Průzkum: Pro dvě třetiny českých firem má válka na Ukrajině negativní dopad

foto Ukrajinský voják u tanku v obci Lukjanivka, 27. března 2022.

Praha - Pro dvě třetiny českých firem má válka na Ukrajině má negativní dopad na jejich podnikání.Stejná část firem dlouhodobě či krátkodobě zaměstnává občany Ukrajiny. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které uskutečnila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ve třetím březnovém týdnu mezi stovkou podniků.

U 52 procent firem se nikdo z ukrajinských pracovníků nevrátil kvůli válce zpět do vlasti. Do pěti procent Ukrajinců se vrátilo u 24 procent firem. Z toho vyplynula i odpověď, že dopad na dotazované firmy má odchod ukrajinských pracovníků v 61 procentech žádný a v dalších 28 procentech jej firmy označily jako mírný, tedy se s ním dokážou vyrovnat, aniž by musely omezovat provoz.

Firmy se zapojily v 74 procentech podle svých možností do pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Jako nejčastější formu pomoci uvedly ubytování uprchlíků, rekonstrukci bytů pro uprchlíky u stavebních firem, převoz rodinných příslušníků do ČR, finanční pomoc, sbírky a kamionovou přepravu na Ukrajinu či pomoc s vyřizováním dokladů.

Podniky označily za největší překážky při snaze zaměstnat ukrajinské uprchlíky nevyhovující vzdělání či jazykovou bariéru, nevhodnost práce pro ženy, dlouhou administrativu, délku získání pracovních povolení, staré a neplatné ukrajinské řidičské průkazy a nedostatek doktorů na vstupní prohlídky v teritoriu

Pozitivním signálem je, že firmy předpokládají dlouhodobou spolupráci v 87 procentech. Navíc v 51 procentech budou uprchlíkům nabízet pracovní smlouvy na plný úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti (24 procent), 26 procent potom na zkrácené úvazky. Jako nejvyužívanější zprostředkování pracovní spolupráce s ukrajinskými pracovníky označili respondenti úřady práce v 53 procentech, agentury práce (28 procent) a pracovní portály (14 procent).

Ze změn, aby mohly snadněji zaměstnat ukrajinské uprchlíky, firmy uvedly zejména zrychlení vízového procesu (25 procent), zrychlení postupů při jejich zaměstnávání (24 procent), snadnější uznávání kvalifikací a vzdělání českými úřady (osm procent), zajištění péče o děti (pět procent), poradenství pro firmy při problémech či nejasnostech s jejich zaměstnáváním (pět procent), spuštění jednotné platformy v českém jazyce i ukrajinštině s nabídkou volných pracovních míst (sedm procent) a zahrnutí nákladů na utečence (ubytování, strava) do daňové uznatelnosti (26 procent).

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 17:00 8°C

Celá předpověď