Návrh KSČM na ústavní ochranu vody vláda dnes odmítla

foto Voda, rybník, jezero, vrba, příroda - ilustrační foto

Praha - Návrh poslanců KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství bude Poslanecká sněmovna projednávat s nesouhlasným stanoviskem vlády. O schválení negativního postoje kabinetu informoval novináře tiskový odbor úřadu vlády. Podle podkladů pro jednání ministrů předloha nepřináší praktické zvýšení ochrany vody a přírodních zdrojů, vedla by k podstatné změně ve vlastnických poměrech. Podle autorů má ústavní novela zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím.

Větší ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství". Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. "ČR chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací," stálo by v ústavě.

Způsob využívání a ochrany by podle novely stanovil zákon. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič už dříve uvedl, že stát by si měl ponechat základní kontrolní a rozhodovací pravomoc, jak bude s přírodním bohatstvím nakládat.

Vládní legislativci v podkladech pro ministry poukázali na to, že voda nyní majitele nemá, ve vlastnictví je až po odběru. Pokud by se stal majitelem vody stát, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi a musel by se také vypořádat například s vlastníky pozemků, které tvoří koryta vodních toků, uvedli v předběžném stanovisku, jež dostanou zákonodárci.

Problém je podle právníků kabinetu také s přesným vymezením pojmů ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství. Upozorňují na to, že za přírodní bohatství je označen celý zemědělský půdní fond a zvěř. "V této šíři by se jednalo o radikální změnu ve vlastnických poměrech v ČR," napsali. Vyvlastňování přírodních zdrojů a přírodního bohatství mělo zásadní dopad na státní rozpočet, dodali.

Záporný postoj doporučilo vládě v připomínkovém řízení 14 ministerstev a dalších institucí. Pětice navrhla neutrální stanovisko, podporu předloze nepožadovala žádná.

Ministerstvo zemědělství už dříve oznámilo, že si nechá k možnosti zakotvit ústavní ochranu vody vypracovat odborný posudek. Svou ústavní novelu k zajištění ústavní ochrany vody a půdy podali také lidovci. Chtějí, aby příslušný ústavní článek zněl, že "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství".

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je pondělí 1. června 2020

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď