Pavel chce do 100 dnů nominovat tři kandidáty na soudce ÚS či představit poradce

foto Ilustrační foto - Prezident Petr Pavel na snímku z 15. března 2023.

Praha - Prezident Petr Pavel zveřejnil plán pro prvních 100 dní ve funkci. Nominuje například první tři kandidáty na soudce Ústavního soudu ke schválení Senátem, svolá schůzky s politiky, představí tým poradců nebo zorganizuje kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu. Plán dnes ČTK poskytla Pavlova mluvčí Eva Hromádková.

To, že zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci, Pavel řekl v projevu po složení prezidentského slibu. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl.

Plán je rozdělen do osmi oblastí. První z nich je, že Pavel chce Hrad otevřít veřejnosti. "Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik," uvedl. Chce zorganizovat jednání ohledně kulturního otevírání prezidentského sídla. Také bude jednat s architekty a odborníky o revitalizaci prostor Hradu a jeho okolí, jmenuje také externího poradce.

Z hlediska komunikace Pavel zavede pravidelné briefingy pro média, provede revizi komunikačních kanálů, rozšíří tým o odborníky na sociální sítě a digitální komunikace. Zároveň chce modernizovat webové stránky prezidenta a připravit komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a společenská témata.

Další oblast se týká dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Pavel chce mimo jiné zahájit potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, zabránit nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi, představit organizační změnu kanceláře či po obdržení závěrečné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o dosavadních auditech zajistit zavedení doporučených opatření.

Pavel také avizuje, že vyzve k pravidelným schůzkám premiéra Petra Fialu (ODS) a předsedu nejsilnější opoziční strany, tedy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Svolat chce schůzku k nastavení pravidelných setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně důchodové reformy a také jednání vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) ke koordinaci zahraniční politiky.

Prezident také představí tým poradců v oblastech ekonomiky, energetiky, důchodové reformy, ústavního práva, životního prostředí, sociální politiky a vzdělávání.

Pavel podle plánu navštíví všechny sousední země. Tento týden byl na Slovensku a aktuálně se nachází v Polsku, do Německa vyrazí příští týden. Vydá se také na Ukrajinu, a to v dubnu. Setká se také s nejvyššími představiteli EU a NATO.

V prvních 100 dnech navštíví Moravskoslezský kraj a také další dva kraje. Vytvoří tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností. Zároveň chce Pavel představit proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců a nominovat první tři kandidáty ke schválení horní komorou Parlamentu.

1 Otevírání Hradu veřejnosti

* Zahájím proces otevírání Pražského hradu veřejnosti. Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik.

* Zorganizuji kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu. O jeho výsledcích budu informovat veřejnost.

* Budu jednat se zástupci architektů a s odborníky na veřejný prostor k tématu revitalizace prostor Pražského hradu a jeho okolí, za tímto účelem jmenuji také externího poradce.

2 Transparentní a pravidelná komunikace

* Zavedu systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům.

* Provedu revizi komunikačních kanálů prezidenta, které využívá prezidentská kancelář.

* Tým prezidenta postupně rozšířím o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci.

* Zahájím modernizaci oficiálních webových stránek prezidenta, aby odpovídaly současnosti a potřebám uživatelů.

* Připravím komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a naléhavá společenská témata.

3 Dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta

* Zahájím potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, aby Hrad začal fungovat jako transparentní instituce, která je tady především pro občany.

* Zreviduji procesy a kontrolní mechanismy nastavené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Lesní správou Lány a Správou Pražského hradu. Prověřím, jak jsou vnitřní směrnice a předpisy funkční.

* Nastavím moderní a transparentní způsoby řízení, které zabrání nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi.

* Připravím a představím organizační změnu kanceláře, která bude v souladu s vytyčenými cíli.

* Po obdržení závěrečné zprávy NKÚ o výsledcích provedených kontrol zajistím zavedení doporučených opatření. O těchto krocích budu veřejnost informovat.

4 Zvyšování politické kultury v zemi

* Vyzvu k pravidelným schůzkám premiéra a předsedu nejsilnější opoziční strany s cílem hledat společné styčné body.

* Svolám první schůzku s cílem nastavit pravidelná setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně podoby důchodové reformy.

* Svolám první schůzku vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí s cílem koordinovat zahraniční politiku.

5 Odborné vedení země

* Představím transparentní tým poradců prezidenta v oblastech, které považuji za klíčové: ekonomika, energetika, důchodová reforma, ústavní právo, životní prostředí, sociální politika a vzdělávání. Budu se s nimi pravidelně setkávat s cílem hledat řešení ve výše uvedených tématech.

6 Česko jako spolehlivý zahraniční partner

* Navštívím všechny sousední země, setkám se s jejich čelnými představiteli a dohodnu kroky k prohlubování vzájemné spolupráce.

* Vydám se na zahraniční cestu na Ukrajinu, potvrdím odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomohu rozběhnout její obnovu s pomocí Česka.

* Setkám se s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO, našimi klíčovými zahraničněpolitickými institucionálními partnery.

7 Pomoc s problémy občanů v regionech

* Budu pokračovat v cestách do regionů. V prvních 100 dnech navštívím Moravskoslezský kraj a další dva kraje.

* V Kanceláři prezidenta vytvořím tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností.

8 Zodpovědné jmenování ústavních soudců

* Představím transparentní proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců.

* Během prvních 100 dnů nominuji první tři kandidáty ke schválení Senátem Parlamentu ČR.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je sobota 1. dubna 2023

Očekáváme v 21:00 9°C

Celá předpověď