Průzkum: Největší potíže jsou s integrací dětí s poruchami chování

foto Žákyně se hlásí ve škole během výuky - ilustrační foto.

Praha - Začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů mateřských, základních a středních škol se podle většiny ředitelů pražských škol daří. Nejproblematičtěji se začleňují děti s poruchami chování. Vyplývá to z průzkumu Pražského inovačního institutu a výzkumné organizace INESAN mezi 244 řediteli pražských veřejných škol. Získaná data Praha použije pro přípravu Školské inkluzivní koncepce kraje, uvedl hlavní analytik Pražského inovačního institutu David Kohout.

Ředitelé podle výzkumu hodnotí snahu integrovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do školních tříd spíše pozitivně. Rovněž samotné začleňování dětí s SVP do třídních kolektivů vnímají většinou jako úspěšné, jak vyplývá z průzkumu, do něhož se zapojilo 118 ředitelů MŠ, 79 ředitelů ZŠ a 47 ředitelů SŠ v Praze. Uskutečnil se v červnu a červenci roku 2020.

Nejsnáze se daří školám integrovat žáky s odlišným mateřským jazykem a se specifickými poruchami učení. Zkušenost se začleňováním těchto dětí do třídních kolektivů má v Praze dosud asi 90 procent škol. Méně často se zatím školy potýkaly se začleňováním dětí se zdravotním handicapem a žáků se socioekonomickým znevýhodněním do kolektivu ve třídách. Naopak nejobtížněji se do školských kolektivů integrují děti a žáci s poruchami chování, jak vyplývá z průzkumu. V MŠ má zkušenosti s těmito dětmi asi 12 procent škol, z čehož jedna třetina ředitelů vnímá integraci těchto dětí negativně. Rovněž pětina ředitelů ZŠ si myslí, že začleňování žáků s poruchami chování končí spíše anebo velmi špatně. Asi polovina ředitelů ZŠ integraci vnímá pozitivně. S integrací dětí s těmito poruchami má 68 procent ZŠ v Praze. Mezi řediteli SŠ převažuje k tomuto pozitivní hodnocení.

Podle Kohouta vedení škol není spokojeno s podporou státu. Důvodem je "neúměrná administrativa, která je s inkluzí spojená". Její zjednodušení by uvítalo 80 procent škol. Zvláště ředitelé MŠ by uvítali také dodatečnou podporu. Mnozí ředitelé školek si mimo jiné přejí změny v oblastech dostupnosti, zajištění a vzdělávání asistentů pedagoga, širší spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči.

Školní inkluzivní koncepce obsahuje opatření a aktivity vztahující se k problematice inkluze v metropoli. "Cílem je pomocí relevantních dat kvalitně popsat současnou realitu inkluzivního vzdělávání na území Prahy, vyjmenovat její silné i slabé stránky a pomocí návrhů vymezit možnosti a výzvy, které se při snaze o kvalitní a bezpečný rozvoj inkluzivní podoby vzdělávání nabízí," uvedl radní hlavního města pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Pražský inovační institut založila formou zapsaného ústavu v lednu 2020 Praha. Organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Vede ji Bohumil Kartous.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

0°C

Dnes je středa 8. prosince 2021

Očekáváme v 7:00 -2°C

Celá předpověď