Na nádraží Vyšehrad v Praze je exekuce, důvodem je neumožnění kontrol

foto Ilustrační foto - Chátrající budova nádraží Vyšehrad v Praze (na snímku z 26. února 2020).

Praha - Soudní exekutor uvalil exekuci na chátrající budovu bývalého nádraží Vyšehrad v Praze. Důvodem je fakt, že majitelé opakovaně neumožnili pracovníkům stavebního úřadu Prahy 2 provést kontrolu památkově chráněné budovy. ČTK to sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová, městská část je v exekuci oprávněnou stranou. Stavební úřad podle ní firmu RailCity Vyšehrad, která budovu vlastní, před tím kvůli neumožnění vstupu opakovaně pokutoval. Společnost uvedla, že kontrolu v nejbližší možné době umožní.

"Byl podán exekuční návrh, exekuční soud vydal exekutorovi pověření, exekutor účastníky vyrozuměl o zahájení exekuce a zajistil majetek povinného pro účely případného vymáhání uložených pokut a nákladů exekuce," uvedla Zoulová. Exekutor na nemovitost vydal i exekuční příkaz k uhrazení nákladů exekuce, které firma RailCity Vyšehrad podle svého vyjádření již zaplatila, a příkaz tím zanikl.

Firma dále uvedla, že je připravena stavebnímu úřadu do budovy přístup umožnit. "Tuto nepeněžitou povinnost je společnost připravena dobrovolně splnit v nejbližší možné době, což, jak společnost předpokládá, povede k navazujícímu okamžitému úplnému skončení předmětného exekučního řízení," napsala firma.

Zoulová sdělila, že vydání exekučního titulu předcházelo opakované uložení pokut za neumožnění vstupu pracovníkům stavebního úřadu při kontrolních prohlídkách. "Maximální výše pořádkové pokuty činí 50.000 Kč. Stavební úřad pořádkové pokuty ukládal opakovaně. Posledními dvěma rozhodnutími byla uložena pořádková pokuta v maximální výši," uvedla.

Dodala, že u aktuálních pokut má v jednom případě vlastník lhůtu na zaplacení a ve druhém tento týden skončila lhůta pro odvolání, které úřadu zatím nedošlo. "Dříve uložené pořádkové pokuty byly vlastníkem uhrazeny," doplnila mluvčí.

Objekt, který je v soukromých rukou od roku 2007, vlastní od začátku letošního roku přes firmu RailCity Vyšehrad kyperská společnost MIQUELIRA LIMITED. Skutečný vlastník není oficiálně znám. Vedení magistrátu podle dřívějších vyjádření se zástupci majitelů jedná o možnosti budovu odkoupit nebo směnit za městské pozemky. Radní Jan Chabr (TOP 09) řekl ČTK, že se zatím nepodařilo dosáhnout dohody. Zástupci magistrátu dříve mluvili i o možnosti vyvlastnění.

Budova z počátku 20. století byla prohlášena kulturní památkou v roce 2000. Investoři dříve plánovali objekt přestavět, z plánu však i kvůli potížím prosadit projekt u památkářů sešlo. Budova tak dlouhodobě chátrá. Provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960 a nyní již obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.

-------------------------------------

Dne 28. 7. 2021 byl na internetových stránkách https://www.ceskenoviny.cz/ uveřejněn článek s názvem ,,Na nádraží Vyšehrad je uvalena exekuce, zřejmě půjde do dražby“ obsahující nepravdivé a zavádějící informace týkající se společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o., IČO: 281 44 473, se sídlem Svobodova 86/2, Vyšehrad, 128 00 Praha.

V článku bylo zejména nepravdivě uvedeno, že je proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. aktuálně vedeno exekuční řízení k vymožení peněžité povinnosti (z titulu v předchozí době společnosti údajně uložených pokut) ve výši zhruba 14,2 milionu korun českých, a že nemovitosti ve vlastnictví společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. nacházející se v Praze na adrese Svobodova 86/2 (známé jako ,,nádraží Vyšehrad“) budou předmětem související exekuční dražby.

Společnost RailCity Vyšehrad s.r.o. uvádí k oněm tvrzením k uvedeným v onom článku na pravou míru následující.

Proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. není v současné době vedeno žádné exekuční řízení, jehož předmětem by bylo vymožení jakékoliv peněžité povinnosti. Společnost nedluží správním orgánům (Magistrát hlavního města Prahy nevyjímaje) z titulu v předchozí době společnosti uložených pokut zhruba 14,2 milionu korun českých.

Proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. jako povinnému je v současné době vedeno jediné exekuční řízení, jehož předmětem je nicméně vymožení nepeněžité povinnosti. Tuto nepeněžitou povinnost je společnost připravena dobrovolně splnit v nejbližší možné době, což, jak společnost předpokládá, povede k navazujícímu okamžitému úplnému skončení předmětného exekučního řízení. Příslušným exekutorem předběžně vyčíslené náklady tohoto exekučního řízení již společnost k rukám exekutora taktéž dobrovolně úplně uhradila, a to obratem po obdržení jejich vyčíslení.

Aktuálně není nařízena, a s ohledem na výše uvedené ani reálně nehrozí, nařízení a konání jakékoliv exekuční nebo jiné dražby nemovitých známých také jako ,,nádraží Vyšehrad.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je pondělí 20. září 2021

Očekáváme v 3:00 11°C

Celá předpověď