Museli jsme přijmout nové způsoby komunikace, předávání informací

foto Profesorka Radka Wildová, Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Profesorka Radka Wildová působí od roku 1989 na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá oblastí rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Je členkou Kolegia rektora UK, do její gesce patří koncepce a kvalita vzdělávací činnosti. Napsala několik zásadních publikací a odborných statí.

Co pro vás znamenal pandemický rok 2020?

Loňský rok před nás postavil nečekaně velkou výzvu – ukázal, že je potřeba se naučit pracovat zcela jiným způsobem, přinutil nás ve velmi krátkém čase používat a ovládat technologie, tak abychom vůbec byli schopni se potkat alespoň ve virtuálním světě. Museli jsme přijmout a osvojit si nové způsoby komunikace, nové metody předávání informací. Myslím, že uplynulý rok byl sice velmi náročný, ale z pohledu zvládnutí například nastavení distanční výuky nakonec vlastně velmi úspěšný. Oblast rozvoje počátků gramotnosti je velmi specifická, vyžaduje intenzivní kontakt mezi žákem a učitelem. Ve virtuálním prostředí toto byl zpočátku problém, a to nejen ve školách, ale i při výuce budoucích učitelů. Ve spolupráci s učiteli z praxe a vynikajícím technickým zázemím si myslím, že jsme i toto společně zvládli.

Potěšilo vás něco v tom netypickém roce?

Určitě bych ráda zmínila obrovskou radost z toho, jak se podařilo nastavit a zvládat distanční výuku našim akademikům a studentům. Nejen jejich vlastní výuku na fakultě, ale především praxe studentů ve školách. Vidět virtuální hodinu u dětí, které se teprve učí počátky čtení a psaní a jsou po dobu výuky „paní učitelkou, panem učitelem“ zcela pohlceni, byl pro mě veliký profesní i lidský zážitek. Opravdu jsem po těchto hodinách musela našim studentům upřímně zatleskat. To, co bych zřejmě bez covidové situace tak intenzivně nezažila, byla obrovská sounáležitost, spolupráce a vzájemná vstřícnost a ohleduplnost mezi lidmi, především v jarním období.

Co čekáte od budoucnosti?

Především doufám a věřím, že se situace zlepší a budeme se všichni moci vrátit do škol a do běžného života. Určitě navážeme na všechno dobré, co jsme se při zvládání mimořádné situace naučili. Jistě budeme i nadále využívat pozitivní možnosti virtuálního prostředí. Abychom se však brzy ve školách začali všichni zase společně potkávat, je nezbytné, abychom důsledně respektovali epidemická opatření a byli k sobě navzájem zodpovědní. Zároveň je třeba, abychom zůstali myšlenkově pozitivní, protože tuto situaci společně určitě zvládneme!

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je čtvrtek 29. července 2021

Očekáváme v 19:00 24°C

Celá předpověď