Poslanci požadují zákaz zlatých pasů a zvláštní pravidla pro zlatá víza

foto

Občanství EU by nemělo být na prodej, prohlašují poslanci. Navrhují proto nová společná pravidla, která by řešila problémy spojené s režimy občanství a pobytu pro investory.

Ve středu přijali poslanci legislativní zprávu z vlastního podnětu, v níž vyzvali Evropskou komisi (EK), aby do konce svého mandátu předložila návrh nařízení, které by tento problém řešilo. Text byl přijat 592 hlasy (12 bylo proti a 74 se zdrželo hlasování). Na pondělní rozpravě v plénu se poslanci také zabývali společným prohlášením EK, Francie, Německa, Itálie, Spojeného království, Kanady a USA, které se zavázaly omezit přístup k zlatým pasům pro bohaté ruské občany, kteří mají vazby na ruskou vládu.

Zákaz zlatých pasů...

Režimy občanství pro investory, které státním příslušníkům třetích zemí umožňují získat občanská práva výměnou za určitý finanční obnos, jdou proti samé podstatě občanství unie. Tato praxe funguje na Maltě, v Bulharsku a na Kypru a europarlament ji neváhá nazývat parazitováním. Občanství EU podle něj nesmí být zbožím, jež členské státy mohou nabízet k prodeji. Poslanci také upozorňují na to, že některým žadatelům bylo vyhověno i přesto, že nesplňovali stanovené požadavky. Režimy občanství pro investory podle parlamentu představují vážné riziko a měly by být postupně ukončeny.

...a regulace zlatých víz

Podobným problémem jsou režimy pobytu pro investory. V jejich případě však parlament považuje rizika za méně závažná. Přesto požaduje, aby se tyto režimy řídily společnými pravidly EU, která by pomáhala bránit praní peněz, korupci a daňovým únikům. Tato pravidla by měla zahrnovat například:

  • přísné prověrky žadatelů a jejich majetkových zdrojů, případně rozšířené i na jejich rodinné příslušníky, povinné kontroly v informačních systémech EU a postupy prověřování ve třetích zemích;
  • povinnosti členských států podávat komisi zprávy o svých režimech pobytu pro investory, oznamovat žádosti ostatním členským státům a komisi a konzultovat je s nimi (ostatní členské státy by tak měly možnost vznášet námitky);
  • minimální požadavky na fyzický pobyt žadatelů a aktivní účast na investici, její kvalitu, přidanou hodnotu a příspěvek k ekonomice.

Zákaz pasů a víz pro ruské oligarchy

Parlament vítá závazek členských států přijmout opatření k omezení prodeje občanství Rusům napojeným na ruskou vládu a vyzývá k okamžitému ukončení provozu režimů občanství pro investory a pobytu pro investory pro všechny ruské žadatele v EU. Poslanci naléhavě vyzývají členské státy, aby znovu posoudily všechny žádosti schválené v posledních několika letech a zajistily, aby si žádná ruská osoba s finančními, obchodními nebo jinými vazbami na Putinův režim neponechala občanství a právo pobytu. Vyzývají také Evropskou komisi, aby zakázala režimy pobytu pro investory pro ruské státní příslušníky, na něž se vztahují sankce EU.

Roztříštěný systém a úloha zprostředkovatelů

Poslanci upozorňují na to, že při udělování občanství či povolení k pobytu pro investory neprobíhají dostatečné bezpečnostní kontroly a prověřování. Dodávají také, že by nemělo být možné podávat žádosti opakovaně v různých členských státech. Členské státy by se navíc neměly spoléhat na kontroly prováděné nestátními subjekty. Parlament vyzývá k tomu, aby byl na úrovni EU vybírán poplatek z uskutečněných investic v rozumné výši – v případě režimů občanství pro investory by tomu tak mělo být až do jejich úplného zrušení, u režimů pobytu pak natrvalo. Podobná pravidla by měly přijmout i třetí země, které mají s EU bezvízový styk, a poslanci vyzývají komisi, aby na ně v tomto směru vyvíjela tlak.

Při získávání občanství nebo pobytu hrají velkou úlohu zprostředkovatelé, ti však obvykle působí značně netransparentně a nenesou žádnou odpovědnost. V případě „zlatých pasů“ by proto mělo být poskytování zprostředkovatelských služeb úplně zakázáno a povoleno by mělo být pouze u režimů pobytu. I tam bude ovšem nezbytná „přísná a závazná regulace“, včetně možnosti právních postihů.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Sophia in ‘t Veldová (Renew, NL) uvedla: „Tyto režimy jsou zadními vrátky pro lidi s nepříliš čistými úmysly, kteří by se normální cestou do unie nikdy nedostali. Nastal čas tyto dveře zavřít a ruské oligarchy a vůbec kohokoli se špinavými penězi k nám už nepouštět. Vlády členských států se tímto problémem dosud odmítaly zabývat a tvrdily, že EU nemá v této věci žádnou pravomoc. Vzhledem k tomu, co se v současné době děje, však již nemohou dále strkat hlavu do písku.“

Další postup

Komise musí předložit legislativní návrh, nebo odůvodnit, proč tak neučiní.

Souvislosti

V letech 2011 až 2019 využilo režimů občanství a pobytu pro investory v EU nejméně 130.000 osob. Zemím, které jim vyšly vstříc, to přineslo příjmy ve výši více než 21,8 miliardy eur. Režimy občanství pro investory fungují na Maltě, v Bulharsku a na Kypru (bulharská vláda však již předložila legislativní návrh na ukončení tohoto systému a Kypr v současné době zpracovává pouze žádosti podané před listopadem 2020, které již byly podle kyperské vlády všechny posouzeny). Režimy pobytu pro investory má dvanáct členských států, požadavky na výši a charakter investic jsou však různé.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď