Přečtěte si vše o vašich příspěvcích k platformě

foto

Zpráva dostupná ve všech jazycích shrnuje činnost platformy od jejího spuštění do 20. února 2022. V tomto období se více než 50 tisíc účastníků podělilo o více než 16 tisíc nápadů týkajících se budoucnosti Evropy.

Během této doby bylo uspořádáno více než šest tisíc akcí po celé Evropě. Podrobnější informace o příspěvcích jednotlivých členských států na platformě jsou uvedeny v doplňkové zprávě. Přestože jde o poslední zprávu, která je podkladem pro plenární zasedání konference, příspěvky na platformě jsou stále otevřené, aby debata mohla pokračovat.

Uspořádáním Konference o budoucnosti Evropy vytvořily Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise příležitost, aby se evropští občané ze všech 27 členských států zapojili do diskuse o výzvách a prioritách, které je třeba řešit s cílem vybudovat společně Evropu připravenou na budoucnost. Součástí konference je také vícejazyčná digitální platforma (dále jen „platforma“), která byla spuštěna 19. dubna 2021 (futureu.europa.eu) a zůstane aktivní po celou dobu trvání konference.

Platforma je jedním z klíčových prvků konference, protože umožňuje všem občanům EU zúčastnit se, a to v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Občané mohou předkládat své nápady, podpořit nápady jiných lidí a vyjadřovat se k nim. Platforma je také místem, kde mohou všichni sdílet informace o akcích pořádaných v rámci konference a podávat zprávy o jejich výsledcích.

Všechny příspěvky na platformě jsou poté shromažďovány a analyzovány a slouží jako podklad pro evropské panelové diskuse občanů a plenární zasedání konference.

Dosud byly zveřejněny tři průběžné zprávy, které se týkají příspěvků na platformě do 3. listopadu 2021.

Cílem této zprávy je dále zahrnout příspěvky přidané do 20. února 2022. Podrobnější informace o příspěvcích jednotlivých členských států na platformě jsou uvedeny v doplňkové zprávě, která je souběžně k dispozici na platformě.

Autor: futureu.europa.eu

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď