Podruhé jedná druhý panel, rokuje on-line

foto Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE)

Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost, to jsou témata zasedání aktuálního 2. panelu občanů, který začne dnes a potrvá do nedělního odpoledne. Druhé sezení Panelu 1 Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace se uskutečnilo minulý víkend.

Fotogalerie

Panel s názvem „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“ se zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší i problematiku vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy a jinými trestnými činy.   

První zasedání čtyř evropských panelových diskusí občanů se uskutečnilo prezenčně v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá, listopadová zasedání panelových diskusí se budou konat přes víkend na dálku. Třetí a závěrečná zasedání panelových diskusí se mají odehrát v Institutu mezinárodních a evropských záležitostí v Dublinu, Evropském univerzitním institutu ve Florencii, College of Europe v Natolinu (Varšava) a Evropském institutu veřejné správy v Maastrichtu.

Všechny evropské panelové diskuse občanů se uskuteční ve stejném celkovém období od podzimu 2021 do jara 2022. 

Témata k diskusi pro jednotlivé panelové diskuse vycházejí z témat vícejazyčné digitální platformy a jsou seskupena následujícím způsobem a v tomto pořadí:

  • silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost a vzdělávání, mládež, kultura, sport a digitální transformace,
  • evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost,
  • změna klimatu, životní prostředí a zdraví,
  • EU ve světě a migrace.

Evropské panelové diskuse občanů tvoří 800 evropských občanů, přičemž v každé ze čtyř panelových diskusí jich je 200, což je počet zajišťující rovnováhu mezi rozmanitostí (snáze dosažitelnou, jde-li o vyšší počet) a efektivitou diskusního procesu. Občané byli vybráni náhodně, tak aby reprezentovali sociologickou rozmanitost EU (různé skupiny zastoupené na základě pěti kritérií: státní příslušnost a městský/venkovský původ, socioekonomické zázemí, dosažené vzdělání, gender a věk). Tento proces je založen na důvěryhodné metodice, která je zaměřena na zajištění rozmanitosti a zohlednění důkazů vyplývajících z četných zkušeností občanských shromáždění na místní, vnitrostátní a evropské úrovni. 

Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Rozdělení mezi členské státy bylo provedeno s ohledem na sestupnou proporcionalitu složení Evropského parlamentu. Výběr účastníků probíhal od května do srpna 2021 a zahrnoval veškeré obyvatelstvo (s omezením na občany EU). Občané byli většinou kontaktováni telefonicky (náhodně generovaná telefonní čísla – pevné linky a mobilní telefony) v několika kolech, aby jim byl vysvětlen účel a byl získán jejich souhlas. V případě souhlasu obdrželi pověřovací dopis s přesným vysvětlením, co se od nich očekává, s tím, že během celého procesu jim bude poskytována odborná podpora a poradenství. 

Jednání druhého panelu sledujte na: https://futureu.europa.eu/?locale=cs

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 28. září 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď