Plenární zasedání konference pokračuje v projednávání návrhů

foto Konference, slavnostně vyhlášená loni na Den Evropy, pracovala přesně rok. Oficiálně skončila předáním závěrečné zprávy 9. května 2022 ve Štrasburku.

Od pátku 8. dubna do soboty 9. dubna se ve Štrasburku opět koná plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Bude projednávat návrhy připravené na základě výměny názorů devíti plenárních pracovních skupin, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna.

Tyto návrhy jsou seskupeny podle témat a vycházejí z doporučení evropských občanských skupin a příspěvků národních skupin. Kromě toho jsou obohaceny o nápady shromážděné prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a výměn názorů, které proběhly během předchozích plenárních zasedání konference a zasedání pracovních skupin. Program plenárního zasedání a živé přenosy z plenárních zasedání a zasedání pracovních skupin jsou k dispozici na platformě.

V rámci plenárního zasedání konference se jedná o doporučeních vycházejících z panelových diskusí evropských občanů a o příspěvcích získaných z mnohojazyčné digitální platformy seskupených podle témat, a to bez předem stanoveného výsledku. Poté, co občané tato doporučení představí, se o nich vede diskuse a plenární zasedání pak na základě konsensu předloží své návrhy výkonné radě. Ta pak za plné spolupráce s plenárním zasedáním vypracuje zcela transparentně zprávu.

Plenární zasedání konference se skládá ze zástupců Evropského parlamentu (108), Rady EU (54) a Evropské komise (3), dále ze zástupců všech vnitrostátních parlamentů (108), zastoupených rovnocenně, a z občanů (108): 80 zástupců evropských občanských panelů, 27 zástupců vnitrostátních panelových diskusí občanů nebo akcí pořádaných v rámci konference (jeden z každého členského státu) a předsedy Evropského fóra mládeže. Účastní se ho také 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, šest volených zástupců regionálních orgánů a šest volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců sociálních partnerů a osm zástupců občanské společnosti.

V případech, kdy se diskuse budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, bude pozván i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rovněž mohou být přizváni zástupci klíčových zúčastněných subjektů.

Plenární zasedání konference se konají v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku a předsedají jim tři spolupředsedové výkonné rady. 

Plenární zasedání podporují pracovní skupiny plenárního zasedání: Informace o zasedáních pracovních skupin.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď