Přímé právo legislativního podnětu pro europarlament

foto Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku.

S cílem posílit demokracii v EU a obnovit institucionální rovnováhu poslanci Evropského parlamentu (EP) ve čtvrtek vyzvali k zavedení práva EP předkládat legislativní návrhy

Parlament vyzývá k reformě legislativního procesu při příští revizi smluv a konstatuje, že EP jako jediný přímo volený orgán EU musí mít právo navrhovat právní předpisy. Poslanci také chtějí vyjednat novou interinstitucionální dohodu s Evropskou komisí (EK) a Radou EU, aby se předešlo patovým situacím, když parlament využívá svého současného práva iniciativy v institucionálních otázkách.

Usnesení obsahující návrhy parlamentu bylo přijato ve čtvrtek po středeční plenární rozpravě poměrem hlasů 420 pro, 117 proti a 35 se zdrželo hlasování.

Poslanci v usnesení uvádí, že Rada EU a EK brání již tak „nedostatečným“ nepřímým legislativním právům parlamentu a jeho omezenému právu iniciativy. A to včetně nedostatku smysluplných následných opatření ze strany Rady EU v návaznosti na aktivaci postupu podle článku 7 Smlouvy o EU parlamentem a absence odpovídající reakce ze strany komise ve většině případů, kdy parlament navrhl právní předpisy.

Mezi další příklady institucionální nerovnováhy, na které usnesení upozorňuje, patří neratifikace poslední reformy volebního práva, odmítnutí Rady EU jednat o vyšetřovacím právu parlamentu (v rozporu se smlouvami), faktické převzetí legislativních práv Evropskou radou v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a absence řádné reakce na návrh parlamentu na komplexní mechanismus ochrany hodnot EU.

Zpravodaj Paulo Rangel (EPP, PT) uvedl: „Naše institucionální architektura je připravena na změnu. Je načase uznat, že obecné a globální právo iniciativy pro Evropský parlament je možné, žádoucí a v souladu s ústavní snahou o demokratizaci EU. Je čas jednat, v neposlední řadě v souladu s návrhy Konference o budoucnosti Evropy. Momentální situace naznačuje, že by dokonce mohlo dojít ke změně smluv právě za tímto účelem.“

Právo navrhovat právní předpisy na úrovni EU je téměř zcela vyhrazeno Evropské komisi. Rada EU a europarlament mají nepřímé právo iniciativy, neboť si mohou vyžádat legislativní návrh od EK, která však není povinna jednat. Smlouvy přiznávají parlamentu přímé právo iniciativy pouze ve specifických případech, např. pokud jde o pravidla týkající se jeho vlastního složení, evropských voleb a povinností poslanců. Evropská rada není formálním legislativním orgánem EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 17:00 19°C

Celá předpověď