PASSERINVEST GROUP: Od administrativních budov po urbanistického developera

foto Pohled na BB Centrum v Praze 4

„Začátkem 90. let jsem se postavil na vlastní nohy. Zřídil jsem si kancelář ve své strašnické garsonce, naučil se, jak sepsat platnou kupní smlouvu se všemi náležitostmi, a převzal první dům v Praze 9 v ulici Prokopka,“ vzpomíná na své podnikatelské začátky Radim Passer, zakladatel společnosti PASSERINVEST GROUP a dnes jeden z nejznámějších developerů v ČR. Koncem roku 1992 se rozběhly první aktivity spojené s přípravami budování lokality BB Centrum v Praze 4.

Dnes patří BB Centrum k jednomu z největších urbanistických projektů v České republice. Společnost PASSERINVEST GROUP má mimoto ve svém portfoliu další dva větší projekty. Jedním je přeměna brownfieldu bývalého areálu Interlov nedaleko metra Roztyly, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo pro bydlení s velkým poměrem zeleně, doplněné o služby široké veřejnosti, ale i administrativní funkci. Druhým projektem je úspěšný administrativní objekt Nová Karolina Park umístěný v samotném centru Ostravy.

Příběh BB centra

„Naše kanceláře jsme přestěhovali v roce 1996 do areálu plánovaného BB Centra, kde tenkrát ještě stála jen třípodlažní paneláková administračka,“ rekapituluje své developerské začátky Radim Passer, zakladatel a CEO PASSERINVEST GROUP. V začátcích tvořila BB Centrum kombinace původní zástavby a prvních nově vybudovaných administrativních objektů s obchodními jednotkami.

„Podnětem ke vzniku a podobě areálu na pozemcích, které můj otec koupil v privatizaci na konci roku 1992, byla vítězná urbanistická studie architektonického studia Aulík Fišer architekti. Tehdy začala naše úspěšná spolupráce, která trvá dodnes. První dokončenou budovou podle jejich návrhu byla v roce 1998 Budova C. Prvním velkým nájemcem v této budově se stala společnost Hewlett Packard, která sídlí v BB Centru i dnes, jen kvůli své expanzi v jiné budově, v budově Delta,“ vzpomíná Radim Passer. „Po deseti patnácti letech je zajímavé zjišťovat, jaké je potřeba udělat na budovách úpravy, aby si udržely nejvyšší standard pro své nájemce, ale i uživatele jejich okolí.

Proto jsme se před několika lety rozhodli pozměnit firemní strategii z developera na dlouhodobého investora. Některé dříve prodané budovy jsme odkoupili zpět a investovali jsme do jejich rekonstrukce, stejně i do recyklace veřejného prostoru,“ doplňuje Radim Passer.

Nová městská čtvrť

Radim Passer, zakladatel a CEO společnosti PASSERINVEST GROUP Koncept BB Centra rostl a s dalším rozvojem a vizí širšího využití začala společnost PASSERINVEST GROUP budovat i neziskové projekty pro veřejnost, jako jsou parky, sportoviště, lepší městské povrchy, atletický stadion, ale v nedávné době i parkoviště přeměněné na nové Náměstí Brumlovka. Dnes se BB Centrum rozkládá na ploše 25 hektarů, na kterých vznikla plnohodnotná městská čtvrť krátkých vzdáleností kombinující bytové projekty s administrativními s veškerou občanskou vybaveností, školou a školkou, parky a sportovišti i vlastní kyvadlovou dopravou.

„Kdyby mě Pán Bůh neproměnil, nevěřím, že bych byl tak velkorysý,“ popisuje svou profesní cestu Radim Passer, který s pokorou opakovaně přiznává, že všechen majetek odevzdal Pánu Bohu. I proto v rámci BB Centra doposud proinvestoval přes 1,5 miliardy korun v neziskových investicích, což je bezmála 10 procent z celkově proinvestovaných téměř 16 miliard korun.

I přes svou současnou velikost ještě není BB Centrum z pohledu Radima Passera dokončeno. Pracuje se na dalších vizích, aby toto nově vzniklé město krátkých vzdáleností proměňovalo další neprostupná místa ve svém okolí na uživatelsky příjemnou a přívětivou součást města. Součástí vize jeho společnosti je proto rekultivace nehezkých a nevyužitých míst v těsné blízkosti BB Centra, např. plánovaná II. etapa Parku Brumlovka s vodní plochou a novými relaxačními místy, včetně další výstavby.

Radim Passer zároveň upozorňuje: „Chceme-li nadále tvořit funkční a uživatelsky příjemnou část města, musíme logicky i dotvářet ekonomicky přínosné projekty, proto jsou mimo neziskových investic v plánu další tři až čtyři administrativní projekty a bytové domy, které zajistí nezbytné finance pro neziskové investice do zeleně a veřejných prostranství. Celková míra investic do BB Centra v době jeho dokončení bude zhruba 33 miliard korun. Co je pro mě i město velice důležité, je dlouhodobě udržitelný provoz BB Centra. Pro představu, celá správa a údržba BB Centra je hrazena z poplatků na služby kancelářských nájemců, město zde neutratí za údržbu ani korunu. Přestože se na to rádo zapomíná, kanceláře jsou proto pro Prahu velkým požehnáním.“

Nové Roztyly

Z nevyužitého a mnohdy nebezpečného brownfieldu společnost PASSERINVEST GROUP vybudovala plnohodnotnou a dlouhodobě udržitelnou část města, která plynule navazuje na další čtvrti Prahy. A v duchu odpovědného urbanistického developera hodlá se svými realizacemi pokračovat i v lokalitě Nové Roztyly, i když s ohledem na umístění v rozvolněnějším stylu pojetí urbanismu. Projekt Nové Roztyly se plánuje nedaleko metra C Roztyly, přičemž společnost PASSERINVEST GROUP hodlá využít nabytých zkušeností z BB Centra i poznatků ze světa, a i v této městské části provést přeměnu neutěšeného brownfieldu bývalých jatek Interlov na místo s příjemným bydlením v zeleni, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní prostory. Celý projekt je připravován s ohledem na soudobé potřeby fungujícího města včetně nároků na ochranu životního prostředí a trvalou udržitelnost pro budoucí generace.

Smysl pro fair play

Passerinvest Group si vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair play, vstřícný vztah k obchodním partnerům a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky je součástí vize společnosti PASSERINVEST GROUP. Proto v roce 2017 společnost představila novou koncepci řešení dopravní infrastruktury v České republice, kterou vnímá jako klíčovou pro zajištění prosperity země po roce 2038 a dále.

„Bůh mě provází mou prací i prací celé mé společnosti a já jsem mu vděčný za vše, čeho se nám podařilo docílit. Naším posláním zůstává i nadále usilovat o podnikání v souladu s Boží vůlí. Činnost developera vyžaduje trpělivost v dlouhodobé a systematické práci. Chceme v ní zodpovědně pokračovat a připravovat tak pro naše zákazníky kvalitní, uživatelsky příjemné kancelářské a obytné plochy doplněné o zeleň a ucelenou síť obchodů, restaurací a služeb. Neméně důležitou součástí naší práce zůstává i kreativní urbanistická a architektonická tvorba v oblastech našeho podnikání. Úspěch v naplňování mé vize vnímám především jako projev Božího požehnání a Pánu Bohu za něj děkuji. Bůh nám dopřál, abychom se stali prosperující společností se spokojenými zaměstnanci, která vždy usiluje o udržování korektních vztahů se všemi obchodními partnery a institucemi,“ uzavírá Radim Passer.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je pondělí 8. srpna 2022

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď