Makovice kostela sv.Prokopa v Sázavě vydala skleničku se vzkazem

foto Dělníci sňali 16. srpna 2019 v Sázavě makovici z malé věže kostela svatého Prokopa v opravovaném Sázavském klášteře.

Sázava (Benešovsko) - Sklárenskou skleničku s obtížně čitelným vzkazem vydala makovice kostela svatého Prokopa v Sázavském klášteře, kterou dnes dělníci spolu s křížem sňali z věže a spustili na zem. Podle faráře Radima Cigánka jde o zprávu od některého z dělníků pracujících v minulém století na opravě střechy a věže. Text na potrhaném papíru bude nutné prozkoumat. Opravená makovice s původní listinou i novými vzkazy příštím generacím se pak vrátí na vrchol kostela.

Fotogalerie

"Uvnitř plechové makovice byla sklenička pravděpodobně z produkce zdejších skláren. Na volném listu z okresního soudu v Uhlířských Janovicích je špatně viditelným písmem zpráva jednoho z dělníků, kteří pracovali na opravě střechy a věžičky na kostele svatého Prokopa. Ze špatně čitelného písma se zdá, že dopis vznikl v roce 1949," uvedl Cigánek. Připomněl, že listiny a památeční předměty vydala také makovice z velké gotické věže, kterou před pěti lety shodila vichřice.

Farní část areálu svatého Prokopa prochází rozsáhlou rekonstrukcí za 101 milionů korun, která je naplánovaná na dva roky. Když vše půjde podle plánu, měla by být obnova završena koncem roku 2020. Většinu nákladů uhradí evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Video: Vzkaz v makovici kostela sv. Prokopa v Sázavě
16.08.2019, 15:00, autor: Jan Kholl, zdroj: ČTK/Video

Gotické trojlodí s věží, které je dominantou areálu, stejně jako barokní kostel zakrývá lešení. Bohoslužby se z kostela svatého Prokopa začátkem března přesunuly do kostela svatého Martina, který farnosti zapůjčilo město. Pracuje se i na barokní faře a obnoven má být také parter mezi objekty. Stavební ruch se nedotkl pouze jižní části kláštera, která je ve správě Národního památkového ústavu. "Nejdále postoupily rekonstrukční práce na faře, poměrně intenzivně se pracuje v kostele svatého Prokopa. K závěru se chýlí restaurátorské práce na západním portále kostela a na gotických pilířích. V těchto dnech roste lešení kolem gotické věže a v závěru srpna začnou práce i zde," uvedl Cigánek.

V kostele svatého Prokopa podle něj našli archeologové zajímavé nálezy. V kryptě odhalili původní středověkou úroveň, která byla poškozena na několika místech zásahy z období barokní přestavby a úprav v 50. letech minulého století. Ve východní části krypty směrem k řece před nynějším oltářem jsou vykopány základy původního oltáře.

V barokním depozitáři nad sakristií v jižní lodi kostela se po sejmutí dřevěné podlahy a násypu našly v koutech místnosti zajímavé gotické prvky. "Zejména jde o poměrně zachovalá čela gotických kleneb, výběhy žeber a omítky, které byly součástí interiéru původní gotické sakristie. Ta byla podobně jako původní gotický kostel vyšší než dnes," dodal Cigánek.

Poutník Prokop založil v Sázavě na začátku 11. století družinu, kterou později kníže Oldřich povýšil na konvent řehole sv. Benedikta. V roce 1032 byly také postaveny první částečně soukromé klášterní budovy. Téměř tři čtvrtiny století v nich žili slovanští mniši, Sázava tehdy představovala jedinečné středisko staroslověnského písemnictví a liturgie. V roce 1096 se v klášteře usídlili pražští latinští mniši, nadále ale zůstal centrem duchovní i literární vzdělanosti a rozvoje uměleckých řemesel.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

8°C

Dnes je pondělí 18. listopadu 2019

Očekáváme v 9:00 11°C

Celá předpověď