement for the special versions of the Land Rover Defender 110 and 130, which have been used for a relatively long time by the Czech Army’s special and parachute forces, and which will require replacement in the coming years. The supply of new TITUS infantry mobility vehicles, of which the Czech Army has ordered 62, represents another area of endeavour for TDV.

Tatra Defence Vehicle is also serving as a systems integrator as part of its sublicensing agreement with Pardubice-based state-of-the-art radar systems and technology firm Eldis, which is responsible for supplying military hardware. TDV is also partaking in the final design of such equipment, and will help to secure its manufacture in conjunction with partner firms Tatra Trucks, Retia, and the French firm Nexter Systems. The firms are contractually obliged to provide the relevant hardware by 2023 – for TDV, alongside its Pandur manufacturing operations, this contract represents a chief area of current production efforts.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pátek 29. září 2023

Očekáváme v 19:00 22°C

Celá předpověď