Poslanci požadují, aby byl Ukrajině a Moldavsku neprodleně udělen status kandidátské země EU

foto Interiér budovy Evropského parlamentu v Bruselu.

Hlavy států a předsedové vlád EU musí nést svou historickou odpovědnost a vyslat jasný politický signál Ukrajině, Moldavsku a Gruzii a potvrdit jejich evropskou perspektivu.

Evropský parlament ve čtvrtek přijal 529 hlasy (45 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování) usnesení, v němž vyzývá hlavy států a předsedy vlád, kteří se dnes a zítra sejdou na summitu Evropské rady, aby „neprodleně“ udělili Ukrajině a Moldavské republice status kandidátských zemí EU. Totéž by měli učinit v případě Gruzie, „jakmile její vláda splní“ priority uvedené ve stanovisku Evropské komise.

V kontextu brutální ruské agresivní války proti Ukrajině by byl tento krok projevem rozhodnosti, odhodlání a prozíravosti, tvrdí poslanci. Trvají na tom, že pro členství v EU neexistuje žádný „zrychlený postup“ a že přistoupení zůstává strukturovaným procesem založeným na výsledcích, který vyžaduje splnění kritérií pro členství v EU a závisí na účinném provádění reforem.

Parlament vyzývá orgány Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie, aby „jednoznačně prokázaly své politické odhodlání realizovat evropské ambice svého lidu“ a urychlily reformy s cílem co nejdříve účinně splnit kritéria pro členství v EU.

Ukrajinci, Moldavané a Gruzínci si zaslouží žít ve svobodných, demokratických a prosperujících zemích, které jsou hrdými a oddanými členy evropské rodiny, uvádí poslanci v usnesení a naléhavě vyzývají Evropskou radu, aby učinila důležitý první krok k naplnění legitimních očekávání lidu těchto tří zemí.

Usnesení zdůrazňuje, že neexistuje alternativa k rozšíření, které je „více než kdy jindy geostrategickou investicí do stabilní, silné a jednotné EU“. Vyhlídka na plné členství v EU pro země, které o to usilují, je v politickém, hospodářském a bezpečnostním zájmu unie. Poslanci rovněž požadují, aby byl proces rozšíření „oživen“ a odblokován, pokud jde o západní Balkán.

Jak stanoví článek 49 Smlouvy o EU, každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o EU a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v unii. Rozhodnutí o novém členství v EU přijímá jednomyslně Rada po konzultaci s Evropskou komisí a po získání souhlasu europarlamentu.

Ukrajina (28. února), Moldavsko a Gruzie (obě 3. března) požádaly o členství v EU v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Dne 17. června 2022 zveřejnila komise stanoviska k těmto třem žádostem, v nichž doporučila, aby Rada EU potvrdila vyhlídky Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie na členství v EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 9:00 17°C

Celá předpověď