Podnikatelské svazy: Úřady postupují příliš tvrdě vůči žadatelům o bonus

foto V době oběda téměř prázdná restaurace v centru Ústí nad Labem, 1. listopadu 2021.

Praha - Finanční správa postupuje při posuzování žádostí o kompenzační bonus a hodnocení podmínek procesně nezákonným způsobem a navíc příliš omezujícím způsobem. Ve společném prohlášení to dnes uvedli vrcholní představitelé Hospodářské komory, Komory daňových poradců, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Kompenzační bonus je příspěvek od státu podnikatelům zasažením dopady protiepidemických opatření. Finanční správa už minulý týden na dotaz ČTK vyloučila, že by plošně odmítala žádosti podnikatelů z konkrétních oborů, a uvádí, že každou žádost posuzuje jednotlivě. Tvrzení o restriktivnějším postupu odmítlo i ministerstvo financí (MF).

Resort uvedl, že úřady vyplatí bonus v drtivé většině případů. "Z dosud přijatých žádostí ke zpracování byl bonus vyplacen nebo je v procesu vyplacení zhruba u 97 procent žádostí. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že finanční úřady postupují při vyplácení kompenzačního bonusu restriktivněji než v předchozích obdobích," sdělilo dnes MF.

Profesní svazy uvádějí, že žadatele o bonus, které podle posouzení finančních úředníků přímo a bezprostředně nezasáhla krizová opatření, vyzývají úřady například e-mailem nebo telefonicky k doložení oprávněnosti nároků a stanovují jim velmi krátkou dobu na reakci. Pokud žadatel nepřesvědčí úředníka o oprávněnosti nebo pokud na tuto komunikaci nereaguje, pak úřad formálně rozhodně o zastavení řízení o žádosti jako o podání zjevně právně nepřípustném podle daňového řádu. "Tento procesní postup je postupem zcela zřejmě nezákonným," stojí v prohlášení.

Ministerstvo ale argumentuje tím, že u dosud otevřených žádostí pak úřady zpravidla z důvodu pochybnosti o oprávněnosti nároku vstupují v kontakt se žadatelem. "Standardně se tak děje neformální komunikací prostřednictvím e-mailu či telefonu za účelem zjištění podrobností k propadu jejich tržeb," tvrdí MF.

Profesní svazy také uvádějí, tak finanční správa se pokouší žadatele takzvaně kádrovat podle jednotlivých oborů. Finanční správa však už minulý týden uvedla, že základním předpokladem pro posouzení jednotlivých případů je vždy detailní znalost skutkových okolností vycházejících z obsahu žádosti, případně dalších skutečností zjištěných při prověřování existence nároku na kompenzační bonus. Poukázala na to, že existují i profese, kde je třeba nepřímý zásah opatřeními podle zákona o kompenzačním bonusu vyjasnit, protože přímo patrný být nemusí. U těchto profesí pak bude četnost kontaktu ze strany správce kompenzačního bonusu vyšší, pokud dané vysvětlení neposkytne žadatel již souběžně se žádostí, uvedla finanční správa.

"Dodáváme také, že MF ani GFŘ (Generální finanční ředitelství) jednoznačně nevydaly žádné paušální pravidlo o nepřiznávání kompenzačního bonusu lidem pracujícím v určitém segmentu ekonomiky či v konkrétní profesní skupině," uvedlo dnes ministerstvo.

"Aktuální postup Finanční správy ČR shledáváme nezákonným z hlediska procesního i hmotného a v rozporu se smyslem a účelem kompenzačního bonusu (tak jak je mimo jiné uveden v důvodové zprávě k zákonu o kompenzačním bonusu a jak byl opakovaně deklarován ze strany ministerstva financí i ze strany Finanční správy ČR), kterým je rychlá a jednoduchá pomoc podnikatelům, postiženým na svém podnikání šířením infekce covid-19," stojí v prohlášení zmíněných profesních organizací. Žádají proto vedení finanční správy i ministerstvo financí o rychlou nápravu.

"Případná dílčí pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus, přičemž dle uvedené statistiky by se mělo jednat spíše o individuální případy, budou eliminována," slíbilo ministerstvo. Uvedlo, že na tom spolupracuje nejen s finanční správou ale i s Komorou daňových poradců, aby nastavilo přesnější metodické postupy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je čtvrtek 19. května 2022

Očekáváme v 17:00 27°C

Celá předpověď