Počty mediků mohou růst, vláda rozhodla o 6,8 mld. pro fakulty

foto Nemocnice, lékař - ilustrační foto.

Praha - Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích 11 letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. Se zvýšením počtu studentů počítá plán, který podle tiskového odboru schválila vláda. V současné době absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v českém jazyce asi 1340 studentů. Vláda také schválila plán dát do roku 2027 na investice veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun.

"Jedná se jak o navýšení počtu absolventů studijního programu všeobecné lékařství, dorovnání financování výuky, zvýšení mezd a posílení kapacit vyučujících, tak o vytvoření potřebných organizačních a materiálních podmínek," uvedl v tiskové zprávě ministr školství Robert Plaga (ANO).

V roce 2020 bude lékařů odcházejících do důchodu víc než absolventů. "Lékaři stárnou a není dostatek absolventů medicíny, kteří by je nahradili," doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kritická je situace nejen v terénní praxi, ale i v oblasti pedagogů, kteří vzdělávají budoucí lékaře na veřejných vysokých školách.

"Každý rok při přijímačkách na lékařských fakultách zůstane přes dva tisíce úspěšných uchazečů takzvaně pod čarou. Byl zcela logický krok finančně fakulty podpořit, aby navýšily své kapacity," dodal Vojtěch.

Podle dokumentu, který dnes schválila vláda, je třeba v první řadě zlepšit mzdové podmínky akademických pracovníků na úroveň srovnatelnou s odměňováním lékařů pracujících v klinické praxi tak, aby neodcházeli z finančních důvodů. Podporovat je podle něj třeba zejména mladé pedagogy a postupně spolu s růstem počtu studentů zvyšovat počty učitelů.

Podle Asociace děkanů lékařských fakult si lékaři-učitelé ve stejném věku a při stejném vzdělání přijdou asi na polovinu proti kolegům v nemocnicích. Nastupujícím učitelům mohou fakulty nabídnout tarifní plat kolem 23.000 až 27.000 korun hrubého. Plat se zvyšuje po dosažení titulu docenta, což trvá obvykle deset až 15 let. Stoupne na přibližně 45.000 korun, u profesorů na 50.000 až 60.000 korun.

Někdy ale fakulty na plné úvazky nemají, takže nabízejí částečné úvazky. Lékaři z klinické praxe proto často kombinují výuku s úvazkem v nemocnici. U teoretických oborů to ale není vždy možné. Nejvíc chybí učitelé anatomie, často jsou v důchodovém věku. Ve výuce je nahrazují absolventi přírodovědných oborů.

Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se bude nedostatek lékařů i lékařů-učitelů prohlubovat. Už v současné době je docentům lékařských fakult v průměru 55 let, 14 procentům je přes 70 let. U profesorů je průměr 63 let, ve věku nad 70 let je 17 procent z nich.

Peníze z navýšení rozpočtů fakult by měly jít také na zlepšení technického zajištění výuky. Mohou se vynaložit na obnovu a doplnění inventáře, přístrojového a laboratorního vybavení nebo rozšíření výukových prostor.

V loňském školním roce v Česku studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21.000 lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Mezi studenty bylo asi 3400 samoplátců. Lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.

Na rozvoj VŠ by do roku 2027 mělo jít 12,5 miliardy Kč z rozpočtu

Praha - Vláda chce dát do roku 2027 na investice veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun. Kabinet schválil návrh programu na rozvoj a obnovu jejich infrastruktury, informovalo ministerstvo školství. Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov, stavby nových nebo nákupy vybavení. Celkové náklady škol na investice v tomto období by mohly dosáhnout 15,9 miliardy korun.

"Program byl připravován ve spolupráci s vysokými školami a na základě jejich investičních a rozvojových potřeb. Jeho cílem je zkvalitnění a modernizace studijního a akademického zázemí pro studenty a jejich učitele," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj program otevře i cestu ke zlepšení stavu studentských kolejí a menz.

Na podporu vysokoškolských kolejí a menz bude z programu vyčleněno 2,5 miliardy korun a veřejné vysoké školy budou o tyto finanční prostředky soutěžit v postupně vyhlašovaných výzvách. První z nich lze podle ministerstva očekávat koncem letošního roku.

Dotace by měly směřovat zejména na rekonstrukci budov a na stavbu a nákup nových prostor univerzit. Použít se budou moct také na opatření, která mají vést k úsporám energií, a na zavádění nových informačních a komunikačních technologií, nákup přístrojů a dalšího vybavení.

Předseda České konference rektorů Tomáš Zima, který stojí v čele Univerzity Karlovy, rozhodnutí vlády o investičním programu uvítal. "Je to poprvé po mnoha mnoha letech, kdy bude možné ze státního rozpočtu čerpat prostředky na rekonstrukce kolejí, a věřím, že to je další prvek, který umožní zkvalitnit průběh studia," řekl ČTK. Podotkl, že v současnosti jsou koleje na řadě škol v nedobrém technickém stavu. "Samozřejmě obecně by investiční prostředky mohly být vyšší a budou jistě další jednání třeba pro nějaké specifické programy do budoucna," dodal.

Nový dotační program má navázat na současný koncept rozvoje terciárního vzdělávání pro roky 2015 až 2020. Ministerstvo počítá s tím, že do něj půjdou peníze od státu i z vlastních zdrojů vysokých škol. Předpokládané náklady do roku 2027 by měly činit přibližně 15,9 miliardy korun, z toho asi 12,5 miliardy ze státního rozpočtu.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

31°C

Dnes je pondělí 24. června 2019

Očekáváme v 23:00 22°C

Celá předpověď