Právo na opravu: poslanci požadují odolnější a snadněji opravitelné výrobky

foto

Nové „právo na opravu“ musí zahrnovat navrhování výrobků s dlouhou životností, které lze opravit, stejně jako informativnější označování a rozšířená práva na záruku.

Evropský parlament přijal ve čtvrtek své požadavky na připravovaný návrh o právu na opravu, který by Evropská komise měla představit do konce roku 2022, a to 509 hlasy (3 byly proti a 13 se zdrželo hlasování).

Poslanci se shodli na tom, že účinné právo na opravu by se mělo zabývat aspekty životního cyklu výrobků a mělo by zohledňovat návrh výrobku, etické zásady výroby, normalizaci a informování spotřebitelů včetně označení s informacemi o opravitelnosti a o zadávání veřejných zakázek. Mělo by podporovat účinnější využívání zdrojů, snižovat množství odpadu a podporovat rozšířené a opětovné používání výrobků.

Odolné výrobky, které lze opravit

Poslanci požadují, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, mohly být bezpečně opraveny a aby jejich části byly snadno vyjímatelné. Domnívají se, že řádné „právo na opravu“ by mělo opravářům a spotřebitelům umožnit bezplatný přístup k informacím o opravách a údržbě.

Pokud jde o digitální zařízení, parlament upozorňuje, že aktualizace softwaru by měly být vratné a neměly by vést ke snížení výkonu například chytrých telefonů. Měly by být k dispozici po minimální období a spotřebitelé by měli být při nákupu o dostupnosti aktualizací plně informováni.

Praktiky, které příliš omezují právo na opravu nebo vedou k zastarávání, by mohly být považovány za „nekalé obchodní praktiky“ a zakázány v rámci práva EU.

Co by měla obsahovat budoucí právní úprava práva na opravu?

Poslanci dále požadují:

  • pobídky, jako je prodloužená záruka nebo poskytnutí náhradního zařízení po dobu opravy, aby spotřebitelé upřednostnili opravu před výměnou;
  • harmonizovaná pravidla pro spotřebitelské informace v době nákupu, včetně „bilance oprav“, informací o očekávané životnosti výrobku, náhradních dílech, opravárenských službách a období, během kterého jsou k dispozici aktualizace softwaru;
  • možné prostředky inteligentního označování, jako jsou kódy QR a digitální pasy výrobků
  • možný mechanismus společné odpovědnosti výrobce a prodejce v případě nevyhovujícího výrobku
  • požadavky na trvanlivost a opravu začleněné do budoucí směrnice o ekodesignu

Parlament se již více než deset let zasazuje o zlepšení práva spotřebitelů na opravu a přijal dvě usnesení, která obsahují řadu konkrétních návrhů, které by zajistily, že opravy budou systematické, nákladově efektivní a atraktivní. Právo na opravu považuje EP za klíčový krok k dosažení plánů oběhového hospodářství v rámci Zelené dohody pro Evropu. Komise oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2022 předloží návrh na změnu směrnice o prodeji zboží a že zvažuje samostatný legislativní návrh týkající se práva na opravu.

Podle průzkumu Eurobarometru se 79 % občanů EU domnívá, že by výrobci měli mít povinnost usnadnit opravu digitálních zařízení nebo výměnu jejich jednotlivých částí, a 77 % by raději opravilo svá zařízení, než aby si koupilo nová. Elektronický odpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě - v roce 2019 ho bylo vyřazeno více než 53 milionů tun.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je středa 31. května 2023

Očekáváme v 15:00 24°C

Celá předpověď